תיאור הקורסים

הערה: ייתכנו שינויים

 

סמסטר א' – תשפ"ב

 

קורסי השלמה – ימי ה' – 10:00-12:00 / 12:00-14:00

0622-1002     תולדות העמים המוסלמים, 600 – 1500        
כיצד הפכו שבטים ערבים נוודים בחצי האי ערב לאימפריה מוסלמית תוססת? הקורס מתחקה אחרי 1,000 השנים הראשונות שעיצבו את החברה, התרבות והפוליטיקה של המדינות המוסלמיות הראשונות, ויצרו זיכרון שמהדהד במזרח התיכון גם בשנת 2020. הקורס מתחיל בקריירה של הנביא מוחמד בחצי האי-ערב במאה השביעית ומסתיים עם הכיבוש העוסמאני של המזרח התיכון בראשית המאה ה-16. חלקו הראשון של הקורס משרטט את התהליכים הפוליטיים העיקריים בתקופה זו. נעקוב אחרי הקמת המדינה המוסלמית, השושלות הערביות העיקריות וכיצד הצטרפו אליהן אליטות פרסיות ותורכיות. חלקו השני של הקורס מתמקד בסוגיות חברתיות ותרבותיות נבחרות, ובהן: התאסלמות וההבדל בין שערוב להתאסלמות; תרבות חצר; התארגנות של קהילות עירוניות; היווצרותה של השיעה; ועוד. תוך כדי הקורס נחשפים הסטודנטים למגוון מקורות שמציגים את ההיסטוריה האסלאמית במונחיה.
מרצה:  פרופ' מירי שפר-מוסנזון

 

0622-1001     מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה          
הקורס סוקר ומנתח את התהליכים ההיסטוריים המרכזיים שהתחוללו במזרח התיכון במאתיים השנים האחרונות, שעיקרם פעולת הגומלין בין תהליכים פנימיים לבין השפעות המגע בין החברות המוסלמיות במזרח התיכון ו"המערב". בין היתר, הקורס ידון בהשפעות הכלכליות, הפוליטיות והתרבותיות של "המערב" על האזור, בניסיונות רפורמה, התגובות האסלאמיות והלאומיות למשבר החברה המקומית, עלייתן של המדינות הטריטוריאליות לאחר מלחמת העולם הראשונה, משטרי הקצונה המהפכניים ולבסוף, הופעת התנועות האסלאמיות.
מרצה:  פרופ' מאיר ליטבק

 

 

קורסי התכנית – ימי ה' – 14:00-17:00 / 17:30-20:30 

1622-4070     סדנת המזה"ת א'
הקורס מיועד לסטודנטים בתואר השני בתכנית הבכירים ומציע הרצאות בנושאים מגוונים באוריינטציה של גיאופוליטיקה אזורית במזרח-התיכון, מפי אנשי הסגל של החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה, חוקרי מרכז דיין וחוקרים נוספים. בין היתר, הקורס יעסוק בשורשים ההיסטוריים של הטלטלה הערבית מאז 2011, בתהליכים פוליטיים וחברתיים פנימיים בארצות מובילות באזור כגון, איראן, טורקיה מצרים וסעודיה, במהלכיהן של ארה"ב רוסיה ובהתפתחויות בתנועות האסלאם הרדיקלי, במשבר התנועה הלאומית הפלסטינית, בניתוח בעיית הצעירים ותרבות עממית באזור, ובתהליכי שינוי באקלים ובסביבה המאימים על עתיד האזור.
מרצים: פרופ' עוזי רבי וד"ר חי יאנורג'ק

 

1622-4010     כלכלה פוליטית במזה"ת: היבטים בינתחומיים
הקורס עוסק בדרכים בהן חברה רפוליטיקה עיצבו את כלכלת המזרח-התיכון, ולהיפך. נלמד מושגים ותפיסות מתחומי הכלכלה והכלכלה הפוליטית, ונתמקד בסוגיות מגוונות, לרבות עוני ועושר במזה"ת, סיוע בינלאומי ושיתופי פעולה, "מסורת" ופיתוח, חקלאות, נפט ותיעוש, כלכלה אסלאמית, מגדר, שחיתות, היבטים כלכליים של שלום ומלחמה, טרור וסנקציות כלכליות ועוד. הדרישה המוקדמת היחידה בקורס זה היא הרצון ללמוד.
מרצה:  ד"ר עמוס נדן

 


קורסי התכנית – ימי ו' – 09:00-12:00

משבר האקלים והמזה"ת: תהליכים, אתגרים והזדמנויות
משבר האקלים הוא האתגר הסביבתי הגדול ביותר בפניו ניצבות כל ארצות עולם. חלק משינויי האקלים הם טבעיים וחלקם הגדול מעשה ידי אדם המכפילים את השינויים הטבעיים. לשינויי האקלים השלכות גלובליות, אזוריות ומקומיות בתחומי סביבה, כלכלה וחברה. שינויי אקלים מגבירים את הסיכון להחרפת בעיות גיאו-פוליטיות קיימות, ואף מייצרים ועלולים לייצר קונפליקטים חדשים. משבר האקלים מביא עימו גם מגוון הזדמנויות. היכרות עם משבר האקלים, בהקשר המזרח תיכוני, הכרחית במאה ה-21 לאנשי המדע, למעצבי מדיניות ומקבלי החלטות. קורס יחודי זה מחבר בין סוגיית משבר האקלים ובין העבר וההווה המזרח תיכוניים, ואף מציג תובנות לעתיד.
מרצה: פרופ' עודד פוצ'טר

 

סמסטר ב' - תשפ"ב

 

קורסי התכנית – ימי ה' – 14:00-17:00 / 17:30-20:30 

1622-4071     סדנת המזה"ת  ב'
בשעה שחלקו הראשון של הקורס יעסוק בממדים ההיסטוריים של שחקנים, מדינות ותופעות במזרח התיכון, הרי שחלק זה בקורס, עיסוקו בממד אקטואלי בן זמננו. במפגשים השונים נבין את המתחולל במדינות שונות ובאזור כולו, תוך שימוש במבנים היסטוריים ובמערכי תרבות.
מרצים: פרופ' מאיר ליטבק וד"ר חי יאנורג'ק

 

1622-4073     המזרח התיכון: בין תיאוריה לפרקטיקה

 

מרצה:  ד"ר עמוס נדן

 

 

ימי ו' -   09:00-12:00

1622-4067     אסלאם רדיקלי ומתון
מטרתו של קורס זה היא להתחקות אחר תהליך התהוות הזרמים הקיצוניים והמתונים באסלאם. נלמד את נסיבותיהם ההיסטוריות של זרמים אלו, ואת השפעתם על החברה והפוליטיקה הנוכחיים במדינות השונות בעולם. במהלך הקורס הסטודנטים ייחשפו למגוון רחב של תנועות, ארגונים והוגי דעות מוסלמים שהתוו את הבסיס לשינויים שחלו באסלאם המודרני בעשרות השנים האחרונות. נסקור את עלייתו של האסלאם הקיצוני החל ממייסד האחים המוסלמים חסן אל-בנא ב-1928 וכלה בארגוני אל-קאעדה ודאע"ש הפועלים כיום. נלמד על שימושם של הוגי הדעות המתונים והקיצוניים בפלטפורמות תקשורתיות שונות, כולל מדיה חברתית כמו פייסבוק וטוויטר, את שיטות הפעולה לגיוס תומכים ולוחמים לשורות ארגוני הטרור המושתתים על אידיאולוגיות קיצוניות, ואת פעולת הנגד המתונה מתוך החברות המוסלמיות.
מרצה:  ד"ר דינה ליסננסקי

 

 

סמסטר קיץ – תשפ"ב

 

קורסי התכנית – ימי ה' – 14:00-17:00 / 17:30-20:30 

1622-4058     העולם השיעי בין לבנון לאיראן ומעבר
המהפכה האסלאמית באיראן ועלייתן של תנועות ג'האד רדיקליות, החזירו את הסכסוך ההיסטורי בין הסונים לשיעים למרכז הזירה הפוליטית במזרח התיכון. העצמת השיעים בעיראק לאחר הכיבוש האמריקאי בשנת 2003 הוסיפה נדבך נוסף למתח הבין-כיתתי באזור. קורס זה יעמוד על מכלול האתגרים העומדים כיום מול העולם השיעי בזירות הפנימיות והאזוריות נוכח השינויים הגאו-פוליטיים שעוברים על העולם הערבי והמוסלמי. המטרה היא לבחון מגוון של תנועות ומדינות בעולם השיעי תוך התייחסות לשאלות של אידאולוגיה, שהות, משאבים, אינטרסים ואסטרטגיה. ניתוח זה יספק כלים להבנת החשיבות העולה של השחקנים השיעים באזור ויחסם המורכב עם העולם הסוני.
מרצה:  ד"ר אלישבע מכליס


1622-4059     הסכסוך הישראלי-ערבי
הקורס יעסוק בסוגיות היסוד בסכסוך הישראלי-ערבי מראשית המאה ה-20 ועד כישלון הסכמי אוסלו, תוך בחינת הסכסוך במסגרת ארבעה הקשרים: היריבות בין התנועה הציונית ומדינת ישראל לבין התנועה הלאומית הפלסטינית וארצות ערב, מעורבות המעצמות, דינאמיקת היחסים הבין-ערבים והתהליכים הפנימיים בכל אחת מהתנועות הלאומיות והמדינות המעורבות. כמו כן הקורס יעסוק בוויכוחים ההיסטוריוגרפיים סביב מחלוקות מרכזיות בהתפתחות הסכסוך, כגון גורמי צמיחת הלאומיות הפלסטינית, הוויכוח סביב היווצרות בעיית הפליטים ב-1948, הכישלון להגיע להסדרים מדיניים לאחר הקמת המדינה, הגורמים לפרוץ המלחמה ב-1967, האם הוחמצה הזדמנות מדינית בשנים 1967-1973 ותהליכי השינוי בתנועה הלאומית הפלסטינית.
מרצים:  פרופ' מאיר ליטבק וד"ר מיכאל מילשטיין

 

ימי ו' -   09:00-12:00

1622-4057     תרבות ערבית, תרבות מזרח תיכונית: היסטוריה ומחקר
הקורס מציג היכרות עם השפה והתרבות במזרח התיכון ככלי לניתוח שינויים בזהות הפרט והקהילה הדתית והלאומית. במהלך הקורס נבחן את המתודולוגיות העיקריות במקורות היסטוריים שונים כתובים וחזותיים: מבנים, סקרים, ספרות נוסעים, סרטים ועוד. כל מפגש יכלול שני מרכיבים: דיון סביב חומר אקדמי והתנסות ב"מעבדה" בניתוח מקורות ראשוניים. לאור אופיו המחקרי של הקורס הוא ישמש מסגרת הדרכה לפרויקט הגמר של התכנית.
מרצים: ד"ר עידו בן-עמי וד"ר אריק רודניצקי

 

1622-4000     פרויקט גמר

פרויקט הגמר של תכנית הבכירים הוא כתיבת הצעת מחקר לתואר שני (הצעה לתזה), בדומה לכל תלמידי המסלול המחקרי לתואר שני בלימודי המזרח התיכון ואפריקה.
הצעת המחקר תיכתב בליווי ובהדרכה צמודים של מורי התכנית לבכירים, כל אחד על פי תחום התמחותו, בהתאם לנושא המוצע של המחקר.
מנחה:  ד"ר אריק רודניצקי

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>