עושים היסטוריה 2 - לחקור, להבין וללמד לאומיות

יום עיון משותף להיסטוריונים ולמורי היסטוריה במערכת החינוך

26 ביוני 2019, 9:00 - 16:00 
 
עושים היסטוריה 2

עושים היסטוריה 2 - לחקור, להבין וללמד לאומיות
יום עיון משותף להיסטוריונים ולמורי היסטוריה במערכת החינוך

יום רביעי 26 ביוני 2019 | אוניברסיטת תל אביב

9:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל - אולם כס המשפט, בניין טרובוביץ
 

9:30 ברכות ודברי פתיחה
פרופ' אביעד קליינברג, אוניברסיטת תל אביב, ראש בית הספר להיסטוריה
ד"ר אורנה כץ-אתר, משרד החינוך, מפמ"ר היסטוריה בחינוך הממלכתי
 

9:45 מושב פתיחה
יו"ר – פרופ' איריס רחמימוב
, אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה כללית
מה למדנו על מושג הלאומיות?
פרופ' עזר גת, אוניברסיטת תל אביב, בית הספר למדע המדינה
עוד לא אבדה: לאומיות יהודית והקונטקסט המזרח אירופי
ד"ר מרקוס זילבר, אוניברסיטת חיפה, החוג לתולדות ישראל
מה מסובך בלאומיות במזרח התיכון?
פרופ' מאיר ליטבק, אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה
 

11:30 סדנאות למידה סבב א' - בניין רוזנברג
מנדט לְאִימפריה: "המלחמה הגדולה", בינלאומיות ולאומיות
פרופ' בילי מלמן, אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה כללית
לאומיות יהודית ו"לאומיות" יהודית - פשר המהפכה הציונית בראשיתה
פרופ' מוטי גולני, אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה של עם ישראל
והמכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן
לאומיות ויהודים בארצות ערב: עיראק כמקרה בוחן
פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין, אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
חינוך ללאומיות: בין הפורמלי לבלתי-פורמלי
פרופ' אבנר בן-עמוס, אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך
רפואה, ביולוגיה והגוף החברתי: היחסים שבין התפתחויות מדעיות לתפיסות חברתיות
ד"ר אמיר טייכר, אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה כללית
דת ולאומיות במזרח-התיכון – הילכו שניים יחדיו?
ד"ר מירה צורף, אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה
ארה"ב: מלאומיות פונקציונלית אזרחית, ללאומיות אנגלוסקסית ובחזרה
פרופ' אייל נווה, אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה כללית והמכון לחינוך היסטורי בסמינר הקיבוצים

 

12:45 ארוחת צהריים
 

13:45 סדנאות למידה סבב ב'
 

15:00 מליאת סיכום - אולם 144 , בניין גילמן
צמיחתה של תנועה לאומית יהודית
פרופ' (אמריטה) אניטה שפירא, אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה של עם ישראל
 

16:00 סיום משוער
 

הרישום למורים יתבצע דרך מפמ"ר היסטוריה, לשאלות ופרטים נוספים :
http://www.makinghistory-tau.com | makinghistory.tau@gmail.com
כיבוד קל וארוחת צהריים חמה יסופקו על ידי המארגנים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive