סגל - התואר השני לבכירים בלימודי המזה"ת בן-זמננו

שםיחידהטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' מרים[מירי] שפר מוסנזוןפקולטה למדעי הרוח
03-6407060
03-6406934
פרופ' ארנון גוטפלדפקולטה למדעי הרוח
03-6428412
03-6405492
03-6406229
פקולטה למדעי הרוח
03-6428412
03-6405492
03-6406229
ד"ר דניאל זיסנוייןפקולטה למדעי הרוח
פקולטה למדעי הרוח
ד"ר הראל שלום חורבפקולטה למדעי הרוח
03-6406448
ד"ר חי איתן כהן ינרוג'קפקולטה למדעי הרוח
03-6405296
ד"ר אלישבע מכליספקולטה למדעי הרוח
פקולטה למדעי הרוח
פקולטה למדעי הרוח
ד"ר עמוס נדןפקולטה למדעי הרוח
ד"ר יהונתן[יוני] פורספקולטה למדעי הרוח
052-7501362
03-6405046
03-7501362
פקולטה למדעי הרוח
052-7501362
03-6405046
03-7501362
פקולטה למדעי הרוח
052-7501362
03-6405046
03-7501362
פרופ' עוזי רביפקולטה למדעי הרוח
4995 (פנימי)
פקולטה למדעי הרוח
4995 (פנימי)
אריה[אריק] רודניצקיפקולטה למדעי הרוח
03-6409991
פקולטה למדעי הרוח
03-6409991
פקולטה למדעי הרוח
03-6409991
פרופ' אוריה שביטפקולטה למדעי הרוח
03-6410203
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive