תוכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ח (2018/2017)

סמסטר א' (מיום א' 22.10.17 עד יום א' 21.01.18)

ימי ה'                   השלמות מ-10:15

                              17:00-14:00

                              20:30-17:30

ימי ו'                     12:00-09:00

 

חופשת סמסטר:  21.02.18-22.01.18

מיועדת למבחנים ולכתיבת עבודות

 

סמסטר ב' (מיום א' 22.02.18  עד יום ו' 08.06.18)

ימי ה'                   17:00-14:00

                              20:30-17:30

ימי ו'                     12:00-09:00

ב-27.3 יתקיים סיור לימודי

 

חופשת פסח: 07.04.18-28.3.18

חופשת יום העצמאות: 19.04.18

חופשת סמסטר:  23.06.18-09.06.18

מיועדת למבחנים ולכתיבת עבודות

 

סמסטר קיץ (מיום א' 24.06.18  עד יום ו' 14.09.18)

ימי ה'                   17:00-14:00

                              20:30-17:30

ימי ו'                     12:00-09:00

ב-21.9 יתקיים סיור לימודי

לא יתקיימו לימודים בין ה-31.08.18-26.08.18 בשל חופשת קיץ מרוכזת באוניברסיטה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive