מערכת שעות - תשע"ז (2016/2017)

סמסטר א'

 

יום

שעה

שם קורס

שם מרצה

מס' קורס

מס' חדר

ה

10:00-12:00

מבוא לתולדות הערבים והאסלם

פרופ' מירי שפר-מוסנזון

01 -0622-1002

השלמה

144

ה

12:00-14:00

מבוא להיסטוריה של המזה"ת בעת החדישה

פרופ' עוזי רבי

01 -0622-1001

השלמה

144

ה

17:00–14:00

סדנת המזה"ת- א'

פרופ' עוזי רבי

ד"ר הראל חורב

 

01 -1622-4070

326

ה

20:30–17:30

  מערב והערבים לאחר המלחמה הקרה

 פרופ' אוריה שביט

1622-4002-01 

326
ה' 17:30-20:30 דת עדה ופוליטיקה בלבנון   01 -1622-4009  
 

 

ו'

09:00-12:00

היסטוריה של המעורבות

האמריקאית במזה"ת

 

פרופ' ארנון גוטפלד

01 -1622-4015

281

 ו'

09:00-12:00

עראק בין מלחמת העולם

למלחמת אזרחים

ד"ר רונן זיידל

 

01 -1622-4065

 

326
 
 
 

סמסטר ב'

 

יום

שעה

שם קורס

שם מרצה

מס' קורס

מס' חדר

ה

17:00–14:00

 

מזרח התיכון במאה ה-21: שולחן כלים חדש

 

פרופ' עוזי רבי

וחי יאנרוג'אק

 

01 -1622-4071

 

326

ה

20:30–17:30

רשתות מזרח תיכוניות- חברה אליטות וארגונים רדיקליים

ד"ר הראל חורב

01 -1622-4050

281

ה

17:30–20:30

סדנת מחקר

פרופ' אהוד טולידאנו

01 -1622-4034

262
ה' 20:30–17:30 מצרים בטלטלה ד"ר מירה צורף 01 -1622-4049 326
 
 

ו'

09:00-12:00

מדינות המגרב: לאומיות וקולוניאליזם

ד"ר דני זיסנויין

01 -1622-4063

281
ו' 09:00-12:00 בין מולדת לגלות: פרקים בהיסטוריה פלסטינית ד"ר יוני פורס 01 -1622-4064 326
 
 
 

סמסטר קיץ

 

יום

שעה

שם קורס

שם מרצה

מס' קורס

מס' חדר

ה

17:00–14:00

מנהיגים ומנהיגות

 

01 -1622-4062

281

ה

20:30–17:30

תרבות פופולארית במזרח התיכון

ד"ר לאורה הנדלמן-בעבור

01 -1622-4023

 
 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive