אמריטוס ובדימוס - החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

שםיחידהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' עמי איילוןאמריטוס
03-6406438
09-7746268
ועדת מינויים יחידתית
03-6406438
09-7746268
פרופ' חגי ארליךאמריטוס
03-6425078
03-6407299
פרופ' עופרה בנגובדימוס
03-6406446
פרופ' יקותיאל גרשוניאמריטוס
03-6409981
03-6406934
פרופ' ישראל גרשוניאמריטוס
09-9559141
03-6408536
09-9582402
פרופ' מיכאל וינטראמריטוס
08-6407409
03-6409450
03-6406934
פרופ' אהוד טולידאנואמריטוס
פרופ' דויד ירושלמיבדימוס
02-6431206
03-6409510
03-6406665
פאול ליפץבדימוס
פרופ' דוד מנשריאמריטוס
08-9401467
03-6409510
03-6406665
פרופ' אשר ססראמריטוס
03-6406443
03-6415802
מורה מן החוץ
03-6406443
03-6415802
מורה מן החוץ
03-6406443
03-6415802
ד"ר לאה קינברגבדימוס
פרופ' איתמר רבינוביץאמריטוס
03-6409260
03-7440560
פרופ' שמעון שמיראמריטוס
03-6409313
פרופ' מרדכי תמרקיןאמריטוס
03-6406779
03-6407489
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive