סגל מנהלי - הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
עדי מוסקוביץפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןמזכירת מינהל
03-6409799
03-6409799
03-6407287
רות מורןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תקציבים ומשק
03-6407089
אורלי מלמודפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת מינהל
03-6407433
שלומית מנורפקולטה למדעי הרוחתוכנית לימודי נשים ומגדרמזכירת תלמידים
03-6407761
03-6409690
גילה משהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעורך ידיעון ורכז השתלמויות
03-6409789
03-6412748
רונית נבופקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמיםמרכזת המכון ללימודים מתקדמים
03-6408560
03-6424264
מעיין[מעיין נהרי] נהריפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזרת מנהלית - מרכז אברהם
03-6406667
03-6406667
ורד נוףפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים בכירה
03-6409780
03-6406584
ליאת ניסנובפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי היהדותמזכירת בית הספר ליהדות
03-6409275
03-6407031
שמרית סאלםפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהרפאית
03-6409323
נירית סגלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת דקאן
03-6409788
03-6407839
הלנה עבדיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחע' משנה מנהלי לתקציבים
03-6409925
03-6409457
נועה מרים עברוןפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהעורך גרפי
הדס פארן- אסיהפקולטה למדעי הרוח ביה"ס לפילוסופיהמזכירת תארים מתקדמים
03-6406363
אברהם[אבי] פוזיילובפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעובד תחזוקה
03-6409220
סשה פליטפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהצלם
נורית פרייספקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחרכז סגל זוטר, מורים מן החוץ ומלגאים
03-6409324
03-6407839
שיראל פרלברג גםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת החוג לערבית
03-6409723
03-6405109
שירה פרנקלפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםמזכירת תלמידים
03-6409073
עינת צ`אקי גואטהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת כח אדם
03-6409491
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6409491
ענת ציוןפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהעוזר מנהלי מכון להיסטוריה ולפילוסופיה
03-6409198
03-6409463
רויטל צפוריפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחרכזת ניהולית
03-6409325
03-6407909
נירית קדםפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהעוזרת מנהלית בכירה
03-6409417
אלכסנדר קדנרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמתאם מחשוב
אלנה קוזנצובפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תאחראי הפקת פרסומים
03-6406785
03-6415802
דוריס קליין נאורפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תמזכירת המרכז ללימודים איראניים
03-6409510
03-6406665
טלי קצירפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת מינהל וכוח אדם
03-6409455
03-6409457
נדין רשף אדרעיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזרת מנהלית החוג לארכיאולוגיה
03-6409703
אלכסנדרה שביטפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהספרן בכיר
03-6409023
אפרת לאה שולמן ארדפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תעוזר מנהלי בכיר במרכז דיין
03-6409646
03-6415802
סגלית שועלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזרת מנהלית החוג לאנגלית
03-6409683
03-6407312
מיקה שחרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחעוזרת מינהלית בכירה- חוג לספרות
03-6409689
03-6405305
נירה שירמןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחראש מנהל הפקולטה למדעי הרוח
03-6409455
03-6409457
אילת שלו ארטופקולטה למדעי הרוח ביה"ס להסטוריהרכזת ניהולית
03-6405309
03-6409469
חוה שמואליפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת תלמידים
03-6409689
03-6405305
ענת שמעוניפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןארכיבאי
03-6409048

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive