פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

לימודים קלאסיים - יוון ורומא
לימודי התואר הראשון
א. התמחות בשפה היוונית
ש נ ה א'
שפה - מסגרת 121
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
אב 0672.1101.01 לשון יוונית למתחילים ד"ר פיה האוסקר
שו"ת א 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
אב שו"ת ד 16:00-14:00 280 גילמן
מבואות - מסגרת 126
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
שיעור ג 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
ב' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
שיעור א 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
 • תלמידי לימודים קלאסיים: חובה להירשם גם לתרגיל הצמוד באותו
 • ב' 0672.1521.01 מיומנויות יסוד: שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
  תרגיל ד 12:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
 • חובה להירשם גם לשיעור שער לעולם העתיק
 • א' 0672.1545.01 השירה האפית ביוון וברומא פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  שיעור ה 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0672.1547.01 הדרמה היוונית והרומית פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  שיעור ב 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  א' 0672.1557.01 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא פרופ' יונתן פרייס
  שיעור ג 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  א' 0621.1260.01 הדמוקרטיה האתונאית פרופ' סילבי הוניגמן
  שו"ת ב 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.1030.01 מבוא לפילוסופיה יוונית ד"ר שרון וייסר
  שיעור ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • או
 • ב' 0618.1030.02 מבוא לפילוסופיה יוונית פרופ' אורנה הררי
  שיעור א 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ש נ ה - ב'
  שפה - מסגרת 121
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0672.2100.01 לשון יוונית למתקדמים פרופ' אורנה הררי
  שו"ת א 12:00-10:00 307 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 12:00-10:00 307 גילמן
  א' 0672.1201.01 לשון רומית למתחילים מר אברהם ארואטי
  שו"ת א 14:00-12:00 305 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 14:00-12:00 279 גילמן
  ב' שו"ת ב 14:00-12:00 281 גילמן
  ב' שו"ת ה 14:00-12:00 277 גילמן
  פרוסמינריונים - מסגרת 127
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0672.2132.01 הומרוס והמסורת האפית ד"ר טדי פסברג
  פרו"ס א 14:00-12:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' פרו"ס ד 14:00-12:00 320 ע"ש אלקוב גילמן
  ב' 0672.2131.01 קריאה בגורגיאס לאפלטון פרופ' אורנה הררי
  פרו"ס א 12:00-10:00 455 גילמן מטלה
  ב' פרו"ס ד 12:00-10:00 455 גילמן
  ש נ ה - ג'
  שפה - מסגרת 121
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0672.2200.01 לשון רומית למתקדמים ד"ר מזור מעין
  שו"ת א 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 14:00-12:00 280 גילמן
  פרוסמינריונים - מסגרת 127
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0672.2323.01 קריאה בשירה הרומית מר אברהם ארואטי
  פרו"ס ב 10:00-08:00 מטלה
  ב' פרו"ס ד 10:00-08:00
  ב' 0672.2576.01 קיקרו והמסורת הרטורית ד"ר טדי פסברג
  פרו"ס א 18:00-16:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' פרו"ס ד 18:00-16:00 319א ע"ש אלקוב גילמן
  סמינריונים- מסגרת 128
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0672.3294.01 הולדת המחבר(ת) ד"ר טדי פסברג
  סמינר א 16:00-14:00 מטלה
  א' סמינר ד 12:00-10:00
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
 • ב' 0672.3295.01 הרודוטוס וכתיבת היסטוריה פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  סמינר ב 12:00-10:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 12:00-10:00 323 ע"ש אלקוב גילמן
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
 • ב. התמחות בשפה הרומית
  ש נ ה - א'
  שפה - מסגרת 121
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0672.1201.01 לשון רומית למתחילים מר אברהם ארואטי
  שו"ת א 14:00-12:00 305 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 14:00-12:00 279 גילמן
  ב' שו"ת ב 14:00-12:00 281 גילמן
  ב' שו"ת ה 14:00-12:00 277 גילמן
  מבואות - מסגרת 126
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
  שיעור א 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
 • תלמידי לימודים קלאסיים: חובה להירשם גם לתרגיל הצמוד באותו
 • ב' 0672.1521.01 מיומנויות יסוד: שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
  תרגיל ד 12:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
 • חובה להירשם גם לשיעור שער לעולם העתיק
 • א' 0672.1545.01 השירה האפית ביוון וברומא פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  שיעור ה 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0672.1547.01 הדרמה היוונית והרומית פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  שיעור ב 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  א' 0672.1557.01 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא פרופ' יונתן פרייס
  שיעור ג 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0621.1270.01 הרפובליקה הרומית: מעיר מדינה לאימפריה פרופ' אבשלום לניאדו
  שו"ת ב 12:00-08:00 456 גילמן מטלה
  א' 0618.1030.01 מבוא לפילוסופיה יוונית ד"ר שרון וייסר
  שיעור ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • או
 • ב' 0618.1030.02 מבוא לפילוסופיה יוונית פרופ' אורנה הררי
  שיעור א 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ש נ ה ב'
  שפה - מסגרת 121
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0672.2200.01 לשון רומית למתקדמים ד"ר מזור מעין
  שו"ת א 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 14:00-12:00 280 גילמן
  אב 0672.1101.01 לשון יוונית למתחילים ד"ר פיה האוסקר
  שו"ת א 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  אב שו"ת ד 16:00-14:00 280 גילמן
  פרוסמינריונים - מסגרת 127
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0672.2323.01 קריאה בשירה הרומית מר אברהם ארואטי
  פרו"ס ב 10:00-08:00 מטלה
  ב' פרו"ס ד 10:00-08:00
  ב' 0672.2576.01 קיקרו והמסורת הרטורית ד"ר טדי פסברג
  פרו"ס א 18:00-16:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' פרו"ס ד 18:00-16:00 319א ע"ש אלקוב גילמן
  ש נ ה - ג'
  שפה- מסגרת 121
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0672.2100.01 לשון יוונית למתקדמים פרופ' אורנה הררי
  שו"ת א 12:00-10:00 307 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 12:00-10:00 307 גילמן
  פרוסמינריונים - מסגרת 127
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0672.2132.01 הומרוס והמסורת האפית ד"ר טדי פסברג
  פרו"ס א 14:00-12:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' פרו"ס ד 14:00-12:00 320 ע"ש אלקוב גילמן
  ב' 0672.2131.01 קריאה בגורגיאס לאפלטון פרופ' אורנה הררי
  פרו"ס א 12:00-10:00 455 גילמן מטלה
  ב' פרו"ס ד 12:00-10:00 455 גילמן
  סמינריונים- מסגרת 128
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0672.3296.01 שירה ממלחמת האזרחים פרופ' יונתן פרייס
  סמינר ג 16:00-12:00 מקוון - מטלה
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
 • ב' 0672.3509.01 זהות אתנית בעולם העתיק פרופ' בנימין איזק
  סמינר ב 16:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 16:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
 • ג. התמחות בתרבות קלאסית
  ש נ ה - א'
  מבואות - מסגרת 120
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
  שיעור א 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
 • תלמידי לימודים קלאסיים: חובה להירשם גם לתרגיל הצמוד באותו
 • ב' 0672.1521.01 מיומנויות יסוד: שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
  תרגיל ד 12:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
 • חובה להירשם גם לשיעור שער לעולם העתיק
 • א' 0672.1545.01 השירה האפית ביוון וברומא פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  שיעור ה 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0672.1547.01 הדרמה היוונית והרומית פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  שיעור ב 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  א' 0672.1557.01 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא פרופ' יונתן פרייס
  שיעור ג 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  א' 0621.1260.01 הדמוקרטיה האתונאית פרופ' סילבי הוניגמן
  שו"ת ב 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0621.1270.01 הרפובליקה הרומית: מעיר מדינה לאימפריה פרופ' אבשלום לניאדו
  שו"ת ב 12:00-08:00 456 גילמן מטלה
  א' 0618.1030.01 מבוא לפילוסופיה יוונית ד"ר שרון וייסר
  שיעור ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • או
 • ב' 0618.1030.02 מבוא לפילוסופיה יוונית פרופ' אורנה הררי
  שיעור א 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  קורסי מגוון
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.1043.01 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב פרופ' יורם כהן
  שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0612.2005.01 קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום ד"ר אסנת ברתור
  שיעור א 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב פרופ' אורי ש. כהן
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון של החוגים שבהם לומד/ת התלמיד/ה
 • שנה - ב'
  שיעורי בחירה
  שיעורים מהחוג ללימודים קלאסיים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0672.1558.01 איך כתבו היסטוריה ביוון וברומא? פרופ' יונתן פרייס
  שיעור ג 16:00-14:00 מטלה
  אב 0672.1101.01 לשון יוונית למתחילים ד"ר פיה האוסקר
  שו"ת א 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  אב שו"ת ד 16:00-14:00 280 גילמן
  א' 0672.2100.01 לשון יוונית למתקדמים פרופ' אורנה הררי
  שו"ת א 12:00-10:00 307 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 12:00-10:00 307 גילמן
  א' 0672.1201.01 לשון רומית למתחילים מר אברהם ארואטי
  שו"ת א 14:00-12:00 305 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 14:00-12:00 279 גילמן
  ב' שו"ת ב 14:00-12:00 281 גילמן
  ב' שו"ת ה 14:00-12:00 277 גילמן
  א' 0672.2200.01 לשון רומית למתקדמים ד"ר מזור מעין
  שו"ת א 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 14:00-12:00 280 גילמן
  שיעורים מחוגים אחרים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0671.1071.01 מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות ד"ר גיא שטיבל
  שיעור א 14:00-12:00 282 גילמן מטלה
  ב' שיעור ג 14:00-12:00 282 גילמן
  א' 0671.1001.01 ארכיאולוגיה מהי?** ד"ר עדו קוך
  שיעור ד 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0671.1001.02 ארכיאולוגיה מהי?** דר' יובל גדות
  שיעור א 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0821.1131.01 מבוא לאמנות העולם העתיק: יוון ורומא ד"ר ניב אלון
  שיעור ב 14:00-12:00 א206 מכסיקו מטלה
  פרוסמינריונים - מסגרת 122
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0672.2146.01 המצאת הכתב והספרות בעולם הקלאסי ד"ר טדי פסברג
  פרו"ס א 18:00-16:00 מטלה
  א' פרו"ס ד 18:00-16:00
  א' 0672.2103.01 הפיכת סדרי עולם בקומדיה של אריסטופאנס פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  פרו"ס ב 12:00-10:00 מטלה
  א' פרו"ס ה 12:00-10:00
  ש נ ה - ג'
  סמינריונים - מסגרת 123
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0672.4320.01 עבדות בעולם העתיק פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  סמינר ב 14:00-12:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 14:00-12:00 323 ע"ש אלקוב גילמן
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי ב"א
 • א' 0672.3294.01 הולדת המחבר(ת) ד"ר טדי פסברג
  סמינר א 16:00-14:00 מטלה
  א' סמינר ד 12:00-10:00
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
 • ב' 0672.3296.01 שירה ממלחמת האזרחים פרופ' יונתן פרייס
  סמינר ג 16:00-12:00 מקוון - מטלה
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
 • ב' 0672.3509.01 זהות אתנית בעולם העתיק פרופ' בנימין איזק
  סמינר ב 16:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 16:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
 • ב' 0672.3295.01 הרודוטוס וכתיבת היסטוריה פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  סמינר ב 12:00-10:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 12:00-10:00 323 ע"ש אלקוב גילמן
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
 • לתלמידי תואר שני
  סמינרים - מסגרת 620
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0672.4320.01 עבדות בעולם העתיק פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  סמינר ב 14:00-12:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 14:00-12:00 323 ע"ש אלקוב גילמן
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי ב"א
 • א' 0672.3294.01 הולדת המחבר(ת) ד"ר טדי פסברג
  סמינר א 16:00-14:00 מטלה
  א' סמינר ד 12:00-10:00
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
 • ב' 0672.3295.01 הרודוטוס וכתיבת היסטוריה פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  סמינר ב 12:00-10:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 12:00-10:00 323 ע"ש אלקוב גילמן
 • סמינר מ"א. פתוח גם לתלמידי מ"א
 • ב' 0672.3296.01 שירה ממלחמת האזרחים פרופ' יונתן פרייס
  סמינר ג 16:00-12:00 מקוון - מטלה
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
 • ב' 0672.3509.01 זהות אתנית בעולם העתיק פרופ' בנימין איזק
  סמינר ב 16:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 16:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן
 • הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
 • אב 0672.0001.01 סמינר מחלקתי סמינר ד 20:00-18:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
 • חובת השתתפות בסמינר לתלמידי מ"א בחוג ללימודים קלאסיים
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>