סגל מנהלי - הפקולטה למדעי הרוח

תוצאות חיפוש עבור האות ז

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
אפרת זהביפקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמיםעורך מדעי
03-6405921
רותי זוסמןפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אם
03-6409685
03-6405109
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמזכירת החוג לבלשנות
03-6409685
03-6405109
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive