תכנית בין-אוניברסיטאית לתואר בוגר בלימודי אפריקה

פרופ' גליה צבר מסבירה מדוע חשוב כישראלים ללמוד ולהכיר את החברה והתרבות האפריקאית
  • תכנית הלימודים
  • התנדבות באפריקה
  • כנסים ואירועים
  • מקבלי מלגות
  • אתרים מקוונים

התכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה נפתחה לראשונה בישראל בשנת הלימודים תשע"א (2010). התכנית כוללת מגוון עשיר של קורסים שעוסקים באפריקה מהיבטים היסטוריים, פוליטיים, גיאוגרפים, תרבותיים ודתיים ומטרתה היא להקנות לסטודנט מיומנויות מחקריות לחקר חברות ותרבויות אפריקאיות. הלימודים בתוכנית זו הם במסגרת לימודי תואר ראשון במתכונת דו-חוגית. כלומר, כל המעוניין ללמוד לימודי אפריקה, יירשם לחוג הנוסף בו הוא מעוניין (לדוגמא: היסטוריה, כלכלה, מדעי המדינה, מזרח תיכון, אנתרופולוגיה וכיו"ב) באחת משלוש האוניברסיטאות השותפות ובמקביל יירשם לתוכנית בלימודי אפריקה, כחוג נוסף, באותו מוסד.
 

החדשנות בתוכנית היא בכך שהיא מאפשרת לסטודנט ללמוד קורסים בנושאי אפריקה הן באוניברסיטה בה הוא רשום והן באוניברסיטאות האחרות השותפות לתוכנית: אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. שיתוף הפעולה בין מוסדות הלימוד מרחיב את האפשרויות ומעשיר את תוכנית הלימודים. לבוגרי תוכנית זו יוענק התואר: "בוגר בלימודי אפריקה בתוכנית הבין-אוניברסיטאית", אותו יקבל באוניברסיטת האם שבה נרשם.
 

 ניתן לעיין ברשימת הקורסים שמוצעים בשנת הלימודים 2016-17 ולהתרשם מהמגוון והעושר הייחודי. 

לרשימת הקורסים המוצעים באוניברסיטת תל-אביב >

 

אתר הפייסבוק הרשמי של התכנית באוניברסיטת תל-אביב >

 

מלגות

לתלמידים הנרשמים לתכנית באוניברסיטת תל-אביב מוצעות מלגות רבות. ביניהן, מלגות לתלמידים בעלי ציון התאמה גבוה במיוחד, הבוחרים ללמוד בתכנית אפריקה, כמו גם מלגות המוענקות לתלמידים במהלך הלימודים. חלק מהמלגות ניתן בתמורה לפעילות חברתית עם ובקרב קהילות אפריקאיות בישראל וחלקן מיועדות לנסיעות לאפריקה. בכל שנה ניתנות מלגות לתלמידים מצטיינים, כמו גם לעבודות מחקר ייחודיות. 
 

סגל המורים והמזכירות קשובים לצרכיי התלמידים ואווירת הלימודים חמה ותומכת.

 

תלמידי התכנית יצרו, באופן טבעי, כמתבקש מהעוסקים בתחום לימוד זה, קהילה חברית, המעשירה את חוויית הלימודים ויוצאת מתחומי הקמפוס. כמה מתלמידי התכנית אף הקימו, בסיוע התכנית, את האתר "אפריכאן".
 

לאתר התכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה >

 

כתבה מ-Ynet על לימודי אפריקה >

 

מאפריקה באהבה >

 

תנאי קבלה והרשמה

תנאי הקבלה לתוכנית הם בהתאם לתנאי הקבלה הנהוגים באוניברסיטת האם בה נלמד החוג הנוסף.

 

באוניברסיטת תל-אביב לאחר ביצוע ההרשמה וקבלת אישור על קבלה ללימודים בחוגים הנבחרים יבנה הסטודנט את תוכנית הלימודים בעזרת היועצים באוניברסיטת האם (רשימת הקורסים מופיעה בשנתון של אוניברסיטת האם):

 

ראש התכנית - ד"ר אירית בק (Iritbak@post.tau.ac.il).    

 

מבנה תכנית הלימודים

הלימודים מתנהלים במסגרת דו-חוגית, כאשר הסטודנט נרשם לשני חוגי הלימוד באוניברסיטה אחת. יש ללמוד סה"כ 54 שעות סמסטריאליות (להלן ש"ס או נק"ז או נ"ז) בלימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית.

 

סטודנטים מחויבים ללמוד לפחות 6 ש"ס באוניברסיטאות האחרות השותפות בתכנית או באחת מהן. 

לימוד מעבר ל-18 ש"ס יחייב אישור יועץ. סמינר אחד לפחות יילמד באוניברסיטת האם

יש ללמוד במהלך התואר לפחות 18 ש"ס ולקחת סמינר אחד לפחות באוניברסיטת האם

סה"כ שעות הלימוד בלימודי אפריקה מחולקות כך:

 

12 ש"ס – מבואות (לדוגמה: מבוא להיסטוריה של אפריקה, מבוא לאנתרופולוגיה, מבוא לדת ולתרבות האסלאם וכו')

34 ש"ס - קורסי בחירה בנושאים שונים העוסקים באפריקה, מתוכם יכולים להיות עד 12 ש"ס קורסים שאינם עוסקים במלואם באפריקה, אך בעלי זיקה חזקה לאפריקה.

 

8 ש"ס - סמינריונים (העוסקים בנושאים נבחרים, תהליכים, מדינות ואזורים).

 

בכל אוניברסיטה מורכבת לסטודנט תכנית לימודים לתואר הבין-אוניברסיטאי בלימודי אפריקה, וזאת לאחר התייעצות עם היועץ ללימודי אפריקה באוניברסיטת האם ולאחר קבלת אישור היועץ.

 

תשלום שכר הלימוד וקבלת שירותים

שכר הלימוד משולם לאוניברסיטת האם בה נרשם הסטודנט כנהוג בכל מוסד ומוסד. סטודנט בתוכנית יהיה פטור מכל תשלום בגין לימודיו באוניברסיטאות האחרות המשתתפות בתוכנית, ויהיה זכאי לקבל את כל השירותים הניתנים באוניברסיטאות האחרות (כגון: ספריה, גישה להיילרן, כרטיס נבחן).

 

סטודנט הרשום באוניברסיטה הפתוחה שאינו משלם לאוניברסיטה זו שכר לימוד שנתי ישלם לאוניברסיטה הפתוחה עבור כל קורס שילמד באוניברסיטאות האחרות במסגרת התוכנית הבין-אוניברסיטאית בלימודי אפריקה.

 

רשימת קורסים של התוכנית ללמודי אפריקה לשנת הלימודים הבאה תפורסם בקרוב. הרשימה תכלול את הקורסים שיינתנו בכל המוסדות השותפים לתוכנית ומהם תיבנה תוכנית הלימודים של כל סטודנט בעזרה של היועצים.

 

* הסבר התוכנית מנוסח לשון זכר לשם נוחות בלבד. הפנייה מכוונת לסטודנטים ולסטודנטיות

הודעות וחדשות

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive