הרצאה ראשונה בסדרת הרצאות לקהל הרחב: פרופ' טלי סילוני | מה זה 'בלשנות'? המהפך

03 בנובמבר 2019, 16:15 
בניין ווב, אולם 001 
בתשלום
מדוע 'ילדי יערות' נותרים עם שפה שאינה שפה? מדוע ילדים עוברים שלבים זהים בתהליך רכישת שפת אמם? מדוע ילדים לא ממש מקבלים את תיקוני הלשון שלנו? מדוע באף שפה אנושית אי אפשר לומר 'הוא חושב שדן חולה' ולהתכוון ש'הוא' זה 'דן', אך בכל שפה אנושית ניתן לומר 'כשהוא יוצא לטיול דן נועל נעליים גבוהות', וכאן אפילו סביר ש-'הוא' זה 'דן'? הדיון בשאלות אלה ואחרות יוביל אותנו לגלות ולהבין את המהפך הקוגניטיבי, שחל במחקר הבלשני מאז שנות החמישים של המאה העשרים.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive