תוכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ט (2019/2018)

תוכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ט (2019/2018)

סמסטר א' (מיום א' 14.10.18 עד יום א' 13.01.19)

ימי ה'                   השלמות מ-10:15

                              17:00-14:00

                              20:30-17:30

ימי ו'                       12:00-09:00

חופשת סמסטר:  20.02.19-12.01.19

מיועדת למבחנים ולכתיבת עבודות

סמסטר ב' (מיום ה' 21.02.19  עד יום ו' 07.06.19)

ימי ה'                     17:00-14:00

                             20:30-17:30

ימי ו'                      12:00-09:00

ב-07.06 יתקיים סיור לימודי

חופשת פורים: 21.03.19

חופשת פסח: 27.04.19-16.4.19

חופשת יום העצמאות: 09.05.19

חופשת סמסטר:  26.06.19-08.06.19

מיועדת למבחנים ולכתיבת עבודות

סמסטר קיץ (מיום ה' 27.06.19  עד יום ו' 20.09.19)

ימי ה'                      17:00-14:00

                              20:30-17:30

ימי ו'                       12:00-09:00

ב-21.6 יתקיים סיור לימודי

לא יתקיימו לימודים בין ה-31.08.19-25.08.19 בשל חופשת קיץ מרוכזת באוניברסיטה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive