תיאור הקורסים

 

הנחיות לכתיבת עבודות - פרופ' שמעון שמיר

 

סמסטר א' - תשע"ז

 

השלמות

 

מבוא לתולדות הערבים והאסלאם / פרופ' מירי שפר-מוסנזון - 12:00-10:00

סדרת ההרצאות מספרת את ההיסטוריה של עולם האסלאם בימי הביניים מתחילה בראשית הקריירה של הנביא מוחמד בחצי האי-ערב במאה השביעית ומסתיימת בשנת 1500 לערך. חלקה הראשון של הסדרה משרטט את התהליכים הפוליטיים העיקריים בתקופה זו. נעקוב אחרי הקמת המדינה המוסלמית, השושלות הערביות העיקריות וכיצד הצטרפה אליהן אליטה צבאית-תורכית, ששלטה במזרח התיכון כאלף שנה עד ראשית המאה העשרים. חלקה השני של הסדרה מתמקד בכמה סוגיות נבחרות שקשורות בחברה ובתרבות מוסלמית בימי הביניים, ובהן דגמים של התאסלמות, ההבדל בין שערוב להתאסלמות, תרבות חצר אליטיסטית, היווצרותן של כתות כדוגמת השיעים, ועוד

 

מבוא להיסטוריה של המזה"ת בעת החדישה / פרופ' עוזי רבי - 14:00-12:00

הקורס סוקר ומנתח את התהליכים ההיסטוריים המרכזיים שהתחוללו במזרח התיכון במאתיים השנים האחרונות, שעיקרם פעולת הגומלין בין תהליכים פנימיים ובין השפעות המגע בין החברות המוסלמיות במזרח התיכון ו"המערב." בין היתר, הקורס ידון בהשפעות הכלכליות, הפוליטיות והתרבותיות של "המערב" על האזור, בנסיונות רפורמה, התגובות האסלאמיות והלאומיות למשבר החברה המקומית, עלייתן של המדינות הטריטוריאליות לאחר מלחמת העולם הראשונה, משטרי הקצונה המהפכניים ולבסוף, הופעת התנועות האסלאמיות.

 

ימי ה'

 

סדנת המזה"ת  א'  / פרופ' עוזי רבי וד"ר הראל חורב - 17:00-14:00

סילבוס >

 

המערב והערבים / פרופ' אוריה שביט - 20:30-17:30

הקורס יבחן כיצד מתמודדים משטרים ערביים עם אתגרי הגלובליזציה והדמוקרטיזציה שהתעוררו בעקבות סיומה של המלחמה הקרה, וידון בזרמי המחשבה העיקריים במערב באשר לסוגיות אלו בהקשרן המזרח התיכוני. הנושאים שיידונו בקורס נוגעים בשורשים הרעיוניים והחברתיים של המאבק המתקיים בתקופתנו על פניהן המדיניות של החברות הערביות.

בין השאר יעסוק הקורס בהתפתחותו של מושג "התנגשות הציוויליזציות" במחשבה המערבית והערבית; בחדירת הטלוויזיה הלוויינית ורשת האינטרנט למדינות ערב ובהשפעה השנויה במחלוקת שיש לטכנולוגיות מתקדמות על משטרים רודניים; בפרשנויות שמעניקים משטרים ערביים למושג הדמוקרטיה; ובעלייתה של התנועה הניאו-שמרנית בארצות הברית והשלכותיה על האזור.

סילבוס >

 

דת עדה ופוליטיקה בלבנון / ד"ר עמרי ניר ז"ל - 20:30-17:30

לבנון הנה מדינה יוצאת דופן בין מדינות ערב, בהרכבה הדמוגרפי ובשיטה הפוליטית המונהגת בה. במהלך הסמינר ינתחו הסטודנטים סוגיות מפתח להבנת המדינה הלבנונית וידונו בבעיות היסוד המובנות בה. דגש מיוחד ניתן לסוגיות רלוונטיות להכרת לבנון העכשיוית, תוך הדגשת הזיקה של סוגיות אלה לארועים קודמים בעשרות השנים האחרונות. במסגרת זו נדון בקונפליקטים החברתיים והדתיים, בשיטה הפוליטית הייחודית, בהשפעת ההרכב הדמוגרפי על חיי החברה והפוליטיקה, בעליית גורמי כח כתנועת "חזבאללה" ובהשפעות גורמי חוץ כסוריה וישראל. כמו כן, הסמינר יעסוק בארועים מרכזיים בהוויה הלבנונית בעבר ובהווה, כמו מלחמת האזרחים (1975-90), הבחירות לפרלמנט ודחיקת כוחות סוריה מן המדינה.

סילבוס >

 

יום ו'

ההיסטוריה של המעורבות האמריקאית במזה"ת / פרופ' ארנון גוטפלד - 12:00-09:00

בקורס נתמקד בתיאור ובניתוח של הנושאים המרכזיים המשפיעכים על יצירת מדיניות האמריקנית מאז 1945. המדיניות האמריקנית במזה"ת ובאזור הסכסוך הישראלי-ערבי ישמשו במבחן של נושאים אלה. ההרצאות, הביבליוגרפיה והעבודות יעסקו בתיאור ובניתוח של הרקע והאילוצים המרכזיים על כל ממשל בהגדרת מדיניותו הגלובלית ויישומה במזה"ת עם דגש על הסכסוך הישראלי-ערבי. הקורס יעסוק בהתנגשות המעצמות המזה"ת במלחחמה הקרה 1945 -1990 ובעיקרי המדיניות אחרי סוף המלחמה הקרה. חובה על כל תלמיד להגיש עבודת מחקר [רפראט או עבודה סמנריונית] בהדרכת ובאישור המרצה.

סילבוס >

 

עראק בין מלחמת עולם ומלחמת אזרחים / ד"ר רונן זיידל - 12:00-09:00

השיעור מההווה מפגש הכרה וטעימה, תרתי משמע ,עם אחת הארצות המרתקות והפחות נחקרות במזרח התיכון: עיראק. הוא יכלול היכרות עם ההיסטוריה המרתקת של המדינה החל מהיווסדה בתחילת המאה ה-20 ועד התהפוכות שעוברות עליה לאחר הדחת משטר הבעת' ב 2003. נכיר את החברה העיראקית המגוונת על שלל קבוצותיה, עדותיה ועמיה. נעמוד על תהליך והבעיות שעמדו בפני גיבושה של זהות לאומית עיראקית כחלק מתהליך הקמת המדינה. עיראק היא גם ארץ המוצא של רבים מתושבי ישראל . כמתאבן, כל שעור יחל בטעימה מההווי התרבותי והלשוני של עיראק ומקומם החשוב של היהודים בו. אנו נוהגים לסיים את הסמסטר בטעימה ממשית של מאכלים מהמטבח העיראקי...

סילבוס >

 

 

סמסטר ב' - תשע"ז

 

ימי ה'

 

מזרח התיכון במאה ה-21: שולחן כלים חדש  / פרופ' עוזי רבי וחי יאנרוצ'אק - 17:00-14:00

סילבוס >

 

רשתות מזרח תיכוניות - חברה אליטות וארגונים רדיקליים / ד"ר הראל חורב - 20:30-17:30

המדע הבינתחומי של חקר-רשתות (Network Analysis) חודר בשנים האחרונות למדעי החברה והרוח, ובכלל זה גם ללימודי המזרח התיכון. שיטות המחקר שהוא מציע מגלמות אפשרויות רבות לניתוח מבנים ותהליכים, תוך יכולת להציג זוויות התבוננות חדשות. הקורס יפתח במבוא שיקנה ידע ברעיונות ובכלי מחקר בסיסיים של תורת הרשתות. במפגשים לאחר מכן נתמקד במגוון מקרי בוחן: רשתות הפצת האסלאם ורשתות מסחר מוסלמיות; רשתות השבט והמשפחה; רשתות אליטה במבחר מדינות; רשתות ארגוני החמאס ואל-קאעדה; ורשתות אינטרנטיות בשירות מחאה אנטי-שלטונית. נעמוד על תפישות קיימות בנושאים אלו ונבחן אותן מחדש באמצעות הכוח ההסברי של כלי המחקר הרשתי. 

סילבוס >

 

סדנת מחקר/ פרופ' אהוד טולידאנו - 20:30-17:30

הסדנה המחקרית נועדה לסגור פערים מתודולוגיים בתוכנית הבכירים עבור אלה מן התלמידים המעוניינים להכשיר עצמם לקראת אפשרות של לימודי תואר שלישי. במסגרת זו יוקדש החלק הראשון של הסדנה לעבודתו המקצועית של ההיסטוריון, ויוקנו כלים להבנת הדרכים בהן ניתן לקרוא חיבורים היסטורים מקצועיים. החלק השני של הסדנה יוקדש לשיטות כתיבת מחקרים אקדמיים בהיסטוריה של המזה"ת המודרני. לקראת סוף הסדנה יעברו התלמידים על כל שלבי הכנת עבודה סמינריונית/רפראט, כך שבתום הקורס יהיו בידי כ"א מבנה העבודה, מקורותיה, ושאלות המחקר שיטופלו בה. עדיפות בקבלה לקורס תינתן לתלמידים בעלי רקע מזרחני ויכולת בקריאת שפה מזה"תית כלשהי (ערבית, תורכית, פרסית), אך אלה אינם תנאי קבלה לסמינריון.

סילבוס >

 

מצרים בטלטלה / ד"ר מירה צורף - 20:30-17:30

מצרים היא הלב הפועם של המזרח התיכון הערבי מבחינה פוליטית, תרבותית, חברתית ועוד. הקורס בוחן את מעמדה של מצרים במרחב ואת התהליכים הפנימיים שמזעזעים אותה לאורך המאות ה-20 וה-21 ומציג דפוסים של המשכיות מצד אחד ושינויי עומק מהצד השני. גם אם מעמדה אינו בלתי מעורער כפי שהיה, מצרים היא מדינת מפתח במספר איזורים בעלי חשיבות גלובאלית: אגן הנילוס, צפון אפריקה, המזרח התיכון, אגן הים התיכון

סילבוס >

 

יום ו'

מדינות המגרב: לאומיות וקולוניאליזם / ד"ר דני זיסנויין - 12:00-09:00

הקורס עוסק במדינות צפון אפריקה תוך דגש על המגרב (מרוקו, תוניס ואלג'יריה) ומציג את התהליכים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים העיקריים של התקופה המודרנית. נבחן את האופן שבו מדינות אלו חוו את הקולוניאליזם הצרפתי, כיצד התנהלו מאבקיהן לעצמאות, ומהם האתגרים של המדינות העצמאיות בתקופה הנוכחית ובכלל זה המהפכים במהלך "האביב הערבי". 

סילבוס >

 

בין מולדת לגלות: פרקים בהיסטוריה פלסטינית / ד"ר יוני פורס - 12:00-09:00

הקורס עוקב אחרי תחנות מפתח בהיסטוריה פלסטינית מהמאה ה-19 ועד ימינו. נעמוד על האופן בו נוצרה זהות פלסטינית ייחודית מבחינה פוליטית אך גם חברתית ותרבותית והאופן בו זהות זו גם קשורה במרחב הערבי הרחב יותר. נבחן בעיות היסוד בחברה הפלסטינית ותהליכי שבר והמשכיות על רק נקודות מפתח כמו 1917, 1948, 1967 ואילך. נקודה מרכזית לאורך הקורס תהיה מוטיב הגלות והטריטוריה. 

סילבוס >

 

סמסטר קיץ

 

יום ה'

נפט במזרח התיכון/ ד"ר מיכל יערי- 17:00-14:00

סילבוס >

 

תרבות פופולארית במזרח התיכון / ד"ר ליאור הנדלמן- בעבור - 20:30-17:30

מהם מקורותיה של התרבות הפופלרית במזרח התיכון? אלו תפקידים היא נועדה למלא? מה ההבדל בין תרבות פופולרית לתרבות גבוהה, בין בידור לאומנות? הקורס יבחן שאלות אלו ואחרות בראייה היסטורית תוך התמקדות בזיקות הגומלין שבין תרבות פופולרית, חברה ופוליטיקה בתולדות המזרח התיכון. במהלך הקורס ייבחנו מקרי בוחן רלבנטיים מתחום המוסיקה, הקולנוע, הקומיקס, הגרפיטי ועוד.

פרוייקט גמר

סילבוס >

 

 

בחינת גמר

- מועד א'- יתפרסמו בקרוב 

- מועד ב' - יתפרסמו בקרוב

 

חומר לבחינת הגמר -בכירים- יתפרסמו בקרוב

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive