פירוט הקורסים

קורסים
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

שנה א'

לימודים הומניסטיים

קורס מיומניות יסוד

 • יש לבחור אחד מהקורסים הבאים:(במקום הקורס הדרכה בכתיבת עבו

0622109901 - מיומנויות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00גילמן317
 • קבוצה זו לא מיועדת לתלמידים שמתחילים ללמוד בסמסטר א' תש"

0622109902 - מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואב אלוןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00גילמן456

0622109903 - מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00גילמן305

0622109904 - מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00גילמן456

לימודי עומק

מבואות מסגרת 120

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100201 - תולדות העמים המוסלמים 1500-600

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו בן-עמיסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282

0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
 • מיועד רק לתלמידי המסלול החד - חוגי

תרגילים מסגרת 120

0622101301 - תרגיל לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00גילמן456
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00גילמן456

0622101201 - תרגיל לתולדות העמים המוסלמים 1500-600

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00גילמן362
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00גילמן456

0622101401 - תרגיל לתולדות האימפריה העוסמאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן456
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00גילמן456

0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן361
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00גילמן361
 • יכולים להרשם רק תלמידי המסלול החד - חוגי
 • יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים:

0622101001 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואב אלוןסמסטר א'תרגילא'18:00–20:00גילמן455
פרופ' יואב אלוןסמסטר א'תרגילג'18:00–20:00גילמן455

0622101002 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמן261
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00גילמן261

0622101003 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'תרגילא'08:00–10:00גילמן307
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'תרגילד'08:00–10:00גילמן307

שנה ב'

קורסי חובה

0622200101 - מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן220

קורסי ביה"ס להיסטוריה

 • יש להרשם לפחות לקורס אחד. ניתן להרשם לקורס נוסף מהחוג השני

0621121601 - התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621108601 - המאה האמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621116501 - נשים, גברים ומודרניות: מגדר והיסטוריה, 2020-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621110101 - מרומא לביזנטיון: העולם היווני מדיוקלטיאנוס ועד תום המחלוקת ה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687248301 - היסטוריה של מלחמה וזכרון:יפן במאות ה - 19 וה - 20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעות הרריסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן280

0687250901 - הודו המודרנית:רקע, אתגרים ותמורות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן280

פרו"סים-מסגרת 200

0622222101 - החטא הקדמון? - אתניות, שבטיות, לאומיות וקולוניאליזם בעיראק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואב אלוןסמסטר א'פרו"סא'16:00–18:00גילמן262
פרופ' יואב אלוןסמסטר א'פרו"סג'16:00–18:00גילמן262

0622222301 - מזה"ת מחובר: טכנולוגיה,פוליטיקה,גלובליזציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00גילמן455
ד"ר און ברקסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00גילמן455

0622220701 - איראן בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00גילמן455
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'פרו"סה'10:00–12:00גילמן455

0622221801 - הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'פרו"סג'12:00–14:00גילמן455
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמן455
 • מי שלמד קורס בנושא זה לא יכול להרשם לקורס

שיעורי בחירה לשנים ב' ג'- מסגרת 124

0622217401 - להיות מודרני בשלהי התקופה העותמנית:חיי יומיום,טכנולוגיה,תפיס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן455

0622322001 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן306
 • מי שלמד קורס בנושא זה לא יכול להרשם לקורס

0622219701 - תרבות פופולרית במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן456
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן456

0622230101 - מבוא למשפט מוסלמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן456

0622231001 - האחים המוסלמים היבטים אידיאולוגיים ופרקטיים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן456
 • מי שלמד את הסמינר בנושא זה לא יכול להרשם לקורס

0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה מורדסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן456

0622202901 - היסטוריה כלכלית של המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן361
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן361
 • מי שלמד את הקורס מדינה, חברה, דת ואלימות בראי היסטורי -
 • כלכלי - לא יכול להרשם לקורס

0622214701 - דברים שרואים מכאן לא רואים משם-קולנוע במזה"ת כערוץ לבקורת חב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן281
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00גילמן281

0622230601 - חברה וסביבה בצפון אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל זיסינוייןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן456

0622231801 - המאבק על סוריה - מחאה, מהפכה ומלחמת אזרחים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל זיסרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן326

0622201901 - זיכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן305

0622231301 - הבלקן העוסמאני והמורשות שלו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00גילמן455

0622230401 - מבוא לצופיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן220

0622217801 - הלאומיות במזה"ת- פריחה ושקיעה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן456

0622231601 - נישואין ומשפחה במזה"ת במאה העשרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן305

2172171101 - ערבית מדוברת וחברה בתרבות הערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אילן רוביןסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג106
מר אילן רוביןסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד202
 • פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

0349229201 - גאוגרפיה סביבתית של המזרח התיכון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 120

0821133101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקוא206

0622231101 - Modern North Africa: the Challenges of Colonialism and Indep

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן456
 • יתקיים בשפה האנגלית
 • החל מתשע"ט חובה ללמוד קורס בשפה האנגלית באחד מחוגי הלימוד

0680290301 - פלסטינים, יהודים, ושאלת המודרנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456

0677134501 - ישראליות: כלים לחשיבה היסטורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג001

0677310101 - איך לכתוב היסטוריה? יוונים, יהודים, רומאים, נוצרים ומוסלמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן262
 • לשנה ג' בלבד

קורסי טקסטים - מסגרת 127

 • לבוגרי הקורס ערבית למתקדמים

0622230901 - פתוות כמקור להיסטוריה חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שו"תג'08:00–10:00גילמןא317
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שו"תד'08:00–10:00גילמןא317

0654420301 - כופר נפש בשריעה ובחברה המוסלמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00גילמן455

0622603401 - אמצעי התקשורת בעולם הערבי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל דגןסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00
מר יובל דגןסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00
 • הקורס יתקיים במעבדת המחשבים חדר 264 בבניין גילמן

שנה ג'

סמינריונים- מסגרת 300

0622323801 - היה כיף? בילוי חברתי וחיי לילה במזה"ת מהמאה ה-16 למאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן455

0622323701 - מיעוטים ומדינה במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמןא317
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמןא317

0622322201 - דור שלם דורש שינוי-צעירים, מחאה וצדק חברתי במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00גילמןא317
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמןא317

0622322301 - דת ופוליטיקה במזה"ת המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן455
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן455

0622231901 - Health and the Natural Environment in the Middle East

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמןא317
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמןא362
 • הקורס יתקיים בשפה האנגלית

קורסים לתלמידי המסלול החד-חוגי

סמינר לשנה ג' - חובה

0654401101 - מזה"ת גלובלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן455

הדרכות אישיות לתלמידי המסלול החד-חוגי

0622824501 - מעוטים דתיים ואתניים במזה"ת -אזרחים שווי זכויות או זרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר א'הדרכה אישיתב'14:00–16:00גילמן450

0622823301 - היסטוריה ואנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואב אלוןסמסטר ב'הדרכה אישיתג'16:00–18:00גילמן450

קורסי בחירה בנושא יזמות למסלול החד-חוגי

 • הרישום לקורסים במזכירות החוג

1884010101 - יסודות היזמות והניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמיר ירוןסמסטר א'שיעורא'16:00–19:00דן-דוד001

1884010102 - יסודות היזמות והניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ארבל איריססמסטר א'שיעורג'18:00–21:00נפתלי204

1884010104 - יסודות היזמות והניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ארבל איריססמסטר ב'שיעורג'18:00–21:00שרמן105

1884010201 - כלים ושיטות ביזמות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גל נחוםסמסטר ב'שיעורא'15:00–18:00דן-דוד110
מר גל נחוםסמסטר ב'שיעורא'15:00–18:00דן-דוד110

1884020101 - מבוא ליזמות חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבו ענבלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00נפתלי103

1884020201 - ייזום והקמת עסקים חברתיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גורן ג'קיסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00דן-דוד211
גב' גורן ג'קיסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00דן-דוד211

לימודי שפות

ערבית חובה -מסגרת 124

0622100001 - ערבית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן305

0622100002 - ערבית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן305

0622200001 - ערבית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן306
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן306

0622200002 - ערבית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן306
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן306
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן307
 • הקורסים ערבית א' וערבית ב' שנלמדים בחוג לערבית
 • במסלול אסלאם מוכרים בחוג

שפות -נוספות - מסגרת 124

0622300201 - פרסית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב301

0622300101 - פרסית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב301

2172180001 - תורכית מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00ווב104
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00ווב104
 • פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

2172283001 - תורכית מתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00ווב215
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00ווב215
 • פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

לימודי התואר השני

שיעורים היסטוריוגרפיים ומתודולוגיים

0654421401 - היסטוריוגרפיה ומחקר במזרח התיכון המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
Dr. Brandon Friedmanסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן450
Dr. Brandon Friedmanסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן450
 • הקורס יתקיים בשפה האנגלית

0654401101 - מזה"ת גלובלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן455

0654401001 - שבט ומדינה במזה"ת המודרני-היבטים מתודולוגיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואב אלוןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן455
פרופ' יואב אלוןסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן455

שיעורי קריאה במקורות או בתעודות

0654420301 - כופר נפש בשריעה ובחברה המוסלמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00גילמן455

סמינרים

0654421501 - לזכור ולשכוח- הנצחה וזכרון במרחבי המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן455
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן455

0654651001 - מחלוקות בהיסטוריוגרפיה של איראן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמן455

0654421601 - היסטוריה פלסטינית-מבט בינתחומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמןא362
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'סמינרה'18:00–20:00גילמןא362

0654421301 - ההיסטוריה הפוליטית של נשק גרעיני במזרח התיכון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
Dr. Brandon Friedmanסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמןא362
Dr. Brandon Friedmanסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמןא362
 • הקורס יתקיים בשפה האנגלית

0654001001 - סמינר מחלקתי - מזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן455
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן455
 • יתקיים אחת לשבועיים. נחשב לסטודנטים 2 ש"ס

0654421801 - איראן והעולם הערבי - משוואות משתנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'סמינרב'08:00–10:00
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00

הקורס מחייב ידיעה טובה מאוד בשפה הערבית וכן התמצאות בסיסית ב

0654410901 - סמינר מרכז דיין: המזרח התיכון וכוחות גלובליים: שינוי והמשכיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
Dr. Brandon Friedmanסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
 • יתקיים אחת לשבועיים - נחשב לסטודנטים 2 ש"ס

0693300101 - בימת אפריקה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
 • תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה

0693300201 - בימת אפריקה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
 • תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר

0677412601 - Slavery & Migration: Workshop in Comparative Social History

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

סמינרים משותפים של חוגי ביה"ס להיסטוריה - חובה

 • יש לבחור לפחות סמינר אחד

0621920101 - אלים, קדושים ופולחנים: מבט השוואתי על סין הקלאסית ועל המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברג
פרופ' מאיר שחר
סמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן262

0687450601 - רוסיה וסין:היסטוריה תרבותית השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מרק גמזה
פרופ' יגאל חלפין
סמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00דן-דוד210

מעבדות משותפות של ביה"ס

 • הרישום כפוף לאישור של מנהל המעבדה

0645400801 - פלאחים פלסטינים: תרבות חומרית והיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן449
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן449

0645400701 - המעבדה להיסטוריה שבע"פ: חיים תחת דיכוי בארצות מתפתחות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנר
ד"ר השש יאלי
סמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0645400601 - מעבדת יחידי סגולה: מגדר והבניית סמכות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציג
ד"ר עינת קלפטר
סמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן449
פרופ' תמר הרציג
ד"ר עינת קלפטר
סמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן449

0645400901 - המעבדה לחכמה שבדיעבד: היסטוריה ספקולטיבית של שינוי אקלים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברק
ד"ר אבנר וישניצר
סמסטר א'+ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן449

לימודי שפות

0622300201 - פרסית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב301

0622300101 - פרסית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב301

2172180001 - תורכית מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00ווב104
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00ווב104
 • פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

2172283001 - תורכית מתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00ווב215
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00ווב215

פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

קורסים לדוקטורנטים

0645102001 - סמינר דוקטורנטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן449

0645102101 - סמינר דוקטורנטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן449

לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית

שנים א' וב' - מסגרת 120

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326

0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן361
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00גילמן361

0622230401 - מבוא לצופיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן220
 • מבואות נוספים ניתן ללמוד: בב"ג ובאו"פ
 • ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט

סמינרים- שנים ב' ג'-מסגרת 300 (הערות)

0693220101 - גשר מעל הסהרה - ניגריה ועולם האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן304
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן304

0624412601 - המרקם הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג107

0668300801 - יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל סלעסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00ווב103

0680509201 - מינוריות כפולה: כותבות שחורות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
הערות סמינרים- שנים ב' ג'-מסגרת 300
 • סמינרים נוספים ניתן ללמוד בב"ג או באו"פ
 • ניתן לראות קורסים נוספים באתר התכנית שבאינטרנט

שיעורי בחירה שנים א'-ג'- מסגרת 124

0693211901 - גישות אפריקניות לשואה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן456

0693201601 - אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה ליש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר כהן רויתסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן317

0622230601 - חברה וסביבה בצפון אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל זיסינוייןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן456

0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה מורדסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן456

0693300101 - בימת אפריקה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
 • פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד
 • תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה

0693300201 - בימת אפריקה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
 • פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד
 • תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר

0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן305

0624300301 - אמהרית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג107
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107

0624110801 - געז למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג107

שיעורי בחירה עם זיקה לאפריקה שנים א'-ג' מסגרת 124

0621121601 - התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0668140001 - צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האומנות והקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עילי ראונרסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב102

0668140101 - מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב אמיתסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00ווב103

0621197101 - תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1861-1492

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן305
 • קורסים נוספים ניתן ללמוד בב"ג ובאו"פ
 • ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>