פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

לימודי התואר הראשון
שיעורי חובה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0677.1058.01 ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל פרופ' דוד אסף
שו"ת ד 14:00-10:00 102 רוזנברג מטלה
א' 0677.1134.01 עולמות יהודים בין כורש למוחמד פרופ' יובל רוטמן
שו"ת ג 14:00-10:00 105 רוזנברג מטלה
א' 0677.1061.01 יהודים ונוצרים מימי הבינים לעת החדשה א פרופ' מעוז כהנא
שיעור ד 10:00-08:00 449 גילמן מטלה
ב' 0677.1062.01 יהודים ונוצרים מימי הבינים לעת החדשה ב פרופ' מעוז כהנא
שיעור ד 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
ב' 0677.1059.01 העולם היהודי בעת החדשה ד"ר סקוט אורי
שו"ת ה 18:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
שיעורי ליבה
העת העתיקה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
ב' 0677.1272.01 מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה ד"ר יפעת מוניקנדם
שיעור ב 16:00-14:00 307 גילמן מטלה
ב' 0677.1304.01 סורית: קריאה ביצחק מאנטיוכיה ד"ר יפעת מוניקנדם
שיעור ה 20:00-18:00 זום - מטלה
ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת
 • שם המרצה ופרטי המטלה יפורסמו בהמשך
 • העת החדשה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.1801.01 היסטוריות ישראליות פרופ' אורית רוזין
  שיעור ד 18:00-16:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
 • הקורס מיועד רק לתלמידי משפטים ורוח
 • א' 0677.1151.01 תולדות השואה - קורס מקוון פרופ' חוי דרייפוס
  שיעור ב 20:00-18:00 זום - מטלה
  א' 0677.1148.01 המאבק להקמת מדינת ישראל 1947-1939 פרופ' מאיר חזן
  שיעור ה 12:00-10:00 278 גילמן מטלה
  א' 0677.1305.01 ציונות מבחוץ, ציונות מבפנים - חיים וייצמן ודוד בן גוריון כמש פרופ' מוטי גולני
  שיעור ב 10:00-08:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0677.1306.01 ישראל מחפשת מלחמה: הדרך למלחמת סיני 1956-1955 פרופ' מוטי גולני
  שיעור ב 10:00-08:00 326 גילמן מטלה
  א' 0677.1279.01 יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה ד"ר נח גרבר
  שו"ת א 16:00-12:00 103 רוזנברג מטלה
  ב' 0677.1307.01 יחסי יהודים ופולנים במאה העשרים פרופ' חוי דרייפוס
  שיעור ג 10:00-08:00 זום - מטלה
  א' 0677.1265.01 משפטי נירנברג והשואה פרופ' רוני שטאובר
  שיעור ב 14:00-12:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0677.4122.01 משפט אייכמן והשפעתו בארץ ובעולם פרופ' רוני שטאובר
  שיעור א 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0677.1250.01 המנהיג: דוד בן גוריון פרופ' מאיר חזן
  שיעור ב 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  *לימודים הומניסטיים - שיעורי חובה (6 ש"ס)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.1540.01 סדנת מיומנויות: היסטוריה של חיי היום יום (חלק א') ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ב 12:00-10:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
 • שיעור חובה לתלמידי שנה א' בחוג,יש להשתתף בשני חלקי הסדנה.
 • ב' 0677.1229.01 The Jews in America ד"ר סקוט אורי
  שיעור ד 20:00-18:00 זום - מטלה
 • הקורס יילמד בשפה האנגלית
 • חובה להשתתף בקורס בשני קורסים בשפה האנגלית במהלך התואר.
 • תלמיד שלמד קורס זה בחוג השני ישלים בשיעורי בחירה.
 • סמינריונים (מסגרת 300)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0677.3057.01 אירועי מפתח בישראל הצעירה פרופ' אורית רוזין
  סמינר ג 20:00-16:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.3105.01 שואת יהודי אירופה: בין היסטוריה לזיכרון פרופ' חוי דרייפוס
  סמינר א 14:00-10:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.3103.01 מדיניות החוץ של ישראל בעשורים הראשונים בראי הארכיונים פרופ' רוני שטאובר
  סמינר ה 14:00-10:00 260 גילמן מטלה
  א' 0677.1800.01 של מי אתה ילד? סוגיות במעמד אישי בשלהי העת העתיקה ד"ר יפעת מוניקנדם
  סמינר ב 16:00-12:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
  א' 0677.2116.01 יהודים, מיסיונרים ומומרים בעת החדשה ד"ר נח גרבר
  סמינר ד 20:00-16:00 זום - מטלה
 • שם המרצה יפורסם בהמשך
 • מסלול לימודי ישראל
  קורסי חובה בשנה א' - מסגרת 180
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.1540.01 סדנת מיומנויות: היסטוריה של חיי היום יום (חלק א') ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ב 12:00-10:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.1059.01 העולם היהודי בעת החדשה ד"ר סקוט אורי
  שו"ת ה 18:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' 0622.1001.01 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה פרופ' מאיר ליטבק
  שיעור ה 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
 • לתלמידי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
 • במקום הקורס: מבוא למזה"ת בעת החדישה
 • יש לבחור 2 ש"ס נוספים מקורסי הליבה.
 • קורסי ליבה - מסגרת 185
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.1148.01 המאבק להקמת מדינת ישראל 1947-1939 פרופ' מאיר חזן
  שיעור ה 12:00-10:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0677.1306.01 ישראל מחפשת מלחמה: הדרך למלחמת סיני 1956-1955 פרופ' מוטי גולני
  שיעור ב 10:00-08:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0677.4122.01 משפט אייכמן והשפעתו בארץ ובעולם פרופ' רוני שטאובר
  שיעור א 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0677.1250.01 המנהיג: דוד בן גוריון פרופ' מאיר חזן
  שיעור ב 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  א' 0677.1151.01 תולדות השואה - קורס מקוון פרופ' חוי דרייפוס
  שיעור ב 20:00-18:00 זום - מטלה
  ב' 0677.3105.01 שואת יהודי אירופה: בין היסטוריה לזיכרון פרופ' חוי דרייפוס
  סמינר א 14:00-10:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
  א' 0677.1305.01 ציונות מבחוץ, ציונות מבפנים - חיים וייצמן ודוד בן גוריון כמש פרופ' מוטי גולני
  שיעור ב 10:00-08:00 326 גילמן מטלה
  א' 0677.1265.01 משפטי נירנברג והשואה פרופ' רוני שטאובר
  שיעור ב 14:00-12:00 001 רוזנברג מטלה
  קורסי בחירה - מסגרת 190
  מומלץ להירשם לקורסי הבחירה השונים רק משנה ב'
  לקורסי הבחירה ממשפטים וממדעי החברה מומלץ להירשם בשנה ג'
 • בקורסי הפק' למשפטים (1411) יש הקפדה על ציון טווח בין 77-81
 • המשתתפים בקורסי משפטים כפופים לנהלי הפקולטה.
 • שימו לב לקורסים עם דרישות קדם
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0607.5430.01 מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ב 20:00-18:00 זום - מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לתלמידי שנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • קורס מקוון
 • ב' 0608.5308.01 "בא לי לצעוק אני פרחה"? יוצרות במזרחית בספרות ובקולנוע ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ב 20:00-16:00 260 גילמן מטלה
  א' 0621.1821.01 אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים ד"ר שגיא שפר
  שו"ת ד 14:00-10:00 307 גילמן מטלה
  ב' 0621.1823.01 לתהום ובחזרה: היסטוריה של אירופה במאה העשרים, 1989-1890 ד"ר מיכל שפירא
  שו"ת ג 20:00-16:00 307 גילמן מטלה
  ב' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
  שיעור ה 18:00-16:00 א206 מכסיקו מטלה
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00-12:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  ב' 1041.3102.01 חברה בישראל** ד"ר הרפז יוסי
  שיעור ד 17:00-14:00 101 נפתלי מטלה
 • השיעור ישתקלל כ-2 ש"ס
 • קורסים מפקולטות אחרות
  סמינרים - מסגרת 330 רפראטים - מסגרת 340
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0677.3057.01 אירועי מפתח בישראל הצעירה פרופ' אורית רוזין
  סמינר ג 20:00-16:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.3103.01 מדיניות החוץ של ישראל בעשורים הראשונים בראי הארכיונים פרופ' רוני שטאובר
  סמינר ה 14:00-10:00 260 גילמן מטלה
  קורסי מגוון
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
  שיעור ד 12:00-10:00 278 גילמן מטלה
  א' 0672.1102.01 מבוא לספרות יוונית ד"ר טדי פסברג
  שיעור א 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  א' 0672.1202.01 מבוא לספרות רומית ד"ר טדי פסברג
  שיעור ד 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  א' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 12:00-10:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0631.3496.01 תולדות הספרות הקלאסית א' ד"ר אמיר לרנר
  שיעור ב 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב* פרופ' אורי ש. כהן
  שיעור ג 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0680.1001.01 צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד * ד"ר מיכל ארבל
  שיעור ג 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0618.1041.01 מבוא לפילוסופיה של המדע ד"ר אורי בלקינד
  שיעור ב 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0622.2040.01 משבר האקלים והמזה"ת פרופ' און ברק
  שיעור ב 16:00-14:00 305 גילמן מטלה
  א' 0622.1002.01 תולדות העמים המוסלמים 1500-600 פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר עידו בן-עמי
  שיעור ד 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0622.1001.01 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה פרופ' מאיר ליטבק
  שיעור ה 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0616.1003.01 מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0616.1004.01 מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  שיעור ב 16:00-14:00 103 רוזנברג מטלה
  א' 0616.1022.01 מיהו יהודי ומהי היהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית א פרופ' רון מרגולין
  שיעור ב 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0616.1023.01 מיהו יהודי ומהי יהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית ב פרופ' רון מרגולין
  שיעור ב 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  א' 0671.1001.01 ארכיאולוגיה מהי?** ד"ר עדו קוך
  שיעור ב 16:00-14:00 220 גילמן מטלה
  ב' 0671.2549.01 מיציאת מצרים לשיבת ציון: קיצור תולדות ההיסטוריה של עם ישראל פרופ' עודד ליפשיץ
  שיעור ב 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0608.1188.01 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0612.2019.01 מגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדות פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 16:00-14:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0641.1104.01 מסביבה לחברה: דיאלוג בינתחומי ד"ר לנגוט דפנה
  שיעור ג 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0641.1105.01 רוח אינטראקטיבית: סדנה לשיתוף והנגשת ידע במדעי היהדות והרוח ד"ר ג'רמי פוגל
  סדנה ד 18:00-16:00 207 (תוכנית אופקים) רוזנברג מטלה
  חלוקה לנושאים - לתלמיד הקבץ עם ישראל
  בתכנית הרב-תחומית בלבד
  לא מיועד לתלמידי החוג
  *לימודים הומניסטיים - שיעור בחירה (2 ש"ס)
  ישראל בעמים- היחסים עם עמים, תרבויות ודתות אחרות
  העם היהודי ערב השואה, במהלכה ולאחריה
  היסטוריוגרפיה- איך כותבים היסטוריה יהודית וישראלית?
  לימודי התואר השני
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.4100.01 מקצועו של ההיסטוריון פרופ' מוטי גולני
  סמינר ב 20:00-16:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
 • סמינר חובה לתלמידי התואר השני
 • אב 0677.4138.01 איך מתנהל כתב-עת היסטורי? הדוגמה של היסטוריה וזכרון ד"ר סקוט אורי
  סמינר א 20:00-16:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
 • קורס שנתי, מתקיים אחת לשבועיים
 • א' 0677.4097.01 יהודים וערים: בין היסטוריה קהילתית והיסטוריה עירונית ד"ר סקוט אורי
  סמינר ה 20:00-16:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.3091.01 על משפחה, זהות וכסף: דיני ירושה בעת העתיקה ד"ר יפעת מוניקנדם
  סמינר ה 16:00-12:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
  א' 0677.4136.01 יהודים וגרמנים בעקבות השואה פרופ' רוני שטאובר
  סמינר ה 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  א' 0677.4145.01 שואה וחקרה: בין מרכז לפריפריה פרופ' חוי דרייפוס
  סמינר א 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.4139.01 ההיסטוריה של פלשתינה/א"י בפרספקטיבה של שתי מלחמות העולם פרופ' מוטי גולני
  סמינר ב 20:00-16:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  א' 0677.4130.01 להיות אזרחים במדינה החדשה פרופ' אורית רוזין
  סמינר ג 20:00-16:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
  א' 0677.4191.01 המערכת הביטחונית בימי היישוב, 1947-1907 פרופ' מאיר חזן
  סמינר ב 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  אב 0677.4140.01 יהודים גויים וכל השאר פרופ' מעוז כהנא
  סמינר ד 14:00-12:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  א' 0677.4141.01 הלכה וקבלה: מימי הביניים לעת החדשה פרופ' מעוז כהנא
  סמינר ב 20:00-16:00 זום - מטלה
  ב' 0677.4142.01 העת החדשה הסוערת: שבתאות חסידות והשכלה פרופ' מעוז כהנא
  סמינר ד 20:00-16:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.4144.01 לחקור עבדות מרומא לימי הביניים: סדנה בהיסטוריה חבר פרופ' יובל רוטמן
  סמינר ג 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.3050.01 הקיבוץ: בית, אידיאולוגיה, פוליטיקה פרופ' מאיר חזן
  סמינר ה 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  א' 0677.4022.01 הבעש"ט ושבחיו: אגדה והיסטוריה פרופ' דוד אסף
  סמינר ד 20:00-16:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.4053.01 המשפחה היהודית במזרח אירופה: היסטוריה וספרות, דימוי ומציאות פרופ' דוד אסף
  פרופ' אבנר הולצמן
  סמינר ד 20:00-16:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0677.4137.01 מחקר היהדות לחקר המזרחים: דיסציפלינות, מעברי ידע ופוליטיקה א ד"ר נח גרבר
  סמינר ה 20:00-16:00 זום - מטלה
  ב' 0677.4146.01 מבט על אלימות בישראל פרופ' אורית רוזין
  סמינר ד 20:00-16:00 261 גילמן מטלה
 • תלמידי תואר ראשון מצטיינים
 • יוכלו להשתתף בסמינר בהסכמת המרצה ובאישור ועדת ההוראה
 • ההרשמה תתבצע באישור המרצה בלבד
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>