פירוט הקורסים

קורסים
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי תרבות ערבית-יהודית בתכנית הבין-אוניברסיטאית

רשימת הקורסים מאוניברסיטת בן-גוריון מופיעה תחת "מבנה לימוד

לימודי ליבה (מסגרת 120)

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן278

0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456

0631200501 - מבוא לערבית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00רוזנברג205
 • דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
 • דרישת קדם: קורס "יסודות הדקדוק"

0680111601 - שירת ימי הביניים, מזרח ומערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן326

0680290301 - פלסטינים, יהודים, ושאלת המודרנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279
 • במקום הקורס "על הזהות הפלסטינית בישראל"

0622201901 - זיכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן305
 • השנה יינתן במקום הקורס "יהודי ארצות האסלאם"

קורס באנגלית

0680144601 - Of Monsters and Men - Traveling By Sea in the Middle Ages

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן361

שיעורי בחירה (מסגרת 136)

0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן305

0680701101 - סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהר
ד"ר זהייה קונדוס
סמסטר א'סדנהב'16:00–18:00גילמן497
 • הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית

0680120301 - מבוא לספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן306

0680111201 - התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
 • הקורס בשפה האנגלית

0680209701 - אשמע את קולו המתוק: ייצוגי הקול האלוהי בספרות ובאמנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן456

0680213501 - יחסי מחבר/ת-קורא/ת בספרות פוסטמודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חן אדלסבורגסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104

0680318801 - שפת נשים? מגדר, מיניות ותרבות יידיש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמןא361
 • הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש

0680100101 - צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל ארבלסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן282

0680300801 - אורלי קסטל-בלום: מונוגרפיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן307

0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה ה-20: מאקזיסטנציאליזם לפוסט-סטרוקטורליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג211
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג211

0680213701 - סביבה עוינת - הדקונסטרוקציה של הבית בספרות וקולנוע של נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן306

0680730301 - מבוא לתורת התרגום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן282

0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
 • אין צורך בידיעת ערבית

0631113001 - מושגי יסוד באסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282
 • אין צורך בידיעת ערבית

0631114001 - מבוא לספרות ערבית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שיבי מייסוןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג001
 • דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
 • דרישת קדם: לימוד הקורס יסודות הדקדוק

0631115001 - ערבית שימושית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג205
 • דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'

0631224201 - הסיפורת הערבית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן280
 • דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
 • דרישת קדם: לימוד הקורס יסודות הדקדוק

0631224001 - יסודות השירה הערבית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן280
 • דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
 • דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק

0631248101 - מעבר בין תרבויות בתרגומים של יצירות ספרותיות של פלסטינים-ישר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סעדיה אגסוססמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב102
 • דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'

0631200101 - טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג209
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג209
 • דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
 • דרישת קדם: הקורסים יסודות הדקדוק,
 • קווים מאפיינים בספרות הקלאסית והתרגיל הנלווה

0631331001 - שירה ערבית קלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג001
 • דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
 • דרישת קדם: הקורסים יסודות הדקדוק, מבוא בתחום הספרות
 • הקלאסית, וקווים מאפיינים בספרות הקלאסית

0631332001 - ז'אנרים ספרותיים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00רוזנברג001
 • דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
 • דרישת קדם: הקורסים יסודות הדקדוק, מבוא בתחום הספרות
 • הקלאסית, וקווים מאפיינים בספרות הקלאסית והתרגיל הנלווה

0631242301 - סוגת "אלפרג' בעד אלשדה"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן280
 • דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
 • דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק

0631246101 - טקסטים עיוניים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן278
 • דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
 • דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק

0631242001 - מבוא לערבית מדוברת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'שו"תד'18:00–20:00גילמן282
גב' אחלאם מוחמדסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן282
 • תנאי קדם : הקורס יסודות הדקדוק
 • מיועד לתלמידים/ות ששפת אינה ערבית

0677136601 - קהילה, יישוב ומדינה: מתימן לציון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר ב'שו"תא'14:00–18:00רוזנברג105

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326

0622230101 - מבוא למשפט מוסלמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן456

0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100201 - תולדות העמים המוסלמים 1500-600

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו בן-עמיסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622219701 - תרבות פופולרית במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן456
 • הרישום לקורס נעשה באופן ידני במזכירות החוג למזרח תיכון
 • ואפריקה

0622231101 - Modern North Africa: the Challenges of Colonialism and Indep

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן456

0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622322001 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן306

0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה מורדסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן456

0622214701 - דברים שרואים מכאן לא רואים משם-קולנוע במזה"ת כערוץ לבקורת חב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן281
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00גילמן281

0622217801 - הלאומיות במזה"ת- פריחה ושקיעה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן456

0622231601 - נישואין ומשפחה במזה"ת במאה העשרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן305

0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר מיכאליססמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן281

0687247301 - בודהיזם בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0821133101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקוא206

0821134101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278

1041358001 - סוציולוגיה של חציית גבול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שו"תה'16:00–18:30נפתלי204

0614140401 - הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר טל קיטנפלוןסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג103

0614300301 - מדקדקי ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנן אריאלסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה

0624100101 - מבוא לבלשנות שמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג001

0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג002
 • תלמידים שהשתתפו בעבר בשיעור "עם לבדד ישכון"
 • לא יירשמו לשיעור זה

1411910820 - מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
ד"ר קופר לויסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

סמינרים (מסגרת 146)

0680590101 - ספרות עולם ערבית-יהודית: סוגיות תיאורטיות בספרות השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
 • באישור המורה, לתלמידי שנה ג' מצטיינים

0680519401 - לספר שיר, לשורר סיפור - עיבודים קדם-מודרניים לסיפורי המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן262
 • באישור המורה, לתלמידי שנה ג' מצטיינים

0680519501 - אסון, עדות וספרות עולם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהן
פרופ' גלילי שחר
סמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן260
 • באישור המורה, לתלמידי שנה ג' מצטיינים

0680408601 - גוף ומגדר בסיפור העם העברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג212

0680590201 - טקסטורות במחשבה הערבית בעת החדשה *

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זהייה קונדוססמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן260
 • באישור המורה, לתלמידי שנה ג' מצטיינים

0680590301 - מזרח ומערב? היסטוריה, תיאוריה ומרחב גלובלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג211
 • באישור המורה, לתלמידי שנה ג' מצטיינים

0680500501 - פוסטקולוניאליזם וייצוג הערבים בסיפורת העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
 • באישור המורה, לתלמידי שנה ג' מצטיינים

0680509201 - מינוריות כפולה: כותבות שחורות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
 • באישור המורה, לתלמידי שנה ג' מצטיינים

0680425001 - 'אני המזרחית שאתם לא מכירים'- כותבות זהות ב'אזור הגבול'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב401
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב401
 • דרישת קדם: רוב קורסי החוג במגמת האסלאם בחוג

0631342701 - ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג212
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג212
 • דרישת קדם: כל קורסי הספרות הקלאסית בחוג לערבית ואסלאם

0622322201 - דור שלם דורש שינוי-צעירים, מחאה וצדק חברתי במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00גילמןא317
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמןא317

0677320201 - המפגש עם יהודי המזרח במאות האחרונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים

0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00גילמן304

1041379801 - בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוראני חאלדסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00נפתלי426

קורסי שפה (מסגרת 126)

קורסי שפה מהחוג להיסטוריה של המזרח תיכון ואפריקה

0622100001 - ערבית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן305

0622100002 - ערבית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן305

0622200001 - ערבית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן306
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן306

0622200002 - ערבית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן306
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן306
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן307

קורסי שפה מהחוג ללימודי הערבית והאסלאם

0631121001 - ערבית א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'12:00–16:00רוזנברג211
מר יוסף הירשסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג209
מר עומר חלביסמסטר א'שו"תה'14:00–18:00רוזנברג209

0631121401 - ערבית ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'12:00–16:00רוזנברג209
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00רוזנברג209
מר יוסף הירשסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00רוזנברג209
גב' לוראן קאדריסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00רוזנברג209
 • דרישת קדם: הקורס ערבית א' (או ידע בערבית ברמת הקורס)

0631101001 - יסודות הדקדוק**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00רוזנברג205

0631101002 - יסודות הדקדוק**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג205
 • דרישת קדם: פטור מהקורס ערבית א'+ב'
 • (או ידע בערבית ברמת שני הקורסים)

0631112201 - דקדוק ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00רוזנברג002
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג002
 • תנאי קדם : הקורס יסודות הדקדוק
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>