מערכת שעות - תשע"ט (2018/2019)

סמסטר א'

 

יום

שעה

שם קורס

שם מרצה

מס' קורס

מס' חדר

ה

10:00-12:00

תולדות העמים המוסלמים

פרופ' מירי שפר-מוסנזון

01 -0622-1002

השלמה

144

ה

12:00-14:00

מבוא להיסטוריה של המזה"ת בעת החדישה

פרופ' מאיר ליטבק

01 -0622-1001

השלמה

144

ה

17:00–14:00

סדנת המזה"ת- א'

פרופ' עוזי רבי

וד"ר חי ינרוג'ק

 

01 -1622-4070

281

ה

20:30–17:30

  סכסוך הישראלי-ערבי

 פרופ' מאיר ליטבק

1622-4059-01 

281
 

 

ו'

09:00-12:00

היסטוריה של המעורבות

האמריקאית במזה"ת

פרופ' ארנון גוטפלד

01 -1622-4015

281
 
 
 

סמסטר ב'

 

יום

שעה

שם קורס

שם מרצה

מס' קורס

מס' חדר

ה

17:00–14:00

 

סדנת המזה"ת- ב'

מזרח התיכון במאה ה-21: שולחן כלים חדש

 

פרופ' עוזי רבי

וד"ר חי יאנרוג'אק

 

01 -1622-4071

 

281

ה

20:30–17:30

אסלאם הרדיקלי 

ד"ר דינה ליסננקי

01 -1622-4067

281
 
 

ו'

09:00-12:00

מדינות המגרב: לאומיות וקולוניאליזם

ד"ר דני זיסנויין

01 -1622-4063

281
 
 
 

סמסטר קיץ

 

יום

שעה

שם קורס

שם מרצה

מס' קורס

מס' חדר

ה

17:00–14:00

העולם השיעי: דת, פוליטיקה וגיאו-אסטרטגיה

 

ד"ר אלישבע מכליס

01 -1622-4058

281

ה

20:30–17:30

בין מולדת לגלות: פרקים בהיסטוריה פלסטינית

"ר יוני פורס

01 -1622-4064

          281
 

ו'

09:00-12:00

תרבות ערבית, תרבות מזרח תיכונית: היסטוריה ומחקר

ד"ר עידו בן-עמי ומר אריק רודניצקי

01 -1622-4057

281
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive