יצירת קשר - התכנית ללימודי המזה"ת בן זמננו

יצירת קשר - התכנית ללימודי המזה"ת בן זמננו

ניתן לפנות אל מזכירות התוכנית ללימודי המזה"ת בן זמננו:

איה קנר

דואר אלקטרוני: ayaknr@tauex.tau.ac.il   

בניין גילמן, חדר 428, טלפון 6409714 -03

פקס:  6406079 -03

 

כתבת למשלוח מכתבים: 

התכנית ללימודי המזה"ת בן זמננו
החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה
אוניברסיטת תל אביב
רמת אביב, 69978

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive