אלפון הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהמיקום / זמני קבלהטלפוןדוא"ל
ד"ר ראויה אבו רביעהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר אוהד אבודרהםפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עברית
ד"ר עודד זאב אבטפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6407836
פיגה אלינור אביטבולפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
ד"ר שרון אביטלפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ענת אבירםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 309
03-6409790
קירה אבלמוניץפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
פרופ' איתמר אבן-זהרפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 468
03-6407319
אריאל אברהםפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 452
03-6409584
פרופ' רחל אברמוביץפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 477
03-6406994
ד"ר אחמד אגבאריהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאם
פקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
ד"ר דומניקו אגוסטיניפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 378 ב
03-6406806
ד"ר סעדייה אגסוספקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאם
פרופ' יוסף[יוסקה] אגסיפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 363
09-9504072
03-6409492
קארין דיינה[קארין] אגריפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
03-6405952
ד"ר גלית אדםפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אם, חדר 410
03-6961588
03-6409685
פרופ' קמילה אדנגפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאם, חדר 317
03-6409723
מרים אהרוניפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר שמחה אוזןפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 3
03-6409799
רות אוליןפקולטה למדעי הרוחהיחידה ללימודי שפות
ד"ר דנה אולמרטפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
03-6404954
03-6406954
פרופ' שבתאי אונגורופקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 371
03-6409198
אמיר אונליפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' עדי אופירפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
03-6409198
פרופ' יוחאי אופנהיימרפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 459
02-5635711
03-6405801
ד"ר אירית אורבוךפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 269
03-6409314
אהרון יהודה אורבךפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
פרופ' מיכל אורון ברטובפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6406412
ד"ר סקוט אוריפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר מתן אורייןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהספריה מרכזית ע"ש סוראסקי, חדר 411
מתן אורןפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 313
מאיר אזולאיפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
הדר אזרדפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
שירה אחישרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
שי אטרפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
ליטל אטרקציפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
גליה אידלשטייןפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה )פכ"מ(בנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 484
03-6406363
יעל איזנברגפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
054-6465701
פרופ' בנימין איזקפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 354d
09-9550089
03-6409779
פרופ' עמי איילוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450א
03-6406438
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס להסטוריהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450א
03-6406438
טלילה אילוןפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים
03-6407805
שבט אילתפקולטה למדעי הרוחתוכנית לימודי נשים ומגדר
יעל אינטרטרפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אם
איתי יוחאי איפרגןפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
ניר איציקפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
אורי איתןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
כרמן אלברגפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
פרופ' גד יעקב אלגזיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 370
03-6409458
אלונה אלויירופקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
054-9200925
03-6409453
פרופ' אלעאי אלוןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר ה450
03-6409587
טל אלוןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר גדי אלוןפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' יואב אלוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 451
03-6409450
ד"ר משה אלחנתיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' מרים[מירי] אליאב פלדוןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 374
03-6409785
ד"ר נדיה אליספקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
זהבה אליעזרפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"ת
03-6409472
עומרי אלמלחפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
ד"ר מיכאל טוביה אלעזרפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
ד"ר עידית אלפנדריפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-5242663
03-6408711
פקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-5242663
03-6408711
ד"ר דלית אלפרוביץפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים, חדר 509
ענת אלקלעיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
פקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ירדן אמירפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר אביב אמיתפקולטה למדעי הרוחחוג לשפה וספרות צרפתית, חדר 304
03-6409786
ד"ר אהרון[ארי] אנגלברגפקולטה למדעי הרוח ביה"ס לפילוסופיה
גיל אנגלשטייןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
חן אנטלר פינקלשטייןפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
שרון אס זיופקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
03-5230799
פרופ' דוד אסףפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 308
02-6732627
03-6406737
פרופ' אדם אפטרמןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 308
2092 (פנימי)
שרה הדס אפלפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 318
03-6409799
אדם אפלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 132
03-6409220
צאלה אפרסוףפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ולנטינה אפשטייןפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
2034 (פנימי)
איתמר ארבפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אם
עדי דבורה ארבוסמןפקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 467
03-6409579
פרופ' בנימין ארבלפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
09-9540712
03-6409785
ד"ר קרן ארבלפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר אילנה ארבלפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהבית משה שרת למדעי החינוך
03-5605727
ד"ר מיכל ארבל תורפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
פרופ' יורם ארדרפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות
03-6409021
אברהם ארואטיפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 357
גיא ארזפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
פרופ' גד[גדי] אריאבפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 446
פרופ' יואב אריאלפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר ננה אריאלפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ד"ר חנן אריאלפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 114
03-6407596
פרופ' מירה אריאלפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אם, חדר 406
03-6405021
פרופ' חגי ארליךפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 408
03-6425078
03-6407299
גיא ארליךפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העברית
פקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
ד"ר אמיר אשורפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
08-8505361
0000 (פנימי)
ד"ר אהובה[אוביק] אשמןפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6409077
דני אשרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6409220
עדי באער מדרנופקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אם
פרופ' טובה באריפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
ד"ר אלמוג[אלמוג בהר] בהרפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' גדעון בוהקפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס לפילוסופיהביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
ד"ר אירינה בוטוויניקפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אם, חדר 411
03-6405019
לירן בוכניפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר איתן בולוקןפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive