פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה (פכ"מ) שנה א'
קורסי חובה תכנית פכ"מ
סמסטר א'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0651.1007.01 מתמטיקה לפכ"מ מר ארז רון
שו"ת א 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
א' שו"ת ד 18:00-15:00 456 גילמן
א' תרגיל ג 15:00-14:00 307 גילמן
 • שעת התרגול - לא במנין השעות לתואר
 • יש לבחור תרגיל אחד צמוד לפילו' פוליטית
 • א' 0651.1019.02 תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית מר נדב כרמון
  תרגיל ג 12:00-10:00 305 גילמן מטלה
 • מי שבוחר בקבוצה זו, ילמד את התרגיל בלוגיקה ביום א'
 • א' 0651.1019.01 תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית מר איתמר פופליקר
  תרגיל ד 15:00-13:00 212 דן-דוד מטלה
 • למי שבוחר בקבוצה זו, מומלץ ללמוד את התרגיל בלוגיקה ביום ג'
 • יש לבחור קבוצה אחת של קריאה מודרכת א' (מרכז הקורס: פרופ' אס
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0651.1001.01 קריאה מודרכת א' מר מרקו תמיר
  תרגיל א 20:00-18:00 306 גילמן מטלה
  א' 0651.1001.02 קריאה מודרכת א' מר לביא עמרי
  תרגיל ג 20:00-18:00 306 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  יש לבחור קבוצה אחת של קריאה מודרכת ב' (מרכז הקורס: פרופ' אס
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0651.1002.01 קריאה מודרכת ב' מר מרקו תמיר
  תרגיל ב 20:00-18:00 307 גילמן מטלה
  ב' 0651.1002.02 קריאה מודרכת ב' מר ענבל תמיר
  תרגיל א 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0651.1005.01 סטטיסטיקה לפכ"מ ד"ר ביתן (טליתמן) מיכל
  שו"ת א 10:00-08:00 280 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 14:00-11:00 001 רוזנברג
  ב' תרגיל ה 11:00-10:00 278 גילמן
 • שעת התרגול - לא במנין השעות לתואר
 • ב' 0651.1003.01 פילוסופיה של מדעי החברה ד"ר אילנה ארבל
  שיעור א 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  ב' שיעור ד 16:00-14:00 278 גילמן
  קורסי חובה לתכנית פכ"מ מתוך החוג לפילוסופיה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1012.01 מבוא ללוגיקה ד"ר עפרה רכטר
  שיעור א 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  יש לבחור תרגיל אחד צמוד למבוא ללוגיקה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1012.10 פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה מר איתי מלמד
  תרגיל א 18:00-16:00 262 גילמן מטלה
  א' 0618.1012.11 פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה גב' נעה כהן
  תרגיל ג 12:00-10:00 262 גילמן מטלה
  א' 0618.1018.01 Introduction to Moral Philosophy ד"ר יאיר לוי
  שיעור ב 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
 • הקורס יינתן בשפה האנגלית
 • א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1037.01 מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה ד"ר ירון סנדרוביץ
  שיעור ג 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1032.01 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר
  שיעור ג 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
 • מיועד למי שלא למד את הקורס Introduction to Moral Philosop
 • קורסי חובה לתכנית פכ"מ מתוך כלכלה
  סמסטר ב'
  יש לבחור שיעור אחד ותרגיל אחד
  רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם לקורס.
  לפירוט דרישות הקדם ראו בידיעון בי"ס לכלכלה:
  https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/econ-first-pacham
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1011.2103.04 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות פרופ' ברגמן נתאי
  ד"ר פרשטמן דניאל
  שיעור א 19:00-16:00 012 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2103.05 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות פרופ' ברגמן נתאי
  ד"ר פרשטמן דניאל
  שיעור ד 11:00-08:00 012 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2103.06 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות פרופ' ברגמן נתאי
  ד"ר פרשטמן דניאל
  שיעור ה 14:00-11:00 012 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2103.07 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות מר לבנטר דור
  תרגיל א 12:00-10:00 001 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2103.08 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות מר לבנטר דור
  תרגיל א 16:00-14:00 001 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2103.09 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות מר צבאג אלי
  תרגיל ב 18:00-16:00 001 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2103.11 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות מר צבאג אלי
  תרגיל ג 12:00-10:00 001 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2103.13 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות מר עוזרי עופר
  תרגיל ג 12:00-10:00 011 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2103.10 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות מר עוזרי עופר
  תרגיל ג 14:00-12:00 011 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2103.12 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות מר צבאג אלי
  תרגיל ג 14:00-12:00 204 נפתלי מטלה
  קורסי חובה לתכנית פכ"מ מתוך מדע המדינה
  סמסטר א'
 • יש לבחור תרגיל אחד לכל שיעור
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1031.1100.01 כתיבה ומחקר במדע המדינה דר יקטר אלון
  שיעור ד 13:00-10:00 001 נפתלי מטלה
  א' 1031.1100.30 כתיבה ומחקר במדע המדינה**לתלמידי פכ"מ בלבד מר בן דוד גב יהודה
  תרגיל ב 14:00-13:00 106 נפתלי מטלה
  א' 1031.1100.31 כתיבה ומחקר במדע המדינה**לתלמידי פכ"מ בלבד מר בן דוד גב יהודה
  תרגיל ב 15:00-14:00 106 נפתלי מטלה
  א' 1031.1002.01 פוליטיקה ומשטר בישראל פרופ' אמל ג'מאל
  שיעור ב 13:00-10:00 001 נפתלי מטלה
  א' 1031.1002.30 פוליטיקה ומשטר בישראל**לתלמידי פכ"מ בלבד מר פרנקו עידן
  תרגיל ב 14:00-13:00 104 נפתלי מטלה
  א' 1031.1002.31 פוליטיקה ומשטר בישראל**לתלמידי פכ"מ בלבד מר פרנקו עידן
  תרגיל ב 15:00-14:00 104 נפתלי מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1031.2108.06 אסטרטגיה בעידן המודרני פרופ' גת עזר
  שיעור ב 12:00-10:00 101 נפתלי מטלה
  ב' 1031.2108.30 אסטרטגיה בעידן המודרני לתלמידי פכ"מ בלבד גב' פיורנטינו דניאל
  תרגיל ב 13:00-12:00 108 נפתלי מטלה
  ב' 1031.2108.31 אסטרטגיה בעידן המודרני לתלמידי פכ"מ בלבד גב' פיורנטינו דניאל
  תרגיל ב 14:00-13:00 108 נפתלי מטלה
  משפטים
  קורס לשנה א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1411.9107.10 חקיקה ורגולציה ד"ר ידין שרון
  שיעור ב 10:00-08:30 105 - אולם הופיין טרובוביץ מטלה
  ב' שיעור ה 10:00-08:30 105 - אולם הופיין טרובוביץ
  פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה (פכ"מ) שנה ב'
  קורסי תכנית פכ"מ
  הקורס "כלכלה פוליטית בינלאומית" הוא קורס חובה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0651.1010.01 קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: כלכלה פוליטית בינלאומית פרופ' מרגלית יותם
  שיעור ד 12:00-09:00 204 נפתלי מטלה
  קורסי חובה לתלמידי שנים ב' ו - ג'
  פילוסופיה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.2601.01 פילוסופיה של המוסר - שיעור המשך ד"ר עמיחי עמית
  שיעור א 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1037.01 מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה ד"ר ירון סנדרוביץ
  שיעור ג 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
 • לתלמידי שנה ב' על בסיס מקום פנוי
 • א' 0618.2200.01 מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה ד"ר ענת מטר
  שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.2200.02 מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה פרופ' עילית פרבר
  שיעור ג 20:00-18:00 003 דן-דוד מטלה
  שיעור קריאה/יסוד בפילוסופיה למי שהחל לימודיו בתשע"ח
  ואילך
  יש ללמוד שיעור קריאה/יסוד אחד לפחות
  יש לבדוק דרישות קדם לקורס טרם הרישום
  ניתן להירשם לקורסי יסוד/קריאה נוספים כקורסי בחירה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.5227.01 שיעור קריאה: עמנואל לוינס - המוות והזמן גב' קרן יחזקאל
  שיעור א 12:00-10:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0618.2175.01 שיעור יסוד: החיה האנושית ד"ר דוד קובץ'
  שיעור א 14:00-12:00 306 גילמן מטלה
  א' 0618.2265.01 שיעור יסוד: טרגדיה ופילוסופיה פרופ' רות רונן
  שיעור ב 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  א' 0618.5233.01 שיעור קריאה: ניטשה - לגניאלוגיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 16:00-14:00 307 גילמן מטלה
  א' 0618.5235.01 שיעור קריאה: "מאמרות קונפוציוס" גב' ענבל פיאמנטה שמיר
  שיעור ג 12:00-10:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0618.2177.01 שיעור יסוד: מחשבות על החוק ד"ר נועה נעמן צאודרר
  שיעור ג 14:00-12:00 306 גילמן מטלה
  א' 0618.2716.01 שיעור יסוד: פילוסופיות של חיים במאה ה-19 וה-20 פרופ' אלי פרידלנדר
  שיעור ג 18:00-16:00 306 גילמן מטלה
  א' 0618.2176.01 שיעור יסוד: פילוסופיה של הפעולה ד"ר יאיר לוי
  שיעור ד 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  א' 0618.2167.01 שיעור יסוד: ליברליזם ומבקריו פרופ' אסף שרון
  שיעור ד 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  א' 0618.5234.01 שיעור קריאה: חנה ארנדט - הרצאות על הפילו' הפוליטית של קאנט ד"ר ענת מטר
  שיעור ה 16:00-14:00 307 גילמן מטלה
  א' 0618.5236.01 שיעור קריאה: מרטין היידגר, מהי מטאפיזיקה? מר תום מרגלית
  שיעור ה 18:00-16:00 362 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.5238.01 שיעור קריאה: סרן קירקגור, חיל ורעדה מר רגב יאירי
  שיעור א 14:00-12:00 304 גילמן מטלה
  ב' 0618.2531.01 שיעור יסוד: חכמת הזיקנה - מקיקרו עד אמרי פרופ' עילית פרבר
  שיעור א 16:00-14:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0618.2115.01 שיעור יסוד: פרקי יסוד בפילוסופיה של אפלטון ד"ר שרון וייסר
  שיעור ב 12:00-10:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0618.2865.01 שיעור יסוד: פילוסופיה של הנפש ד"ר יאיר לוי
  שיעור ב 14:00-12:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0618.5231.01 שיעור קריאה: ברנרד וויליאמס - Ethics and the Limits of Philo ד"ר יאיר לוי
  שיעור ב 18:00-16:00 362 גילמן מטלה
  ב' 0618.2035.01 שיעור יסוד: מרקסיזם ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 20:00-18:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0618.2264.01 שיעור יסוד: סוגיות בפילוסופיה של המתמטיקה ד"ר עפרה רכטר
  שיעור ג 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0618.5239.01 שיעור קריאה: בהגווד-גיטא מר דורון פייסיק
  שיעור ג 18:00-16:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0618.2334.01 שיעור יסוד: הפילוסופיה הביקורתית של קאנט ד"ר ירון סנדרוביץ
  שיעור ד 12:00-10:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0618.5228.01 שיעור קריאה: אלבר קאמי - הנפילה גב' יעל לביא
  שיעור ד 16:00-14:00 361 גילמן מטלה
  ב' 0618.5237.01 שיעור קריאה: אגמבן - Homo Sacer מר גלעד קינן
  שיעור ה 12:00-10:00 305 גילמן מטלה
  קורסי חובה מתוך ביה"ס לכלכלה
  יש לבחור שיעור אחד ותרגיל אחד המשויך לשיעור זה
  רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם לקורס
  לפירוט דרישות הקדם ראו בידיעון בי"ס לכלכלה:
  https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/econ-first-pacham
  סמסטר א'
  מיקרו כלכלה א' (למי שלא עבר בשנה א')
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1011.2103.01 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות פרופ' גלבוע יצחק
  שיעור א 19:00-16:00 010 ברגלס מטלה
  א' 1011.2103.02 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות גב' לב עדי
  תרגיל ג 12:00-10:00 011 ברגלס מטלה
  א' 1011.2103.03 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות גב' לב עדי
  תרגיל ג 14:00-12:00 001 ברגלס מטלה
  מאקרו כלכלה א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1011.2102.01 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה גב' גת דינה
  ד"ר סטי עופר
  ד"ר ספורטא איתי
  שיעור ד 17:00-14:00 012 ברגלס מטלה
  א' 1011.2102.02 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה ד"ר סטי עופר
  ד"ר ספורטא איתי
  גב' גת דינה
  שיעור ה 12:00-09:00 012 ברגלס מטלה
  א' 1011.2102.03 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה ד"ר ספורטא איתי
  גב' גת דינה
  ד"ר סטי עופר
  שיעור ה 17:00-14:00 012 ברגלס מטלה
  א' 1011.2102.04 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה גב' שטיין חיימוב שלומית
  תרגיל א 16:00-14:00 011 ברגלס מטלה
  א' 1011.2102.05 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה מר לביא ניר
  תרגיל א 16:00-14:00 210 נפתלי מטלה
  א' 1011.2102.06 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה מר טוביה יואב
  תרגיל ב 14:00-12:00 101 ברגלס מטלה
  א' 1011.2102.07 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה מר לביא ניר
  תרגיל ב 14:00-12:00 011 ברגלס מטלה
  א' 1011.2102.08 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה מר טוביה יואב
  תרגיל ב 16:00-14:00 001 ברגלס מטלה
  א' 1011.2102.09 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה גב' שטיין חיימוב שלומית
  תרגיל ג 14:00-12:00 011 ברגלס מטלה
  א' 1011.2102.10 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה גב' שטיין חיימוב שלומית
  תרגיל ג 16:00-14:00 011 ברגלס מטלה
  מיקרו כלכלה ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1011.2109.01 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי ד"ר בינסקי הדר
  שיעור א 19:00-16:00 001 נפתלי מטלה
  א' 1011.2109.02 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי גב' עמר גיל
  תרגיל ג 18:00-16:00 011 ברגלס מטלה
  א' 1011.2109.03 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי גב' עמר גיל
  תרגיל ה 14:00-12:00 011 ברגלס מטלה
  א' 1011.2109.04 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי פרופ' פוזנר עדי
  שיעור ב 11:00-08:00 010 ברגלס מטלה
  א' 1011.2109.05 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי פרופ' פוזנר עדי
  שיעור ג 11:00-08:00 012 ברגלס מטלה
  א' 1011.2109.06 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי גב' ויסמן הדר
  תרגיל ג 18:00-16:00 010 ברגלס מטלה
  א' 1011.2109.07 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי גב' מילר שלי
  תרגיל ג 18:00-16:00 012 ברגלס מטלה
  א' 1011.2109.08 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי גב' ויסמן הדר
  תרגיל ד 10:00-08:00 010 ברגלס מטלה
  א' 1011.2109.09 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי גב' מילר שלי
  תרגיל ד 10:00-08:00 011 ברגלס מטלה
  א' 1011.2109.10 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי גב' ויסמן הדר
  תרגיל ד 16:00-14:00 010 ברגלס מטלה
  מבוא לאקונומטריקה
  לתשומת לבכם: לשיעור אקונומטריקה יש שני מופעים
  בשבוע + תרגיל. סה"כ 6 שעות שבועיות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1011.2106.02 מבוא לאקונומטריקה פרופ' כהן אלמה
  גב' צור דה לה וגה נועה
  שיעור א 14:00-12:00 012 ברגלס מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 012 ברגלס
  א' 1011.2106.03 מבוא לאקונומטריקה מר לבנטר דור
  תרגיל ב 18:00-16:00 001 ברגלס מטלה
  א' 1011.2106.04 מבוא לאקונומטריקה מר לבנטר דור
  תרגיל ב 20:00-18:00 001 ברגלס מטלה
  א' 1011.2106.05 מבוא לאקונומטריקה מר גרין חגי
  תרגיל ג 14:00-12:00 010 ברגלס מטלה
  א' 1011.2106.06 מבוא לאקונומטריקה מר גרין חגי
  תרגיל ג 16:00-14:00 010 ברגלס מטלה
  א' 1011.2106.07 מבוא לאקונומטריקה גב' עמר גיל
  תרגיל ג 20:00-18:00 010 ברגלס מטלה
  א' 1011.2106.08 מבוא לאקונומטריקה ד"ר גוטליבובסקי חמי
  שיעור ב 18:00-16:00 010 ברגלס מטלה
  א' שיעור ד 19:00-17:00 012 ברגלס
  א' 1011.2106.09 מבוא לאקונומטריקה מר צבאג אלי
  תרגיל א 10:00-08:00 011 ברגלס מטלה
  א' 1011.2106.10 מבוא לאקונומטריקה מר צבאג אלי
  תרגיל א 12:00-10:00 011 ברגלס מטלה
  סמסטר ב'
  מאקרו כלכלה א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1011.2102.11 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה גב' גת דינה
  שיעור ג 11:00-08:00 010 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2102.12 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה גב' גת דינה
  תרגיל ג 14:00-12:00 010 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2102.13 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה גב' גת דינה
  תרגיל ג 16:00-14:00 010 ברגלס מטלה
  מיקרו כלכלה ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1011.2109.11 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי ד"ר בינסקי הדר
  שיעור א 19:00-16:00 010 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2109.12 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי מר סברין רום
  תרגיל ג 18:00-16:00 011 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2109.13 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי מר סברין רום
  תרגיל ג 20:00-18:00 011 ברגלס מטלה
  מבוא לאקונומטריקה
  לתשומת לבכם: לשיעור אקונומטריקה יש שני מופעים
  בשבוע + תרגיל. סה"כ 6 שעות שבועיות.
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1011.2106.12 מבוא לאקונומטריקה גב' צור דה לה וגה נועה
  ד"ר שלוסר אנליה
  שיעור ב 14:00-12:00 012 ברגלס מטלה
  ב' שיעור ד 14:00-12:00 012 ברגלס
  ב' 1011.2106.13 מבוא לאקונומטריקה גב' לב עדי
  מר גרין חגי
  תרגיל א 10:00-08:00 001 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2106.14 מבוא לאקונומטריקה גב' לב עדי
  מר גרין חגי
  תרגיל א 12:00-10:00 010 ברגלס מטלה
  מאקרו כלכלה ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1011.2105.05 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח ד"ר וייס דוד
  פרופ' חזן משה
  שיעור ב 11:00-08:00 012 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2105.06 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח ד"ר וייס דוד
  פרופ' חזן משה
  שיעור ג 11:00-08:00 012 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2105.07 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח ד"ר וייס דוד
  פרופ' חזן משה
  שיעור ה 11:00-08:00 012 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2105.14 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח גב' מילר שלי
  תרגיל א 14:00-12:00 010 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2105.08 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח גב' שטיין חיימוב שלומית
  תרגיל א 16:00-14:00 010 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2105.09 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח גב' שטיין חיימוב שלומית
  תרגיל א 18:00-16:00 011 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2105.10 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח גב' מילר שלי
  תרגיל ג 14:00-12:00 012 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2105.11 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח גב' מילר שלי
  תרגיל ג 16:00-14:00 011 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2105.12 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח מר לביא ניר
  תרגיל ד 14:00-12:00 011 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2105.13 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח מר לביא ניר
  תרגיל ד 19:00-17:00 011 ברגלס מטלה
  קורס חובה (לשנה ב') מתוך החוג למדע המדינה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1031.2106.06 פוליטיקה השוואתית פרופ' ספקטורווסקי אלברטו
  שיעור ג 12:00-10:00 201 נפתלי מטלה
  ב' 1031.2106.30 פוליטיקה השוואתית לתלמידי פכ"מ בלבד מר פרנקו עידן
  תרגיל ג 14:00-13:00 104 נפתלי מטלה
  ב' 1031.2106.31 פוליטיקה השוואתית לתלמידי פכ"מ בלבד מר פרנקו עידן
  תרגיל ג 15:00-14:00 104 נפתלי מטלה
  משפטים
  בשנה ב' ניתן להירשם לקורס אחד או שניים מבין:
  דיני חוזים/משפט ישראלי
  דיני נזיקין/דיני עונשין/משפט חוקתי
  משפט מנהלי/דיני קניין/משפט בינלאומי פומבי
  דיני עבודה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1411.9101.10 דיני חוזים ד"ר קריכלי כץ תמר
  שיעור ב 14:00-12:00 105 - אולם הופיין טרובוביץ מטלה
  א' שיעור ה 14:00-12:00 105 - אולם הופיין טרובוביץ
  א' 1411.9102.01 משפט חוקתי ד"ר לוסטיג דורין
  שיעור ב 10:00-08:00 35 אולם כס המשפט טרובוביץ מטלה
  א' שיעור ה 10:00-08:00 35 אולם כס המשפט טרובוביץ
  א' 1411.9109.01 דיני עונשין ד"ר ספיר יואב
  שיעור א 12:00-10:00 35 אולם כס המשפט טרובוביץ מטלה
  א' שיעור ד 12:00-10:00 35 אולם כס המשפט טרובוביץ
  א' 1411.9109.10 דיני עונשין ד"ר אוחנה דניאל
  שיעור א 10:00-08:30 105 - אולם הופיין טרובוביץ מטלה
  א' שיעור ד 10:00-08:30 105 - אולם הופיין טרובוביץ
  א' 1411.9225.01 דיני עבודה פרופ' שמיר הילה
  שיעור א 12:00-10:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ מטלה
  א' שיעור ד 12:00-10:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ
  א' 1411.9224.10 משפט מנהלי ד"ר פלג איל
  שיעור ב 10:00-08:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ מטלה
  א' שיעור ה 10:00-08:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ
  א' 1411.9223.01 משפט בינלאומי פומבי ד"ר ליבליך אליאב
  שיעור ב 14:00-12:00 35 אולם כס המשפט טרובוביץ מטלה
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 1411.9223.01 משפט בינלאומי פומבי ד"ר ליבליך אליאב
  שיעור ה 14:00-12:00 35 אולם כס המשפט טרובוביץ מטלה
  א' 1411.9221.01 דיני קניין פרופ' זנדברג חיים
  שיעור ב 10:00-08:30 301 טרובוביץ מטלה
  א' שיעור ה 10:00-08:30 301 טרובוביץ
  א' 1411.9309.01 אפליה ד"ר תירוש יופי
  שיעור ה 18:00-16:00 זום טרובוביץ מטלה
  א' שיעור ב 18:00-16:00 301 טרובוביץ
  א' 1411.9305.01 הגבלים עסקיים א' פרופ' גילה דיויד
  שיעור ד 16:00-14:00 301 טרובוביץ מטלה
 • לתלמידי שנה ג' בלבד
 • סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1411.9103.01 משפט ישראלי פרופ' לחובסקי אסף
  שיעור ב 14:00-12:00 105 - אולם הופיין טרובוביץ מטלה
  ב' שיעור ה 14:00-12:00 105 - אולם הופיין טרובוביץ
  ב' 1411.9103.10 משפט ישראלי פרופ' חריס רון
  שיעור ה 14:00-12:00 35 אולם כס המשפט טרובוביץ מטלה
  ב' שיעור ב 14:00-12:00 35 אולם כס המשפט טרובוביץ
  ב' 1411.9104.01 דיני נזיקין פרופ' דורפמן אביחי
  שיעור א 10:00-08:00 105 - אולם הופיין טרובוביץ מטלה
  ב' שיעור ד 10:00-08:00 105 - אולם הופיין טרובוביץ
  ב' 1411.9104.10 דיני נזיקין פרופ' אברהם רונן
  שיעור ב 12:00-10:00 35 אולם כס המשפט טרובוביץ מטלה
  ב' שיעור ה 12:00-10:00 35 אולם כס המשפט טרובוביץ
  ב' 1411.9225.10 דיני עבודה פרופ' מונדלק גיא
  שיעור א 14:00-12:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ מטלה
  ב' שיעור ד 14:00-12:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ
  ב' 1411.9221.10 דיני קניין פרופ' דגן חנוך
  שיעור ב 12:00-10:00 301 טרובוביץ מטלה
  ב' שיעור ה 12:00-10:00 301 טרובוביץ
  ב' 1411.9224.01 משפט מנהלי ד"ר סגל בעז
  שיעור ב 14:00-12:00 301 טרובוביץ מטלה
  ב' שיעור ה 14:00-12:00 301 טרובוביץ
  ב' 1411.9224.20 משפט מנהלי ד"ר הראל אסף
  שיעור ב 10:00-08:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ מטלה
  ב' שיעור ה 10:00-08:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ
  ב' 1411.9315.01 הגבלים עסקיים ב' פרופ' גילה דיויד
  שיעור ד 16:00-14:00 204 טרובוביץ מטלה
 • לתלמידי שנה ג' בלבד
 • קורס חובה לתכנית פכ"מ שנים ב'-ג'
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1221.4325.01 כלכלה התנהגותית לניהול פרופ' ארד אילה
  שיעור ג 14:00-12:00 303 דן-דוד מטלה
  ב' 1221.4325.02 כלכלה התנהגותית לניהול פרופ' ארד אילה
  שיעור ד 16:00-14:00 302 דן-דוד מטלה
  סמינר חובה לשנה ג'
  שנתי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0651.3001.01 סמינר פכ"מ פרופ' אסף שרון
  סמינר ב 16:00-14:00 262 גילמן מטלה
  ב' סמינר ב 18:00-16:00 277 גילמן
  א' 0651.3007.01 סמינר פכ"מ התמחות מעשית סמינר ב 16:00-14:00 מטלה
  ב' סמינר ב 18:00-16:00 א317 גילמן
  אב 0651.3007.02 סמינר פכ"מ: התמחות מעשית עבודה מעשית מטלה
  סמסטר א'
  קורס חובה (לשנה ג') מתוך ביה"ס לכלכלה
  הרישום לקורס לא יתבצע בבידינג
  רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם
  הקורס יועבר במתכונת היברידית. מחצית מהלימוד תתבצע באמצעות
 • לימוד עצמי על בסיס חומרים מהאתר (כולל וידאו וחומרים
 • נוספים). המחצית השנייה באופן סינכרוני בכיתה
 • בין השעות 8.30-10.
 • סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1011.2104.01 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים ד"ר בירד דניאל
  ד"ר זלצר דן
  שיעור ב 11:00-08:30 001 ברגלס מטלה
  א' 1011.2104.02 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים מר עוזרי עופר
  תרגיל ג 10:00-08:00 010 ברגלס מטלה
  א' 1011.2104.03 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים גב' שגיב אביגיל
  תרגיל ד 16:00-14:00 011 ברגלס מטלה
  א' 1011.2104.04 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים גב' שגיב אביגיל
  תרגיל ד 18:00-16:00 010 ברגלס מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1011.2104.05 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים ד"ר זלצר דן
  ד"ר בירד דניאל
  שיעור ד 11:00-08:00 010 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2104.06 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים ד"ר זלצר דן
  ד"ר בירד דניאל
  שיעור ד 14:00-11:00 010 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2104.07 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים ד"ר זלצר דן
  ד"ר בירד דניאל
  שיעור ד 17:00-14:00 010 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2104.08 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים גב' אתגר יצחקי דנה
  תרגיל ב 16:00-14:00 001 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2104.12 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים מר עוזרי עופר
  תרגיל ב 18:00-16:00 011 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2104.09 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים גב' אתגר יצחקי דנה
  תרגיל ב 20:00-18:00 001 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2104.10 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים גב' שגיב אביגיל
  תרגיל ג 18:00-16:00 001 ברגלס מטלה
  ב' 1011.2104.11 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים גב' שגיב אביגיל
  תרגיל ג 20:00-18:00 001 ברגלס מטלה
  קורס חובה (לשנה ג') מתוך הפקולטה למשפטים
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1411.9240.10 משפט וכלכלה פרופ' ידלין עמרי
  שיעור ב 12:00-10:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ מטלה
  קבוצה זו פתוחה לתלמידי פכ"מ
  שיעורי בחירה לשנים א' - ג'
  יש לבדוק עמידה בדרישות קדם ולוח בחינות טרם
  הרישום
  תלמידי שנה א' - הרישום לקורס בחירה רק באישור יועץ
  וברישום ידני בלבד במזכירות התכנית
  קורסים משלבי עשייה חברתית לתלמידי שנים ב'-ג'
  מתוך תכנית פכ"מ - קורס שנתי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0651.2030.01 כלכלנים חברתיים* גב' מעיין ים
  שיעור ד 19:00-17:00 א362 גילמן מטלה
  ב' שיעור ד 19:00-17:00 362 גילמן
 • ע"פ הגשת מועמדות
 • ייתכנו מספר מפגשים בימי ו'.
 • קורסי בחירה מתוך החוג לניהול ועל פי הגשת מועמדות - סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1221.4569.01 קליניקה עסקית- ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים (פרויקט) ד"ר פרידמן יאיר
  פרויקט א 20:00-16:00 302 רקנאטי מטלה
  קורסי בחירה, קורסים כלל-אוניברסיטאיים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1880.0901.01 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  ב' 1880.0901.02 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  קורסי בחירה מתוך החוג ללימודי מגדר
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר תומר ששונקין עפרון
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0608.1177.01 כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי ד"ר פפרמן טליה
  שיעור ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  ב' 0607.5400.01 נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר ד"ר גבע שרון
  שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  קורסי בחירה מתוך החוג לפילוסופיה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1030.01 מבוא לפילוסופיה יוונית פרופ' אורנה הררי
  שיעור א 18:00-16:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0618.7585.01 פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 20:00-18:00 326 גילמן מטלה
  א' 0618.2401.01 פילוסופיה של השפה - שיעור המשך ד"ר דנה ריזנפלד
  שיעור ב 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  א' 0618.1041.01 מבוא לפילוסופיה של המדע ד"ר אורי בלקינד
  שיעור ב 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.2350.01 תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשך פרופ' רות ויינטראוב
  שיעור ב 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  א' 0618.1043.01 מבוא לפילוסופיה סינית פרופ' גליה פת-שמיר
  שיעור ג 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  א' 0618.2400.01 אסתטיקה - שיעור המשך פרופ' רות רונן
  שיעור ג 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  א' 0618.2225.01 פילוסופיה סינית - שיעור המשך פרופ' גליה פת-שמיר
  שיעור ג 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  א' 0618.2223.01 פילוסופיה הודית - שיעור המשך פרופ' דני רוה
  שיעור ד 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  א' 0618.7458.01 לוגיקה - שיעור המשך ד"ר עפרה רכטר
  שיעור ד 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  א' 0618.7458.02 לוגיקה - שיעור המשך, תרגיל צמוד לנ"ל מר שי אטר
  תרגיל ה 18:00-16:00 307 גילמן מטלה
  א' 0618.2171.01 המעבדה האודיו-ויזואלית לפילוסופיה מר יורם רון
  שיעור ד 16:00-14:00 262 גילמן מטלה
  א' 0618.2209.01 פילוסופיה של הדת - שיעור המשך ד"ר נחמה ורבין
  שיעור ה 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.1015.01 מבוא לפילוסופיה של השפה ד"ר ענת מטר
  שיעור ב 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1030.02 מבוא לפילוסופיה יוונית ד"ר שרון וייסר
  שיעור ב 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1059.01 מבוא לאסתטיקה פרופ' אלי פרידלנדר
  שיעור ג 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1042.01 מבוא לפילוסופיה הודית ד"ר רועי צהר
  שיעור ג 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.2853.01 שיעור יסוד: סימבולים: שפה, חישוב, מחשבה פרופ' אלי דרזנר
  שיעור ה 16:00-14:00 361 גילמן מטלה
  ב' 0618.1016.01 מבוא לפילוסופיה של הדת ד"ר נחמה ורבין
  שיעור ה 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  קורסי בחירה (בפילוסופיה) מתוך תכנית הלימודים הרב תחומית באנ
  לתשומת לבכם, רמת האנגלית בקורסים היא רמה גבוהה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1662.2526.01 A Love that is More than Love ד"ר גדעון לב
  שיעור א 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  א' 1662.2425.01 Nietzsche and Foucalut on Power and Subjectivation ד"ר תומר ששונקין עפרון
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 1662.2214.01 Islamic Philosophy in the Modern Era Ms. Rachel Kantz Feder
  שיעור ג 14:00-12:00 307 גילמן מטלה
  ב' 1662.2432.01 What is real? Philosophy and Virtual Reality Dr. Noa Gedi
  שיעור ה 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  ב' 1662.2430.01 Political Philosophy ד"ר תומר ששונקין עפרון
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ב' 1662.1400.01 Introduction to Greek Philosophy ד"ר עמיחי עמית
  שיעור א 16:00-14:00 277 גילמן מטלה
  ב' 1662.1406.01 Jewish Political Philosophy: Zionism and its Discontents Dr אדריאן סקסון
  שיעור ב 20:00-18:00 277 גילמן מטלה
  ב' 1662.2433.01 An Aesthetic Death ד"ר עידית אלפנדרי
  שיעור ב 18:00-16:00 279 גילמן מטלה
  ב' 1662.2424.01 Good and Evil ד"ר אליזבט אופנהיימר
  שיעור ד 14:00-12:00 105 רוזנברג מטלה
  קורסי בחירה מתוך ביה"ס לכלכלה
 • יש לשים לב לדרישות הקדם של כל קורס
 • סמסטר א
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1011.3215.01 Market Design** פרופ' אליעז כפיר
  שו"ת א 16:00-14:00 010 ברגלס מטלה
 • הקורס יינתן בשפה האנגלית
 • א' 1011.3310.01 International Economics** ד"ר וייס דוד
  שו"ת ג 14:00-11:00 012 ברגלס מטלה
 • הקורס יינתן בשפה האנגלית
 • א' 1011.3161.01 אינטגרציה כלכלית ופיננסית ומשבר הקורונה פרופ' ישיב ערן
  שו"ת ב 14:00-11:00 001 ברגלס מטלה
  א' 1011.3509.01 אופציות ושווקים פיננסיים מר בן יהודה שלומי
  שו"ת ג 16:00-14:00 012 ברגלס מטלה
  א' 1011.3259.01 כלכלה כתיאוריה חברתית: ביקורת הכלכלה המדינית פרופ' ויצטום עמוס
  שו"ת ד 12:00-09:00 001 ברגלס מטלה
  א' 1011.3434.01 סדנא לתלמידים מצטיינים ד"ר זלצר דן
  סדנה ד 14:00-12:00 101 ברגלס מטלה
 • יש לשים לב לתנאי הקבלה המפורטים בסילבוס
 • סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1011.3191.01 Introduction to Financial Economics** פרופ' ברגמן נתאי
  שו"ת א 12:00-09:00 012 ברגלס מטלה
 • הקורס יינתן בשפה האנגלית
 • ב' 1011.3132.01 מבוא לתורת המשחקים פרופ' שפיגלר רן
  שו"ת א 19:00-16:00 001 ברגלס מטלה
  ב' 1011.4605.01 שיטות מתמטיות לכלכלנים ד"ר פריד סלע
  שו"ת א 14:00-12:00 011 ברגלס מטלה
  ב' שו"ת ב 12:00-10:00 001 ברגלס
  ב' 1011.2500.01 חשבונאות לכלכלנים ד"ר אינגבר גלי
  שו"ת ב 18:00-16:00 012 ברגלס מטלה
  ב' 1011.3484.01 צדק חלוקתי פרופ' סגל עוזי
  שו"ת ג 16:00-13:00 001 ברגלס מטלה
  ב' שו"ת ד 18:00-15:00 001 ברגלס
 • הקורס בהיקף 2 ש"ס. יתקיים בצורה מרוכזת פעמיים בשבוע
 • ב' 1011.3512.01 Rationality and Decision Making ** פרופ' דקל עדי
  שו"ת ד 12:00-09:00 001 ברגלס מטלה
 • הקורס יתקיים בשפה האנגלית
 • ב' 1011.3550.01 הסטוריה כלכלית ד"ר גולדברג דרור
  שו"ת ד 14:00-12:00 001 ברגלס מטלה
  ב' 1011.3193.01 כלכלה בעולם ה- Big Data דר' ששון רועי
  שו"ת ד 21:00-18:00 010 ברגלס מטלה
  ב' 1011.3220.01 מדיניות כלכלית בישראל פרופ' בן- דוד דן
  שו"ת ה 12:00-09:00 101 נפתלי מטלה
  ב' 1011.3483.01 מדיניות מוניטרית: תיאוריה ומעשה פרופ' הרקוביץ צבי
  שו"ת ה 14:00-12:00 001 ברגלס מטלה
  קורסי בחירה מתוך החוג למדע המדינה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1031.3969.01 אריסטו הולך לקולנוע פרופ' קוצ'ין מיכאל
  שיעור ד 16:00-13:00 207 נפתלי מטלה
  א' 1031.3918.01 הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומיים ד"ר שדה טל
  שיעור ג 16:00-13:00 106 נפתלי מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1031.3699.01 "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל ד"ר חוברס איל
  שיעור ב 12:00-09:00 420 נפתלי מטלה
  ב' 1031.3687.01 בית המשפט העליון האמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים ד"ר זומר אודי
  שיעור ב 12:00-09:00 104 נפתלי מטלה
  ב' 1031.3100.01 התנהגות פוליטית בישראל ד"ר מנדלקרן רונן
  שיעור ב 14:00-12:00 101 נפתלי מטלה
  ב' 1031.3102.01 מדיניות ומדינאות מעשית ד"ר קלאובר יבגני
  שיעור ב 16:00-14:00 101 נפתלי מטלה
  ב' 1031.3791.01 מחשבה פוליטית יהודית ד"ר קופר ג'ולי
  שיעור ג 17:00-14:00 314 נפתלי מטלה
  ב' 1031.3977.01 זמנים של משבר - סוגיות במחשבה ביקורתית עכשווית ד"ר פלג רונית
  שיעור ג 17:00-14:00 108 נפתלי מטלה
  ב' 1031.3688.01 Civil Rights and Liberties in American Democracy in the Afte ד"ר זומר אודי
  שיעור ד 12:00-09:00 107 נפתלי מטלה
  קורסי בחירה מתוך החוג למדעי המדינה לימודי תואר שני
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1031.4481.01 סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטית פרופ' מייזלס תמר
  שיעור ב 21:00-18:00 207 נפתלי מטלה
  א' 1031.4482.01 מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטית פרופ' לרנר חנה
  שיעור ג 15:00-12:00 425 נפתלי מטלה
  א' 1031.4110.01 המערכת הבינלאומית ד"ר לופוביץ אמיר
  שיעור ג 18:00-15:00 107 נפתלי מטלה
  א' 1031.4486.01 מנהיגות, דמוקרטיה ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובאלית ד"ר טל דיאנה
  שיעור ד 16:00-13:00 104 נפתלי מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1031.4660.01 הפוליטיקה הלאומית והבינלאומית של כתיבת חוקות פרופ' לרנר חנה
  שיעור ד 12:00-09:00 421 נפתלי מטלה
  ב' 1031.4483.01 מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטית ד"ר קופר ג'ולי
  שיעור ד 13:00-10:00 314 נפתלי מטלה
  ב' 1031.4487.01 עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטרים דר יקטר אלון
  שיעור ד 16:00-13:00 203 נפתלי מטלה
  ב' 1031.4112.01 תקשורת פוליטית פרופ' אמל ג'מאל
  שיעור ד 19:00-16:00 207 נפתלי מטלה
  קורסי בחירה מתוך הפקולטה למשפטים לתלמידי שנה ג' בלבד
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1411.9355.01 צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי פרופ' מרגליות יורם
  שיעור ד 14:00-12:00 209 - אולם קפלון טרובוביץ מטלה
  א' 1411.7664.01 משפט ופילוסופיה בספרות ובסרטים פרופ' חורי אמיר
  שיעור ה 16:00-14:00 204 טרובוביץ מטלה
  ב' 1411.6590.40 רגולציה כלכלית פרופ' גילה דיויד
  שיעור א 18:00-16:00 303 טרובוביץ מטלה
  ב' 1411.7669.40 משפט והתפתחות כלכלית: היבטים היסטוריים פרופ' חריס רון
  שיעור ד 12:00-10:00 303 טרובוביץ מטלה
  קורסי בחירה מתוך החוג לפילוסופיה יהודית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0616.1022.01 מיהו יהודי ומהי היהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית א פרופ' רון מרגולין
  שיעור ב 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0616.1023.01 מיהו יהודי ומהי יהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית ב פרופ' רון מרגולין
  שיעור ב 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
 • הרישום לחלק ב' של הקורס מותנה ברישום לחלק א'
 • קורסי בחירה מתוך המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעי
 • לתלמידי שנה ג' בלבד
 • סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0659.6126.01 היסטוריה אינטלקטואלית א' פרופ' שאול קציר
  שיעור ב 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  א' 0659.5415.01 חשיבה ביולוגית ד"ר אהוד לם
  שיעור ב 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
  א' 0659.3056.01 מבוא לתיאוריה ביקורתית ד"ר לין חלוזין דברת
  שיעור ג 18:00-16:00 278 גילמן מטלה
  א' 0659.5155.01 שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה פרופ' עמוס מוריס- רייך
  שיעור ג 20:00-18:00 278 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0659.2119.01 הסטוריה של הפיזיקה החדשה פרופ' שאול קציר
  שיעור א 18:00-16:00 456 גילמן מטלה
  ב' 0659.6247.01 מושגי יסוד במתמטיקה ד"ר מיכאל פרידמן
  שיעור ב 12:00-10:00 362 גילמן מטלה
  ב' 0659.2611.01 היסטוריה אינטלקטואלית ב' פרופ' ליאו קורי
  שיעור ב 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0659.4613.01 פילוסופיה של המדע המשך ד"ר אורי בלקינד
  שיעור ב 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
  קורסי בחירה מתוך התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.2631.01 פסיכואנליזה והפוליטי ד"ר נוגה אריאל-גלור
  שיעור א 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.2227.01 לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה ד"ר רונן סלמן צדקה
  שיעור ב 12:00-10:00 280 גילמן מטלה
  א' 0662.2969.01 אתיקה מעשית מר דן להב
  מר סלע נבו
  שיעור ב 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.2246.01 הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.2632.01 אתיקה בעידן הדיגיטלי ד"ר ג'רמי פוגל
  שיעור ג 20:00-18:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.1035.01 ידע, כוח, וחירות בעידן האינפורמציה: מבוא לתרבות דיגיטלית ד"ר תומר ששונקין עפרון
  שיעור ד 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.2620.01 ניהול אתוס ותיקון תדמית של אישי ציבור במרחב הציבורי ד"ר קרן סדון
  שיעור ד 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.2642.01 לצדק פנים רבות ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
  א' 0662.2634.01 תולדות המדיניות חברתית ומדינת רווחה בישראל ד"ר אפרים דוידי
  שיעור ה 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 20:00-18:00 מטלה
  ב' 0662.2235.01 רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים* ד"ר ננה אריאל
  שיעור ג 20:00-18:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0662.1757.01 חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה ד"ר איתי שניר
  שיעור ב 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.2638.01 ניהול אנשים בארגון- יסודות בהתנהגות ארגונית ד"ר תובל עתליה
  שיעור ג 12:00-10:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0662.2244.01 היבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהול ד"ר אלי אילון
  שיעור ג 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0662.2247.01 כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ג 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0662.2128.01 עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים ד"ר חפץ שרון
  שיעור ד 10:00-08:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.2639.01 פוליטיקה, חברה וסביבה בראי משחקי המחשב - בסוגיות אקטואליות ד"ר רנארד גלוזמן
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון-לא לשיבוץ - מטלה
  ב' 0662.2640.01 מניפולציה או שכנוע? אסטרטגיות של ערפול בשיח הפוליטי ד"ר נדיה אליס
  שיעור ה 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  קורסי בחירה מתוך החוג למדיניות ציבורית לתלמידי שנה ג' בלבד
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1082.4181.01 משטרי רווחה בארץ ובעולם - עיוני ד"ר זהבי עמוס
  סמינר ה 18:00-15:00 207 נפתלי מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1082.4199.01 מדיניות כלכלית בישראל - בחירה פרופ' בן- דוד דן
  שיעור ה 15:00-12:00 אולם זאב סגל מטלה
  ב' 1082.4196.01 רגולציה של חדשנות טכנולוגית - בחירה ד"ר חנני רונית
  שיעור ה 21:00-18:00 201 נפתלי מטלה
  קורסי בחירה מתוך החוג לניהול - לתלמידי שנה ג' בלבד
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1221.4301.01 יסודות השיווק ד"ר הדר ליאת
  שיעור ב 19:00-15:00 252 רקנאטי מטלה
  א' 1221.4301.02 יסודות השיווק ד"ר עמית אלינור
  שיעור ב 18:00-14:00 302 דן-דוד מטלה
  ב' 1221.4301.03 יסודות השיווק ד"ר הדר ליאת
  שיעור ב 14:00-10:00 303 רקנאטי מטלה
  ב' 1221.4301.04 יסודות השיווק ד"ר הדר ליאת
  שיעור ה 18:00-14:00 303 דן-דוד מטלה
  א' 1221.3301.01 יסודות המימון ד"ר צוקרמן רועי
  שיעור ג 20:00-16:00 280 גילמן מטלה
  א' 1221.3301.02 יסודות המימון מר גנדלמן דניאל
  תרגיל ד 10:00-08:00 405 רקנאטי מטלה
  ב' 1221.3301.03 יסודות המימון ד"ר פרנקל סיון
  שיעור א 16:00-12:00 254 רקנאטי מטלה
  ב' 1221.3301.04 יסודות המימון מר אטד אהד
  תרגיל ד 18:00-16:00 404 רקנאטי מטלה
  ב' 1221.3301.05 יסודות המימון ד"ר פרנקל סיון
  שיעור ה 12:00-08:00 404 רקנאטי מטלה
  ב' 1221.3301.06 יסודות המימון מר אטד אהד
  תרגיל ג 20:00-18:00 302 דן-דוד מטלה
  קורסי בחירה מתוך החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.2218.01 הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית ד"ר עמוס נדן
  פרו"ס ב 12:00-10:00 210 דן-דוד מטלה
  א' 0622.2029.01 היסטוריה כלכלית של המזה"ת וצפון אפריקה ד"ר עמוס נדן
  שו"ת ב 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
  קורסי בחירה מתוך התכנית למדעי הדתות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0697.1010.01 מבוא למדעי הדתות ב': פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת** פרופ' רון מרגולין
  שיעור ד 18:00-16:00 317 גילמן מטלה
  סמינרים
  יש ללמוד 3 סמינרים על פני שנים ב' - ג' בנוסף לסמינר פכ"מ
  יש לבחור סמינר אחד לפחות מתוך תחום המיקוד
  יש לבחור סמינר אחד לפחות מחוץ לתחום המיקוד
  יש לבדוק עמידה בדרישות קדם טרם הרישום לסמינרים
  סמינרים מתוך החוג לפילוסופיה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.3047.01 יוהאן גוטפריד הרדר: היסטוריה, אסתטיקה, שפה פרופ' עילית פרבר
  סמינר ב 14:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  א' 0618.3040.01 הטרגי והקומי פרופ' אלי פרידלנדר
  סמינר ה 14:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  א' 0618.3046.01 "סבל ושחרור" בין דת למוסר ד"ר נחמה ורבין
  סמינר ה 18:00-14:00 304 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.3034.01 אריסטו על מקום וזמן פרופ' אורנה הררי
  סמינר א 18:00-14:00 260 גילמן מטלה
  ב' 0618.3049.01 פרידריך ניטשה, כה אמר זרתוסטרא פרופ' חגי כנען
  סמינר א 20:00-16:00 449 גילמן מטלה
  ב' 0618.3005.01 ידע מוסרי? ד"ר יאיר לוי
  סמינר ב 12:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 12:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן
  ב' 0618.3041.01 שווקים וגבולות השוק פרופ' אסף שרון
  סמינר ב 16:00-12:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0618.3044.01 לקראת פילוסופיה גלובאלית פרופ' דני רוה
  סמינר ב 20:00-16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0618.3045.01 שפינוזה והנאורות ד"ר נועה נעמן צאודרר
  סמינר ג 16:00-12:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0618.3048.01 בחזרה לתזה ה-11: פילוסופיה והשמאל ד"ר ענת מטר
  סמינר ג 20:00-16:00 א361 גילמן מטלה
  ב' 0618.3043.01 מטאפיזיקה שאכפת לך ממנה ד"ר דוד קובץ'
  סמינר ה 14:00-10:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  סמינרים מתוך החוג למדעי המדינה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1031.3951.01 הרתעה ביחסים הבין-לאומיים ד"ר לופוביץ אמיר
  סמינר ב 13:00-09:00 420 נפתלי מטלה
  א' 1031.3958.01 משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרנית ד"ר זומר אודי
  סמינר ג 15:00-11:00 419 נפתלי מטלה
  א' 1031.3817.01 מחשבה פוליטית בישראל ד"ר חוברס איל
  סמינר ד 20:00-16:00 422 נפתלי מטלה
  א' 1031.3973.01 יהדות מודרנית, מהי? פילוסופיה יהודית בעידן של תמורות ד"ר קופר ג'ולי
  סמינר ה 16:00-12:00 505 נפתלי מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1031.3965.01 אתגרים חברתיים ומדיניות ד"ר זהבי עמוס
  סמינר ג 14:00-10:00 419 נפתלי מטלה
  ב' 1031.3970.01 השאלה אודות הטכנולוגיה בסרטים של כריסטופר נולן פרופ' קוצ'ין מיכאל
  סמינר ד 16:00-12:00 105 נפתלי מטלה
  ב' 1031.3975.01 מאימפריה למשטר צבאי: פרקים במחשבה פוליטית על השתלטות ד"ר חוברס איל
  סמינר ד 16:00-12:00 505 נפתלי מטלה
  סמינרים מתוך החוג למדעי המדינה תואר שני
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1031.4659.01 מדע, טכנולוגיה ורפואה בראי מדע-המדינה פרופ' קוצ'ין מיכאל
  סמינר א 13:00-10:00 422 נפתלי מטלה
  א' 1031.4499.01 דמוקרטיות ליברליות, משטרים סמכותניים והעמימות העכורה שביניהם ד"ר חוברס איל
  סמינר א 16:00-13:00 422 נפתלי מטלה
  א' 1031.4497.01 הפוליטיקה של משבר האירו ד"ר שדה טל
  סמינר ג 19:00-16:00 425 נפתלי מטלה
  א' 1031.4484.01 חילון, חילוניות ופוסט חילוניות ד"ר קופר ג'ולי
  סמינר ד 13:00-10:00 205 נפתלי מטלה
  א' 1031.4661.01 קפיטליזם ודמוקרטיה ד"ר מנדלקרן רונן
  סמינר ד 15:00-12:00 מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1031.4546.01 רטוריקה פרופ' קוצ'ין מיכאל
  סמינר א 12:00-09:00 425 נפתלי מטלה
  ב' 1031.4658.01 בין סטוקסנט לקורונה: האם תאור' היחב"ל** ד"ר לופוביץ אמיר
  סמינר ב 12:00-09:00 422 נפתלי מטלה
  סמינרים מהחוג למדיניות ציבורית לתלמידי שנה ג' בלבד
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1082.4115.01 מדיניות כלכלית - עיוני פרופ' בן- דוד דן
  סמינר ה 18:00-15:00 106 נפתלי מטלה
  ב' 1082.4169.01 תקצוב במגזר הציבורי - מעשי / עיוני / בחירה בתיאום מול מרצה פרופ' סנד איתי
  סמינר ה 18:00-15:00 108 נפתלי מטלה
  סמינרים מתוך בית הספר לכלכלה
  כל הסמינרים בהיקף 4 ש"ס. דרישת קדם לכל הסמינרים:
  ציון עובר בכל קורסי החובה.
  חובת נוכחות בפגישת סמינר ראשונה. חובה לאשר מול
  המרצה נושא לעבודה תוך חודש מתחילת הסמ'.
  העבודה תוגש בזוגות. פרק הסיכום ייכתב בנפרד, ואף
  הציון יקבע לכל תלמיד בנפרד
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1011.3579.01 סוגיות במימון חברות ומשקי בית פרופ' ברגמן נתאי
  סמינר א 15:00-13:00 009 ברגלס מטלה
  א' 1011.3561.01 נושאים במאקרו כלכלה ד"ר וייס דוד
  סמינר ב 10:00-08:00 008 ברגלס מטלה
  א' 1011.3571.01 כלכלה, רווחה ומוסר ד"ר סטי עופר
  סמינר ב 12:00-10:00 101 ברגלס מטלה
  א' 1011.3574.01 הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי ד"ר שלוסר אנליה
  סמינר ב 12:00-10:00 011 ברגלס מטלה
  א' 1011.3577.01 כלכלת משפחה פרופ' חזן משה
  סמינר ב 12:00-10:00 008 ברגלס מטלה
  א' 1011.3572.01 מאקרו כלכלה ושוק העבודה פרופ' ישיב ערן
  סמינר ב 18:00-16:00 101 ברגלס מטלה
  א' 1011.3578.01 אי שוויון כלכלי ד"ר דניאלי אורן
  סמינר ד 18:00-16:00 009 ברגלס מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1011.3560.02 משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים פרופ' פוזנר עדי
  סמינר א 12:00-10:00 008 ברגלס מטלה
  ב' 1011.3576.01 עיצוב שווקים פרופ' אליעז כפיר
  סמינר א 18:00-16:00 008 ברגלס מטלה
  ב' 1011.3569.01 נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית ד"ר ספורטא איתי
  סמינר ב 11:00-09:00 101 ברגלס מטלה
  ב' 1011.3577.02 כלכלת משפחה פרופ' חזן משה
  סמינר ה 14:00-12:00 101 ברגלס מטלה
  ב' 1011.3565.01 נושאים במאקרו כלכלה ומדיניות ציבורית ד"ר סטי עופר
  סמינר ב 12:00-10:00 009 ברגלס מטלה
  ב' 1011.3573.01 פריקונומיקס: סמינר בכלכלה פופולרית פרופ' נאמן צבי
  סמינר ב 14:00-12:00 008 ברגלס מטלה
  ב' 1011.3566.01 יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים ד"ר בירד דניאל
  סמינר ב 14:00-12:00 009 ברגלס מטלה
  ב' 1011.3572.02 מאקרו כלכלה ושוק העבודה פרופ' ישיב ערן
  סמינר ב 18:00-16:00 008 ברגלס מטלה
  ב' 1011.3580.01 החלטות ומשחקים פרופ' דקל עדי
  סמינר ד 14:00-12:00 101 ברגלס מטלה
  ב' 1011.3578.02 אי שיוויון כלכלי ד"ר דניאלי אורן
  סמינר ד 18:00-16:00 101 ברגלס מטלה
  ב' 1011.3575.02 נושאים בכלכלה ארגונית ד"ר פרשטמן דניאל
  סמינר ה 18:00-16:00 008 ברגלס מטלה
  סמינרים מתוך המכון להיסטוריה ופילוסופיה של מדעים והרעיונות
 • לתלמידי שנה ג'
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0659.8893.01 מחלוקות בביואתיקה ובבריאות הציבור ד"ר דניאל חי מישורי
  סמינר ד 12:00-08:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' 0659.2585.01 של מי האוניברסיטה? לקראת תיאוריה פוליטית של האקדמיה ד"ר לין חלוזין דברת
  סמינר ג 18:00-14:00 497 גילמן מטלה
  סמינרים מתוך התכנית למדעי הדתות, לתלמידי שנה ג' בלבד
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0697.4128.01 החברה החרדית בישראל: הלכה,פולטיקה ומגדר דר' שרה זלצברג
  סמינר ד 18:00-14:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0697.4131.01 משמעות החיים: פרשנויות פילוסופיות ודתיות ד"ר נחמה ורבין
  סמינר ב 20:00-16:00 זום - מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>