סגל החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

סגל אקדמי בכיר

שםיחידהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' יואב אלוןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409450
פרופ' נאסר בסלחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6826597
03-6406441
03-6405109
פקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי בכיר
03-6826597
03-6406441
03-6405109
ד"ר אירית בקחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409704
ד"ר און ברקחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
ד"ר אבנר וישניצרחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
פרופ' איל זיסרחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6408280
03-6407174
פרופ' אהוד טולידאנוחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409450
03-6406934
פרופ' מאיר ליטבקחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409510
03-6406665
חוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהראש מרכז אקדמי
03-6409510
03-6406665
שופט וחבר מותב בערכאה ראשונה
03-6409510
03-6406665
פרופ' ברוס מדי-וויצמןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6406447
03-6415802
ד"ר עמוס נדןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
ד"ר מרים נסימובחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6406444
פרופ' איימי סינגרחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6406764
03-6406934
פרופ' גליה צברחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6408012
ד"ר מירה צורףחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409993
ד"ר נורית צפרירחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409339
פרופ' עוזי רביחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6406444
פקולטה למדעי הרוחראש מרכז אקדמי
03-6406444
פרופ' מרים שפר מוסנזוןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409450
03-6406934
חוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהראש חוג
03-6409450
03-6406934

סגל אקדמי זוטר ועמ"ה/ממ"ה

שםיחידהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר ברנדון דרו פרידמןפקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי בכיר
ד"ר עירית גטרוירחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי זוטר
03-6409450
יובל דגןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי זוטר
עדנה דוידוביץחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי זוטר
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורפקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי בכיר
ד"ר הראל שלום חורבפקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי בכיר
03-6406448
ד"ר דניאל זיסנוייןפקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
ד"ר מיכל יעריפקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
ד"ר חי איתן כהן ינרוג'קפקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
03-6405296
החטיבה לתוכניות מיוחדותמורה מן החוץ
03-6405296
ד"ר משה מורדפקולטה למדעי הרוחמורה מן החוץ
אילן רוביןפקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי זוטר
פקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי זוטר
ד"ר גיא רופאפקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
ד"ר חאלד שיח' אחמדפקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
04-9503773
פקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
04-9503773

אמריטוס ובדימוס

שםיחידהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' עמי איילוןאמריטוס
03-6406438
03-6415802
ועדת מינויים יחידתית
03-6406438
03-6415802
פרופ' חגי ארליךאמריטוס
03-6425078
03-6407299
פרופ' עופרה בנגובדימוס
03-6406446
פרופ' יקותיאל גרשוניאמריטוס
03-6409981
03-6406934
פרופ' ישראל גרשוניאמריטוס
09-9559141
03-6408536
09-9582402
פרופ' מיכאל וינטראמריטוס
08-6481567
03-6409450
03-6406934
פרופ' אהוד טולידאנוסגל אקדמי בכיר
03-6409450
03-6406934
פרופ' דויד ירושלמיבדימוס
02-6431206
03-6409510
03-6406665
פאול ליפץבדימוס
03-6409978
פרופ' דוד מנשריאמריטוס
08-9401467
03-6409510
03-6406665
פרופ' אשר ססראמריטוס
03-6406443
03-6415802
ד"ר לאה קינברגבדימוס
03-6409450
פרופ' איתמר רבינוביץאמריטוס
03-6409260
פרופ' שמעון שמיראמריטוס
03-6409313
פרופ' מרדכי תמרקיןאמריטוס
03-6406779
03-6407489
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive