לימודי שפות - החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

החוג מייחס חשיבות רבה ללימודי השפות המזרח תיכוניות ככלי חיוני להכרתן ולהבנתן של החברותבאיזור באופן ישיר ומעמיק. השפה המזרח תיכונית העיקרית היא הערבית ולצידן נלמדות גם פרסית, תורכית ותורכית עוסמאנית

  • ערבית
  • תורכית
  • פרסית

לימוד השפה הערבית הוא אחד העוגנים בתוכנית הלימודים בחוג בכל התארים. בהתאם לכך, הציון המושג בלימודי השפה בכל אחד מן השלבים מובא בחשבון בשקלול ציון הגמר. הדגש בלימודים האלה הוא על הערבית הכתובה ("הספרותית"), הנחוצה לקריאת המקורות ולמחקר; זהו הרובד הלשוני המשותף לכל דוברי הערבית ומאחד דיאלקטים מדוברים.

 

בתואר הראשון מטרת הלימוד היא להביא את התלמידים לרמת ידע שתאפשר להם להמשיך ולפתח את שליטתם בשפה בכוחות עצמם. תלמידים שמתכוונים להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים מחוייבים בלימוד קורסי טקסטים. בתארים הגבוהים סטודנטים מתבקשים להעמיק את שליטתם בשפה הערבית ולהשתמש בה במחקר שלהם.

 

תלמידים שאינם בעלי ידע קודם בערבית חייבים להשתתף בלימודי ערבית של החוג ברמות "מתחילים" ו"מתקדמים" בשתי שנות לימודיהם הראשונות. מי ששפת אמם ערבית וכן תלמידים שהתקבלו לחוג לשפה וספרות ערבית במסלול שפה וספרות (לא במסלול אסלאם) יהיו פטורים מלימודי ערבית ל"מתחילים" ול"מתקדמים" בחוג ללא בחינת מיון. תלמידים, שנבחנו בבחינת הבגרות בערבית בהיקף של 5 יחידות וציונם 80 לפחות, יהיו פטורים מלימודי "ערבית למתחילים". יתר התלמידים אשר להם ידע קודם בערבית ומעוניינים לקבל פטור, ייבחנו בבחינת מיון בערבית, וזו תקבע את רמתם. במידת הצורך הם ישובצו בקורס ברמה הנדרשת.

 

בחינת המיון מתקיימת סמוך לתחילת שנת הלימודים, המועד יפורסם באתר החוג במהלך חודש אוגוסט והנושאים לבחינה מפורסמים באתר החוג. החוג ממליץ לכל מי שיש לו ידיעה מוקדמת בערבית לגשת לבחינת המיון במטרה לקבל פטור (מלא או חלקי) מלימודי הערבית. ניתן לגשת לבחינת הסיווג ברמת מתקדמים רק במידה ויש פטור מרמת מתחילים. ניתן לפנות לרכז/ת לימודי הערבית בחוג לעצה בנושא הכנה עצמית לקבלת פטור.

 

תלמידים שיתחילו לימודיהם בחוג עם פטור בערבית, יוכלו ללמוד קורסי קריאה במקורות ברמת מתמחים בלבד.

 

לתלמידים שילמדו ויעברו את הקורס "ערבית למתחילים" יוכר הקורס כשיעור בחירה בהיקף של 6 ש"ס. לתלמידים שילמדו ויעברו את הקורס "ערבית למתקדמים" יוכר הקורס כשיעור בחירה בהיקף של 4 ש"ס.

 

שעות קבלה של חונך ערבית סמסטר ב'

מנחם איתן

יום ב' בין השעות 8:00-10:00

menah10@gmail.com

 

 

חומר לבחינת סיווג בערבית - מתחילים

חומר לבחינת סיווג בערבית - מתקדמים

אוצר מילים לבחינת סיווג-מתחילים

אוצר מילים לבחינת סיווג-מתקדמים

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive