תיאור הקורסים

 

הנחיות לכתיבת עבודות - פרופ' שמעון שמיר

 

סמסטר א' - תשע"ח

 

השלמות

 

תולדות העמים המוסלמים / פרופ' מירי שפר-מוסנזון - 12:00-10:00

סדרת ההרצאות מספרת את ההיסטוריה של עולם האסלאם בימי הביניים מתחילה בראשית הקריירה של הנביא מוחמד בחצי האי-ערב במאה השביעית ומסתיימת בשנת 1500 לערך. חלקה הראשון של הסדרה משרטט את התהליכים הפוליטיים העיקריים בתקופה זו. נעקוב אחרי הקמת המדינה המוסלמית, השושלות הערביות העיקריות וכיצד הצטרפה אליהן אליטה צבאית-תורכית, ששלטה במזרח התיכון כאלף שנה עד ראשית המאה העשרים. חלקה השני של הסדרה מתמקד בכמה סוגיות נבחרות שקשורות בחברה ובתרבות מוסלמית בימי הביניים, ובהן דגמים של התאסלמות, ההבדל בין שערוב להתאסלמות, תרבות חצר אליטיסטית, היווצרותן של כתות כדוגמת השיעים, ועוד

 

מבוא להיסטוריה של המזה"ת בעת החדישה / פרופ' עוזי רבי - 14:00-12:00

הקורס סוקר ומנתח את התהליכים ההיסטוריים המרכזיים שהתחוללו במזרח התיכון במאתיים השנים האחרונות, שעיקרם פעולת הגומלין בין תהליכים פנימיים ובין השפעות המגע בין החברות המוסלמיות במזרח התיכון ו"המערב." בין היתר, הקורס ידון בהשפעות הכלכליות, הפוליטיות והתרבותיות של "המערב" על האזור, בנסיונות רפורמה, התגובות האסלאמיות והלאומיות למשבר החברה המקומית, עלייתן של המדינות הטריטוריאליות לאחר מלחמת העולם הראשונה, משטרי הקצונה המהפכניים ולבסוף, הופעת התנועות האסלאמיות.

 

ימי ה'

 

סדנת המזה"ת  א'  / פרופ' עוזי רבי וד"ר חי ינרוג'ק - 17:00-14:00

 

המערב והערבים לאחר המלחמה הקרה / פרופ' אוריה שביט - 20:30-17:30

הקורס יבחן כיצד מתמודדים משטרים ערביים עם אתגרי הגלובליזציה והדמוקרטיזציה שהתעוררו בעקבות סיומה של המלחמה הקרה, וידון בזרמי המחשבה העיקריים במערב באשר לסוגיות אלו בהקשרן המזרח התיכוני. הנושאים שיידונו בקורס נוגעים בשורשים הרעיוניים והחברתיים של המאבק המתקיים בתקופתנו על פניהן המדיניות של החברות הערביות.

בין השאר יעסוק הקורס בהתפתחותו של מושג "התנגשות הציוויליזציות" במחשבה המערבית והערבית; בחדירת הטלוויזיה הלוויינית ורשת האינטרנט למדינות ערב ובהשפעה השנויה במחלוקת שיש לטכנולוגיות מתקדמות על משטרים רודניים; בפרשנויות שמעניקים משטרים ערביים למושג הדמוקרטיה; ובעלייתה של התנועה הניאו-שמרנית בארצות הברית והשלכותיה על האזור.

 

יום ו'

ההיסטוריה של המעורבות האמריקאית במזה"ת / פרופ' ארנון גוטפלד - 12:00-09:00

בקורס נתמקד בתיאור ובניתוח של הנושאים המרכזיים המשפיעכים על יצירת מדיניות האמריקנית מאז 1945. המדיניות האמריקנית במזה"ת ובאזור הסכסוך הישראלי-ערבי ישמשו במבחן של נושאים אלה. ההרצאות, הביבליוגרפיה והעבודות יעסקו בתיאור ובניתוח של הרקע והאילוצים המרכזיים על כל ממשל בהגדרת מדיניותו הגלובלית ויישומה במזה"ת עם דגש על הסכסוך הישראלי-ערבי. הקורס יעסוק בהתנגשות המעצמות המזה"ת במלחחמה הקרה 1945 -1990 ובעיקרי המדיניות אחרי סוף המלחמה הקרה. חובה על כל תלמיד להגיש עבודת מחקר [רפראט או עבודה סמנריונית] בהדרכת ובאישור המרצה.

 

 

סמסטר ב' - תשע"ח

 

ימי ה'

 

סדנת מזה"ת - ב: מזרח התיכון במאה ה-21: שולחן כלים חדש  / פרופ' עוזי רבי וד"ר חי ינרוג'ק - 17:00-14:00

 

רשתות מזרח תיכוניות – חברה, אליטות וארגונים רדיקליים / ד"ר הראל חורב - 20:30-17:30

המדע הבינתחומי של חקר-רשתות (Network Analysis) חודר בשנים האחרונות למדעי החברה והרוח, ובכלל זה גם ללימודי המזרח התיכון. שיטות המחקר שהוא מציע מגלמות אפשרויות רבות לניתוח מבנים ותהליכים, תוך יכולת להציג זוויות התבוננות חדשות. הקורס יפתח במבוא שיקנה ידע ברעיונות ובכלי מחקר בסיסיים של תורת הרשתות. במפגשים לאחר מכן נתמקד במגוון מקרי בוחן: רשתות הפצת האסלאם ורשתות מסחר מוסלמיות; רשתות השבט והמשפחה; רשתות אליטה במבחר מדינות; רשתות ארגוני החמאס ואל-קאעדה; ורשתות אינטרנטיות בשירות מחאה אנטי-שלטונית. נעמוד על תפישות קיימות בנושאים אלו ונבחן אותן מחדש באמצעות הכוח ההסברי של כלי המחקר הרשתי. 

  

יום ו'

מדינות המגרב: לאומיות וקולוניאליזם / ד"ר דני זיסנויין - 12:00-09:00

הקורס עוסק במדינות צפון אפריקה תוך דגש על המגרב (מרוקו, תוניס ואלג'יריה) ומציג את התהליכים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים העיקריים של התקופה המודרנית. נבחן את האופן שבו מדינות אלו חוו את הקולוניאליזם הצרפתי, כיצד התנהלו מאבקיהן לעצמאות, ומהם האתגרים של המדינות העצמאיות בתקופה הנוכחית ובכלל זה המהפכים במהלך "האביב הערבי". 

  

סמסטר קיץ

 

יום ה'

העולם השיעי: דת, פוליטיקה וגיאו-אסטרטגיה / ד"ר אלישבע מכליס - 17:00-14:00

המהפכה האסלאמית באיראן ועלייתם של תנועות ג'האד רדיקליות, החזירו את הסכסוך ההיסטורי בין סונים לשיעים למרכז הזירה הפוליטית במזרח התיכון. העצמת השיעים בעיראק לאחר הכיבוש האמריקאי בשנת 2003, הוסיפה נדבך נוסף למתח הבין-כיתתי באזור. קורס זה יעמוד על מכלול האתגרים העומדים כיום מול העולם השיעי בזירות הפנימיות והאזוריות נוכח השינויים הגאו-פוליטיים שעוברים על העולם הערבי והמוסלמי. המטרה היא לבחון מגוון של תנועות ומדינות בעולם השיעי תוך התייחסות לשאלות של אידאולוגיה, זהות, משאבים, אינטרסים ואסטרטגיה. ניתוח זה יספק כלים להבנת החשיבות העולה של השחקנים השיעים באזור ויחסם המורכב עם העולם הסוני.

 

בין מולדת לגלות: פרקים בהיסטוריה פלסטינית / ד"ר יוני פורס - 20:30-17:30

הקורס עוקב אחרי תחנות מפתח בהיסטוריה פלסטינית מהמאה ה-19 ועד ימינו. נעמוד על האופן בו נוצרה זהות פלסטינית ייחודית מבחינה פוליטית אך גם חברתית ותרבותית והאופן בו זהות זו גם קשורה במרחב הערבי הרחב יותר. נבחן בעיות היסוד בחברה הפלסטינית ותהליכי שבר והמשכיות על רק נקודות מפתח כמו 1917, 1948, 1967 ואילך. נקודה מרכזית לאורך הקורס תהיה מוטיב הגלות והטריטוריה. 

 

יום ו'

תרבות ערבית, תרבות מזרח תיכונית: היסטוריה ומחקר / פרופ' מירי שפר מוסנזון ומר אריק רודניצקי - 12:00-09:00

הקורס מציג סוגיות מרכזיות על סדר יומו של המזרח התיכון בכל הקשור לתרבות ולשפות המזרח התיכון: גיל, מגדר, כיכרות, בריאות וחולי, קולנוע, ועוד. נראה כיצד סוגיות אלו מאפשרות הבנה מעמיקה של תהליכים יסודיים שמשנים את פני האיזור. ניכנס גם למעבדתו של החוקר וננתח מקורות כדי להתנסות מכלי ראשון בעבודת מחקר.

 

 

פרוייקט גמר

 

 

בחינת גמר

- מועד א'- יתפרסמו בקרוב 

- מועד ב' - יתפרסמו בקרוב

 

חומר לבחינת הגמר -בכירים- יתפרסמו בקרוב

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive