פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

לימודי התואר הראשון
שיעורי חובה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0677.1058.01 ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל פרופ' דוד אסף
שו"ת ג 20:00-16:00 103 ווב מטלה
א' 0677.1134.01 עולמות יהודים בין כורש למוחמד פרופ' יובל רוטמן
שו"ת ה 14:00-10:00 103 ווב מטלה
א' 0677.1061.01 יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב) פרופ' ג'רמי כהן
שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
ב' 0677.1062.01 יהודים ונוצרים בימה"ב - ב' (ממסעי הצלב ואילך) פרופ' ג'רמי כהן
שיעור ד 18:00-16:00 278 גילמן מטלה
ב' 0677.1059.01 העולם היהודי בעת החדשה פרופ' חוי דרייפוס
שו"ת א 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
שיעורי ליבה
העת העתיקה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0677.2078.01 יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשו בארץ ישראל בתקופה הביזנטית ד"ר יובל שחר
שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
א' 0677.1300.01 סורית למתחילים ד"ר יפעת מוניקנדם
שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
א' שיעור ה 10:00-08:00 מקוון -
א' 0677.1298.01 הלכה, משפט וחברה בשלהי העת העתיקה ד"ר יפעת מוניקנדם
שיעור ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
א' 0677.1288.01 ממבטחיה עד אנה: היסטוריה ממבטן של נשים א' - קורס מקוון פרופ' יובל רוטמן
שו"ת ד 20:00-18:00 מקוון - מטלה
ב' 0677.1289.01 ממבטחיה עד אנה: היסטוריה ממבטן של נשים ב' - קורס מקוון פרופ' יובל רוטמן
שו"ת ד 20:00-18:00 279 גילמן מטלה
ב' 0677.1283.01 מבוא לברית החדשה ד"ר יפעת מוניקנדם
שיעור ב 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0677.1299.01 סורית - קריאה בטקסטים ד"ר יפעת מוניקנדם
שיעור ב 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
א' 0677.1293.01 ההיסטוריה של התפילה היהודית פרופ' שמחה גולדין
שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
ב' 0677.1294.01 יהודים ומומרים לאורך ההיסטוריה פרופ' שמחה גולדין
שיעור ב 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
א' 0677.1295.01 השבתאות בהופעתה ובשנותיה הראשונות פרופ' מעוז כהנא
שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
ב' 0677.1296.01 השבתאות באירופה במאה השמונה עשרה פרופ' מעוז כהנא
שיעור ד 12:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
א' 0677.1288.01 ממבטחיה עד אנה: היסטוריה ממבטן של נשים א' - קורס מקוון פרופ' יובל רוטמן
שו"ת ד 20:00-18:00 מקוון - מטלה
ב' 0677.1289.01 ממבטחיה עד אנה: היסטוריה ממבטן של נשים ב' - קורס מקוון פרופ' יובל רוטמן
שו"ת ד 20:00-18:00 279 גילמן מטלה
העת החדשה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0677.1801.01 היסטוריות ישראליות פרופ' אורית רוזין
שיעור ד 18:00-16:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
 • הקורס מיועד רק לתלמידי משפטים ורוח
 • א' 0677.1151.01 תולדות השואה - קורס מקוון פרופ' חוי דרייפוס
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  ב' 0677.1291.01 השואה במזרח אירופה פרופ' חוי דרייפוס
  שיעור ג 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0677.1533.01 יהודים-ערבים: לשון, היסטוריה וזהות חמקמקה ד"ר נח גרבר
  שיעור א 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.4114.01 ישראל וגרמניה - זיכרון, דיפלומטיה וביטחון ד"ר רוני שטאובר
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.1267.01 אייכמן ואנשיו - התגבשותו ופעילותו של מנגנון הרצח ד"ר רוני שטאובר
  שיעור ד 14:00-12:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0677.1297.01 האב המייסד, חיים וייצמן, 1948-1904 - בין ביוגרפיה להיסטוריה פרופ' מוטי גולני
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.1534.01 עליות, עדות ומזרחים: מבוא ל'ישראל השניה' ד"ר נח גרבר
  שו"ת א 16:00-12:00 מטלה
  א' 0677.1532.01 הציונות והיישוב 1917-1881 פרופ' מאיר חזן
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.2054.01 העימות היהודי ערבי 1939-1905 פרופ' מאיר חזן
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.1187.01 "המדינה שבדרך": היישוב בין שתי מלחמות עולם פרופ' מאיר חזן
  שיעור ה 12:00-10:00 103 רוזנברג מטלה
  ב' 0677.1131.01 המחלוקת בין תנועת העבודה לתנועה הרביזיוניסטית פרופ' מאיר חזן
  שיעור ה 16:00-14:00 103 רוזנברג מטלה
  א' 0677.1295.01 השבתאות בהופעתה ובשנותיה הראשונות פרופ' מעוז כהנא
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.1296.01 השבתאות באירופה במאה השמונה עשרה פרופ' מעוז כהנא
  שיעור ד 12:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.1589.01 יהודי מזרח אירופה 1939-1600 ד"ר סקוט אורי
  שיעור ה 14:00-12:00 205 רוזנברג מטלה
  *לימודים הומניסטיים - שיעורי חובה (6 ש"ס)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.1540.01 סדנת מיומנויות: היסטוריה של חיי היום יום (חלק א') ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ב 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  ב' 0677.1541.01 סדנת מיומנויות: היסטוריה של חיי היום יום (חלק ב') פרופ' אורית רוזין
  שיעור ג 18:00-16:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
 • שיעור חובה לתלמידי שנה א' בחוג,יש להשתתף בשני חלקי הסדנה.
 • א' 0677.1229.01 The Jews in America ד"ר סקוט אורי
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • הקורס יילמד בשפה האנגלית
 • חובה להשתתף בקורס אחד בשפה האנגלית במהלך התואר.
 • תלמיד שלמד קורס זה בחוג השני ישלים 2 ש"ס בשיעור בחירה.
 • סמינריונים (מסגרת 300)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.3099.01 שנאת ישראל בנצרות הקתולית פרופ' ג'רמי כהן
  סמינר ד 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.3092.01 בשולי אירופה: מודרניזם יהודי בארצות האסלאם ובישראל ד"ר נח גרבר
  סמינר ד 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.2109.01 בין גברים לנשים: הלכה וחוק בתקופת המשנה והתלמוד ד"ר יפעת מוניקנדם
  סמינר ה 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.3102.01 לקח החורבן ויצירת המשנה ד"ר יובל שחר
  סמינר ב 20:00-16:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  מסלול לימודי ישראל
  קורסי חובה בשנה א' - מסגרת 180
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.1540.01 סדנת מיומנויות: היסטוריה של חיי היום יום (חלק א') ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ב 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  ב' 0677.1541.01 סדנת מיומנויות: היסטוריה של חיי היום יום (חלק ב') פרופ' אורית רוזין
  שיעור ג 18:00-16:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.1059.01 העולם היהודי בעת החדשה פרופ' חוי דרייפוס
  שו"ת א 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  א' 0622.1001.01 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה פרופ' מאיר ליטבק
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • לתלמידי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
 • במקום הקורס: מבוא למזה"ת בעת החדישה
 • יש לבחור 2 ש"ס נוספים מקורסי הליבה.
 • קורסי ליבה - מסגרת 185
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.1532.01 הציונות והיישוב 1917-1881 פרופ' מאיר חזן
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.2054.01 העימות היהודי ערבי 1939-1905 פרופ' מאיר חזן
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.1297.01 האב המייסד, חיים וייצמן, 1948-1904 - בין ביוגרפיה להיסטוריה פרופ' מוטי גולני
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.1533.01 יהודים-ערבים: לשון, היסטוריה וזהות חמקמקה ד"ר נח גרבר
  שיעור א 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.4114.01 ישראל וגרמניה - זיכרון, דיפלומטיה וביטחון ד"ר רוני שטאובר
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.1187.01 "המדינה שבדרך": היישוב בין שתי מלחמות עולם פרופ' מאיר חזן
  שיעור ה 12:00-10:00 103 רוזנברג מטלה
  ב' 0677.1131.01 המחלוקת בין תנועת העבודה לתנועה הרביזיוניסטית פרופ' מאיר חזן
  שיעור ה 16:00-14:00 103 רוזנברג מטלה
  ב' 0677.1534.01 עליות, עדות ומזרחים: מבוא ל'ישראל השניה' ד"ר נח גרבר
  שו"ת א 16:00-12:00 מטלה
  ב' 0677.1267.01 אייכמן ואנשיו - התגבשותו ופעילותו של מנגנון הרצח ד"ר רוני שטאובר
  שיעור ד 14:00-12:00 001 רוזנברג מטלה
  קורסי בחירה - מסגרת 190
  מומלץ להירשם לקורסי הבחירה השונים רק משנה ב'
  לקורסי הבחירה ממשפטים וממדעי החברה מומלץ להירשם בשנה ג'
 • בקורסי הפק' למשפטים (1411) יש הקפדה על ציון טווח בין 77-81
 • המשתתפים בקורסי משפטים כפופים לנהלי הפקולטה.
 • שימו לב לקורסים עם דרישות קדם
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  ב' 1883.1003.01 בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראל ד"ר סימה זלצברג
  שיעור ג 20:00-18:00 מטלה
  א' 1031.3824.01 הישראליזציה של היהדות פרופ' שיין יוסף
  שיעור ג 16:00-13:00 מטלה
  א' 1031.1002.01 פוליטיקה ומשטר בישראל פרופ' אמל ג'מאל
  שיעור ב 13:00-10:00 001 נפתלי מטלה
  א' 1031.1002.04 פוליטיקה ומשטר בישראל מר פרנקו עידן
  תרגיל ב 10:00-09:00 103 נפתלי מטלה
 • יש להרשם לשיעור ולתרגיל
 • א' 0811.1908.01 חנוך לוין פרופ' יערי נורית
  שיעור ב 16:10-14:10 מטלה
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00-10:00 א119 מכסיקו מטלה
  אב 1411.6553.01 היסטוריה של המשפט הישראלי פרופ' לחובסקי אסף
  סמינר ב 18:00-16:00 מטלה
  קורסים מפקולטות אחרות
  סמינרים - מסגרת 330 רפראטים - מסגרת 340
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.3092.01 בשולי אירופה: מודרניזם יהודי בארצות האסלאם ובישראל ד"ר נח גרבר
  סמינר ד 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  קורסי מגוון
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1180.01 אימפריות: "מערב", "מזרח", מודרניות וכוח 2020-1700 פרופ' בלהה מלמן
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.1003.01 מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0616.1004.01 מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0616.1311.01 מבוא למיסטיקה יהודית פרופ' אדם אפטרמן
  שיעור ב 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1041.01 מבוא לפילוסופיה של המדע ד"ר אורי בלקינד
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.1042.01 מבוא לפילוסופיה הודית פרופ' דני רוה
  שיעור ד 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0680.1005.01 מזשיר: מונחי יסוד בשירה ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב פרופ' אורי ש. כהן
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.1001.01 צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד פרופ' אבנר הולצמן
  שיעור ג 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0612.6031.01 מגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדות פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0612.2005.01 קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום ד"ר אסנת ברתור
  שיעור א 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
  שיעור א 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  א' 0672.1547.01 הדרמה היוונית והרומית פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  שיעור ב 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0671.1001.02 ארכיאולוגיה מהי?** דר' יובל גדות
  שיעור א 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  א' 0671.1043.01 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב פרופ' יורם כהן
  שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0622.1002.01 תולדות העמים המוסלמים 1500-600 פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר נורית צפריר
  שיעור ד 16:00-14:00 מטלה
  ב' 0622.1004.01 מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ד 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0622.1001.01 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה פרופ' מאיר ליטבק
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0659.6126.01 היסטוריה אינטלקטואלית א' פרופ' ליאו קורי
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0659.3056.01 מבוא לתיאוריה ביקורתית (השלמות) ד"ר לין חלוזין דברת
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  חלוקה לנושאים - לתלמיד הקבץ עם ישראל
  בתכנית הרב-תחומית בלבד
  לא מיועד לתלמידי החוג
  *לימודים הומניסטיים - שיעור בחירה (2 ש"ס)
  יהודים במבחן הריבונות והאוטונומיה
  ישראל בעמים- היחסים עם עמים, תרבויות ודתות אחרות
  העם היהודי ערב השואה, במהלכה ולאחריה
  היסטוריוגרפיה- איך כותבים היסטוריה יהודית וישראלית?
  לימודי התואר השני
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.4100.01 מקצועו של ההיסטוריון פרופ' מוטי גולני
  סמינר ד 20:00-16:00 מקוון - מטלה
 • סמינר חובה לתלמידי התואר השני
 • א' 0677.6001.01 סמינר כתיבה בין אוניברסיטאית בלימודי מזרח אירופה ויהודיה בדג ד"ר סקוט אורי
  סמינר ו 13:00-09:00 מטלה
  ב' סמינר ו 13:00-09:00 מקוון -
 • פעם בחודש - שבעה מפגשים כפולים מ-9:00- 13:00 במהלך כל השנה
 • בשיתוף עם התוכנית הבינאוניברסיטאית ללימודי מזרח אירופה
 • המפגשים יתקיימו בתאריכים 23/10; 20/11; 18/12; 15/1; 12/3;
 • אב 0677.4132.01 גבולות של קודש וחול פרופ' מעוז כהנא
  סמינר ד 14:00-12:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
 • קבוצת לימוד ומחקר לתלמידי תואר שני ושלישי
 • א' 0677.4133.01 בין הפטיש והסדן: אימפריות ומורדים במרחב הארצישראלי ד"ר יובל שחר
  ד"ר גיא שטיבל
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.4106.01 סוגיות היסטוריות בתכנית הלימודים בהסטוריה – מה שיש, מה שיהיה פרופ' שמחה גולדין
  סמינר ה 20:00-16:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  א' 0677.4066.01 "הפתרון הסופי" - התפתחות, מבצעים, קורבנות פרופ' חוי דרייפוס
  סמינר א 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.4135.01 יוספוס- היסטוריון צבאי ד"ר יובל שחר
  סמינר ב 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.4127.01 הים התיכון משנה את פניו: היסטוריה חברתית של האלף הראשון פרופ' יובל רוטמן
  סמינר ב 20:00-16:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.4068.01 ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית פרופ' אורית רוזין
  סמינר ג 20:00-18:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  א' 0677.3047.01 החסידות בעיני מתנגדיה פרופ' דוד אסף
  סמינר ג 14:00-10:00 מטלה
  א' 0677.4105.01 יהודי מזרח אירופה בעת החדשה ד"ר סקוט אורי
  סמינר א 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.4064.01 מעמדה של האשה היהודייה בימה"ב פרופ' שמחה גולדין
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ה 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0677.4134.01 ההיסטוריה של ההלכה בעת החדשה המוקדמת פרופ' מעוז כהנא
  סמינר ד 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.1285.01 פולמוס ומחלוקת במלחמת העצמאות פרופ' מאיר חזן
  סמינר ה 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.4129.01 אנטישמיות: מחקר אקדמי ד"ר סקוט אורי
  סמינר א 20:00-16:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.4067.01 מנהיגות והנהגה בתנועת העבודה פרופ' מאיר חזן
  סמינר ב 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.4196.01 עלילת הדם בימה"ב פרופ' ג'רמי כהן
  סמינר ד 14:00-10:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
  א' 0677.4128.01 ישראל והפצצה - המאבק המדיני והויכוח הבטחוני והפוליטי בשנות ה ד"ר רוני שטאובר
  סמינר ב 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.4036.01 העיירה היהודית - היסטוריה, זיכרון ודימוי פרופ' דוד אסף
  פרופ' אבנר הולצמן
  סמינר ג 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.4131.01 משכילים, אספנים ואוריינטליזם יהודי בארצות האסלאם ד"ר נח גרבר
  סמינר ד 20:00-16:00 מטלה
  ב' 0677.4108.01 ממהפכת הדפוס לנאורות פרופ' מעוז כהנא
  סמינר ד 20:00-16:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
 • תלמידי תואר ראשון מצטיינים
 • יוכלו להשתתף בסמינר בהסכמת המרצה ובאישור ועדת ההוראה
 • ההרשמה תתבצע באישור המרצה בלבד
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>