אלפון הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' אניטה שפיראפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 216
03-6409680
03-6025849
ד"ר מיכל שפיראפקולטה למדעי הרוחתוכנית לימודי נשים ומגדרבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
פקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
ענת שפיראפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
ד"ר שגיא שפרפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 379
03-6409102
נעמה שפרפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 217
03-6409680
03-6409468
פרופ' מרים שפר מוסנזוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 429
03-6409450
03-6406934
פרופ' חיים שקדפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר אסף שרוןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
03-6406363
הלן שרידפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ורד שרייברפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ישראל שרנצלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6868474
זיו ששוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
איתמר תוסיה כהןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
באטריס ברנדט תלמיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' מרדכי תמרקיןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין ע"ש פרץ נפתלי - הפקולטה למדעי החברה, חדר 705
03-6406779
03-6407489

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive