תואר שני לבכירים בלימודי המזה"ת בן-זמננו

תכנית לימודים לבכירים לתואר השני בלימודי המזה"ת בן-זמננו
תכנית לימודים לבכירים לתואר השני בלימודי המזה"ת בן-זמננו
תכנית לימודים לבכירים לתואר השני בלימודי המזה"ת בן-זמננו
תכנית לימודים לבכירים לתואר השני בלימודי המזה"ת בן-זמננו
תכנית לימודים לבכירים לתואר השני בלימודי המזה"ת בן-זמננו
תכנית לימודים לבכירים לתואר השני בלימודי המזה"ת בן-זמננו
תכנית לימודים לבכירים לתואר השני בלימודי המזה"ת בן-זמננו
תכנית לימודים לבכירים לתואר השני בלימודי המזה"ת בן-זמננו

זרקור למזרח התיכון בן זמננו

וידאו

פרדיגמות משתנות - אלי מזרח תיכון אחר

הרצאתו של פרופ' עוזי רבי, איש סגל בחוג וראש מרכז דיין, ביום העיון "ישראל והמזרח התיכון - בין מהפכות לתהפוכות", שנערך במרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון באפריקה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive