מאפיינים ייחודיים

התוכנית ללימודי התואר השני בלימודי המזה"ת בן זמננו הינה מסגרת אקדמית ייחודית המבקשת להעניק לבעלי/ות תפקידים בכירים בשירות הציבורי ומחוצה לו, העוסקים/ות בתחומי המזה"ת בן-זמננו, השלמת ידע בתולדות המזה"ת, כמו גם לגשר בין תיאוריה למעשה באמצעות הקניית ידע תיאורטי וכלי חשיבה וניתוח בתחומי עיסוקם/ןשל התלמידים/ות.

 

התוכנית מקבילה בתכניה ובאופייה לתוכנית הלימודים לתואר השני (מסלול עיוני) בהיסטוריה של המזה"ת המתקיימת כיום במסגרת חוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה. ייחודה של התוכנית הוא כפול: ראשית, היא מקבצת יחדיו תלמידים/ות שלהם/ן ניסיון מעשי והיכרות עם תחומי הלימוד מתוקף עיסוקם/ן בתחום זה בשירות הציבורי. שנית, התוכנית מבוססת על ההנחה כי כל התלמידים/ותהמשולבים/ות במסגרתה לומדים/ות תוך כדי המשך מילוי תפקידיהם/ן. בשל כך יתקיימו הלימודים בצורה מרוכזת בסוף שבוע העבודה (ימי חמישי ושישי) לאורך 12 חודשים שיחולקו לשלושה סמסטרים. לתלמידים/ות יוענקו, במידת האפשר, תנאי לימוד נוחים הכוללים ייעוץ אקדמי בכיר וזמין, ליווי מינהלי צמוד, וסיוע בהכנה מראש של תוכניות הלימודים וחומר הקריאה בכל קורס וקורס.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive