מלגות - החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

הקרנות מיועדות לתלמידי החוג, ומוענקות מדי שנה:

 

פרטים יתפרסמו באתר החוג ובלוחות המודעות של החוג.

 

הודעות וחדשות

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive