לוח בחינות ועבודות  • שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.


  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.


    בהצלחה

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0622100001   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   בחינת ביניים   29/01/2020  13:00  27/02/2020  13:00 
0622100002   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   בחינת ביניים   29/01/2020  13:00  27/02/2020  13:00 
0622100101   מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה   פרופ' מאיר ליטבק   בחינה   02/02/2020  09:00  05/03/2020  09:00 
0622100201   תולדות העמים המוסלמים 1500-600   ד"ר עידו בן-עמי   בחינה אמריקאית   05/02/2020  09:00  13/03/2020  09:00 
0622100301   מבוא לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר לאה קינברג   בחינה אמריקאית   10/02/2020  09:00  15/03/2020  16:00 
0622101001   סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת   פרופ' יואב אלון   בחינה   19/02/2020  09:00  29/03/2020  16:00 
0622101002   סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת   ד"ר מרים נסימוב   בחינה   19/02/2020  09:00  29/03/2020  16:00 
0622101201   תרגיל לתולדות העמים המוסלמים 1500-600   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   בחינה   13/02/2020  13:00  22/03/2020  16:00 
0622101201   תרגיל לתולדות העמים המוסלמים 1500-600   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   בחינת ביניים   מועד א : 29/12/2019 בשעה : 09:00 ; הבוחן יתקיים דרך אתר המודל וייפתח ל 3 ימים. השעות יימסרו ע"י המרצה

0622109901   מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית**   ד"ר און ברק   עבודה   מועד א : 26/01/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג עד השעה 13:00

0622200001   ערבית למתקדמים   מר אילן רובין   בחינת ביניים   29/01/2020  13:00  27/02/2020  13:00 
0622200002   ערבית למתקדמים   ד"ר עירית גטרויר   בחינת ביניים   29/01/2020  13:00  27/02/2020  13:00 
0622202901   היסטוריה כלכלית של המזה"ת**   ד"ר עמוס נדן   בחינה   11/02/2020  13:00  22/03/2020  16:00 
0622203001   מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה**   ד"ר משה מורד   בחינה   06/02/2020  09:00  08/03/2020  16:00 
0622214701   דברים שרואים מכאן לא רואים משם-קולנוע במזה"ת כערוץ לבקורת חב   ד"ר מירה צורף   עבודה   מועד א : 03/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג עד השעה 13:00

0622217401   להיות מודרני בשלהי התקופה העותמנית:חיי יומיום,טכנולוגיה,תפיס   ד"ר אבנר וישניצר   בחינה   23/02/2020  13:00  05/04/2020  16:00 
0622219701   תרבות פופולרית במזה"ת   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   בחינה   02/02/2020  09:00  06/03/2020  09:00 
0622222101   החטא הקדמון? - אתניות, שבטיות, לאומיות וקולוניאליזם בעיראק   פרופ' יואב אלון   בחינה   16/02/2020  13:00  27/03/2020  09:00 
0622222101   החטא הקדמון? - אתניות, שבטיות, לאומיות וקולוניאליזם בעיראק   פרופ' יואב אלון   פרוסמינר   05/08/2020  13:00     
0622222301   מזה"ת מחובר: טכנולוגיה,פוליטיקה,גלובליזציה   ד"ר און ברק   בחינה   17/02/2020  09:00  03/04/2020  09:00 
0622222301   מזה"ת מחובר: טכנולוגיה,פוליטיקה,גלובליזציה   ד"ר און ברק   פרוסמינר   05/08/2020  13:00     
0622230601   חברה וסביבה בצפון אפריקה   ד"ר דניאל זיסינויין   בחינה   18/02/2020  13:00  29/03/2020  16:00 
0622230901   פתוות כמקור להיסטוריה חברתית   ד"ר נורית צפריר   בחינה   מועד א : 30/01/2020 בשעה : 13:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 08/03/2020 בשעה : 16:00 ; בחדר מחשבים

0622231001   האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי**   ד"ר מירה צורף   בחינה   04/02/2020  09:00  13/03/2020  09:00 
0622231101   צפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם והעצמאות   פרופ' ברוס מדי ויצמן   בחינת בית   מועד א : 03/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 27.01.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 18/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11.03.2020 שעת לקיחה 09:00

0622322001   תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי**   פרופ' ברוס מדי ויצמן   בחינת בית   מועד א : 24/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17.02.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 31/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 24.03.2020 שעת לקיחה 09:00

0622323701   מיעוטים ומדינה במזה"ת   פרופ' ברוס מדי ויצמן   עבודה סמינריונית   05/08/2020  13:00     
0622323801   היה כיף? בילוי חברתי וחיי לילה במזה"ת מהמאה ה-16 למאה ה-20   ד"ר אבנר וישניצר   עבודה סמינריונית   05/08/2020  13:00     
0622824501   מעוטים דתיים ואתניים במזה"ת -אזרחים שווי זכויות או זרים   ד"ר מירה צורף   עבודה   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג עד השעה 13:00

0622910201   מבוא ללימודי אפריקה   ד"ר אירית בק   בחינה   28/01/2020  09:00  22/03/2020  16:00 
0622910301   תרגיל בחקר אפריקה**   ד"ר גיא רופא   עבודה   מועד א : 26/02/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות תכנית אפריקה

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0622100001   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   בחינה   30/06/2020  13:00  28/07/2020  09:00 
0622100002   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   בחינה   30/06/2020  13:00  28/07/2020  09:00 
0622100401   מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   בחינת בית   מועד א : 14/07/2020 בשעה : 09:00 ; בחינה בזמן אמת

מועד ב : 13/08/2020 בשעה : 09:00 ; בחינה בזמן אמת

0622101003   סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת   ד"ר מירה צורף   בחינת בית   מועד א : 17/07/2020 בשעה : 07:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

מועד ב : 18/08/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

0622101301   תרגיל לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר נורית צפריר   בחינת בית   מועד א : 05/07/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

מועד ב : 04/08/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

0622101401   תרגיל לתולדות האימפריה העוסמאנית   ד"ר אבנר וישניצר   בחינת בית   מועד א : 09/07/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

מועד ב : 09/08/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

0622109902   מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית   פרופ' יואב אלון   עבודה   26/06/2020  13:00     
0622109903   מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית   ד"ר און ברק   עבודה   26/06/2020  13:00     
0622109904   מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית   ד"ר אבנר וישניצר   עבודה   26/06/2020  13:00     
0622200001   ערבית למתקדמים   מר אילן רובין   בחינה   מועד א : 30/06/2020 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 28/07/2020 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

0622200002   ערבית למתקדמים   ד"ר עירית גטרויר   בחינה   מועד א : 30/06/2020 בשעה : 13:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 28/07/2020 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

0622200101   מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת   ד"ר און ברק   בחינת בית   מועד א : 24/07/2020 בשעה : 07:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

מועד ב : 21/08/2020 בשעה : 07:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

0622201901   זיכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית   ד"ר מרים נסימוב   בחינת בית   מועד א : 06/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 29.6.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 13/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 06.08.2020 שעת לקיחה 09:00

0622217801   הלאומיות במזה"ת- פריחה ושקיעה   פרופ' מאיר ליטבק   בחינת בית   מועד א : 19/07/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

מועד ב : 18/08/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

0622220701   איראן בעת החדישה   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   בחינת בית   מועד א : 10/07/2020 בשעה : 07:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

מועד ב : 10/08/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

0622220701   איראן בעת החדישה   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   פרוסמינר   01/11/2020  13:00     
0622221801   הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית   ד"ר עמוס נדן   בחינת בית   מועד א : 13/07/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

מועד ב : 16/08/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

0622221801   הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית   ד"ר עמוס נדן   פרוסמינר   01/11/2020  13:00     
0622230101   מבוא למשפט מוסלמי   ד"ר נורית צפריר   בחינת בית   מועד א : 15/07/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

מועד ב : 19/08/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

0622230401   מבוא לצופיות   ד"ר אירית בק   בחינת בית   מועד א : 17/07/2020 בשעה : 07:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

מועד ב : 17/08/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

0622231301   הבלקן העוסמאני והמורשות שלו: סיור לימודי לסלוניקי   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   עבודה   16/08/2020  13:00     
0622231601   נישואין ומשפחה במזה"ת במאה העשרים   ד"ר מרים נסימוב   בחינת בית   מועד א : 08/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 01.07.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 09/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 02.08.2020שעת לקיחה 09:00

0622231801   המאבק על סוריה - מחאה, מהפכה ומלחמת אזרחים   פרופ' אייל זיסר   בחינת בית   מועד א : 07/07/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

מועד ב : 07/08/2020 בשעה : 07:00 ; בחינת בית ל 12 שעות

0622300101   פרסית למתחילים   ד"ר מרים נסימוב   בחינה   29/06/2020  09:00  29/07/2020  09:00 
0622300201   פרסית למתקדמים   ד"ר מרים נסימוב   בחינה   29/06/2020  09:00  29/07/2020  09:00 
0622322201   דור שלם דורש שינוי-צעירים, מחאה וצדק חברתי במזה"ת   ד"ר מירה צורף   עבודה סמינריונית   01/11/2020  13:00     
0622322301   דת ופוליטיקה במזה"ת המודרני   פרופ' מאיר ליטבק   עבודה סמינריונית   01/11/2020  13:00     
0622603401   אמצעי התקשורת בעולם הערבי**   מר יובל דגן   בחינה   מועד א : 28/06/2020 בשעה : 13:30 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 29/07/2020 בשעה : 13:00 ; בחדר מחשבים

0622823301   היסטוריה ואנתרופולוגיה   פרופ' יואב אלון   עבודה   01/11/2020  13:00     

בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>