סגל החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

סגל אקדמי בכיר

שםיחידהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' יואב אלוןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409450
פרופ' נאסר בסלחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6826597
03-6406441
03-6405109
פקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי בכיר
03-6826597
03-6406441
03-6405109
ד"ר אירית בקחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409704
פקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
03-6409704
ד"ר און ברקחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
ד"ר אבנר וישניצרחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
פרופ' איל זיסרחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6408280
03-6407174
פרופ' מאיר ליטבקחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6406440
03-6409510
03-6406665
חוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהראש חוג
03-6406440
03-6409510
03-6406665
חוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהראש מרכז אקדמי
03-6406440
03-6409510
03-6406665
פרופ' ברוס מדי-וויצמןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6406447
03-6406447
03-6415802
ד"ר עמוס נדןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
ד"ר מרים נסימובחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6406444
פרופ' איימי סינגרחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6406764
03-6406934
פרופ' גליה צברחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6408012
ד"ר מירה צורףפקולטה למדעי הרוחעובד מחקר
03-6409993
פקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי בכיר
03-6409993
ד"ר נורית צפרירחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409339
פרופ' עוזי רביחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6406444
פקולטה למדעי הרוחראש מרכז אקדמי
03-6406444
פרופ' מרים[מירי] שפר מוסנזוןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409450
03-6406934

סגל אקדמי זוטר ועמ"ה/ממ"ה

שםיחידהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר ברנדון דרו פרידמןפקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי בכיר
ד"ר עירית גטרוירחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי זוטר
03-6409450
יובל דגןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי זוטר
עדנה דוידוביץפקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי זוטר
פקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי זוטר
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורפקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי בכיר
ד"ר הראל שלום חורבפקולטה למדעי הרוחסגל אקדמי בכיר
03-6406448
ד"ר דניאל זיסנוייןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהעמית הוראה
פקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
החטיבה לתוכניות מיוחדותמורה מן החוץ
פקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
ד"ר מיכל יעריחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהעמית הוראה
ד"ר חי איתן כהן ינרוג'קחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהעמית הוראה
03-6405296
פקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
03-6405296
תכניות אינטרדיסיפלינריותעמית הוראה
03-6405296
ד"ר משה מורדפקולטה למדעי הרוחמורה מן החוץ
03-6816088
אילן יואב רוביןחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי זוטר
החטיבה לתוכניות מיוחדותסגל אקדמי זוטר
החטיבה לתוכניות מיוחדותסגל אקדמי זוטר
ד"ר גיא רופאפקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
ד"ר חאלד שיח' אחמדפקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
04-9503773
פקולטה למדעי הרוחעמית הוראה
04-9503773

אמריטוס ובדימוס

שםיחידהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' עמי איילוןפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
03-6406438
09-7746268
פקולטה למדעי הרוחועדת מינויים יחידתית
03-6406438
09-7746268
פרופ' חגי ארליךפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
03-6425078
03-6407299
פרופ' עופרה בנגופקולטה למדעי הרוחבדימוס
03-6406446
פרופ' יקותיאל גרשוניפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
03-6409981
03-6406934
פרופ' ישראל גרשוניפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
09-9559141
03-6408536
09-9582402
פרופ' מיכאל וינטרפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
08-6481567
03-6409450
03-6406934
פרופ' אהוד טולידאנופקולטה למדעי הרוחאמריטוס
03-6409450
03-6406934
פרופ' דויד ירושלמיפקולטה למדעי הרוחבדימוס
02-6431206
03-6409510
03-6406665
פאול ליפץפקולטה למדעי הרוחבדימוס
פרופ' דוד מנשריפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
08-9401467
03-6409510
03-6406665
פרופ' אשר ססרפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
03-6406443
03-6415802
ד"ר לאה קינברגפקולטה למדעי הרוחבדימוס
03-6409450
פרופ' איתמר רבינוביץפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
03-6409260
פרופ' שמעון שמירפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
03-6409313
פרופ' מרדכי תמרקיןפקולטה למדעי הרוחאמריטוס
03-6406779
03-6407489

הודעות וחדשות

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive