סגל - התואר השני לבכירים בלימודי המזה"ת בן-זמננו

שםיחידהטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' ארנון גוטפלדפקולטה למדעי הרוח
03-6428412
03-6405492
03-6406229
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורפקולטה למדעי הרוח
פרופ' אהוד טולידאנופקולטה למדעי הרוח
03-6409450
03-6406934
ד"ר רונן זיידלפקולטה למדעי הרוח
04-8523694
ד"ר דניאל זיסנוייןפקולטה למדעי הרוח
ד"ר הראל שלום חורבפקולטה למדעי הרוח
03-6406448
ד"ר עמוס נדןפקולטה למדעי הרוח
ד"ר עמרי ניר ז"לפקולטה למדעי הרוח
פרופ' עוזי רביפקולטה למדעי הרוח
03-6406444
פקולטה למדעי הרוח
03-6406444
ד"ר מירה צורףפקולטה למדעי הרוח
03-6409993
פרופ' אוריה שביטפקולטה למדעי הרוח
03-6410203
פרופ' מרים שפר מוסנזוןפקולטה למדעי הרוח
03-6409450
03-6406934

הודעות וחדשות

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive