הודעות - לימודי המזה"ת בן-זמננו

 • רביעי, 12.10.16, 10:07
 • חמישי, 12.05.16, 10:18
 • ראשון, 17.01.16, 14:37
 • שני, 12.10.15, 10:13
 • ♦ מועדי הגשת עבודות – תשע"ה:

  • סמסטר א': עד יום ג' 27.5.2015  ט' בסיוון, תשע"ה

  • סמסטר ב': עד יום ד' 7.10.2015 כ"ד בתשרי, תשע"ו

  • סמסטר קיץ: עד יום א' 17.12.2015 י"ט בחשון, תשע"ו

  ראשון, 07.09.14, 12:56

  סמסטר א': עד יום ג' 27.5.2015 ט' בסיוון, תשע"ה

  סמסטר ב': עד יום ד' 7.10.2015 כ"ד בתשרי, תשע"ו

  סמסטר קיץ: עד יום א' 1.11.2015 י"ט בחשון, תשע"ו

 • ראשון, 07.09.14, 12:54
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive