פירוט הקורסים

קורסים
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

פילוסופיה יהודית - תואר ראשון

לימודי חובה שנים א ו-ב (מסגרת 120)

0616101901 - הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג104

מבואות חובה (מסגרת 120)

0616100101 - התנאים - ספרותם ועולמם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעםסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן277

0616100201 - האמוראים - ספרותם ועולמם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעםסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן281
 • לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים
 • יחדיו את שיעור המבוא למחשבת חז"ל.

0616131101 - מבוא למיסטיקה יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר מיכאליססמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

0616102201 - מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק א')-מהי יהדות ומיהם היהודים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282

0616102301 - מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק ב')-מהי יהדות ומיהם היהודים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
 • לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים
 • יחדיו את שיעור המבוא להגות יהודית מודרנית.

שיעורי חובה נלווים למבואות (מסגרת 120)

0616101601 - משנה ומדרש, הלכה ואגדה: ת"נ למבוא למחשבת חז"ל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג205

0616102501 - קריאה בספר מורה הנבוכים- א': ת"נ למבוא לפיל' יהודית של ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00רוזנברג205

0616102601 - קריאות בספרות הקבלה המוקדמת: ת"נ למבוא למיסטיקה יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסף תמריסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00רוזנברג205

0616102401 - שפינוזה,מנדלסון, כהן ובובר - קריאה בהגות יהודית מודרנית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ג'רמי פוגלסמסטר א'תרגילג'16:00–20:00רוזנברג102
 • ת"נ למבוא להגות יהודית מודרנית

מיומנויות (מסגרת 121)

תלמידי החוג חייבים סה"כ 6 ש"ס משיעורי המיומנות שלהלן:

 • במסגרת המיומנויות יש לבחור מכינה אחת בתלמוד (2 ש"ס).
 • מכינה בתלמוד: לבחירה אחת משתי הסדנאות להלן:

0616102001 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(א)**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0616102101 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(ב)**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
 • הסדנאות מתקיימות במרכז צימבליסטה.

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי בחירה מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד (מסגרת 225)

 • תלמידי החוג יבחרו את שיעורי הבחירה ממגוון התחומים שלהלן:

0616200801 - ריטואלים בהלכה, מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו212
 • הקורס מתקיים בבניין מכסיקו חדר 212.

0612171401 - מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א': המזרח וארצות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג102

0616351801 - כוח עליון: תורות כוח, שפע ורוחניות בהגות היהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
 • ניתן להירשם לסמינר כשיעור בחירה.

0618244701 - שיעור יסוד: היידגר ולוינס - אונטולוגיה או אתיקה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן278

0616201401 - שפינוזה והולדת החילוניות היהודית בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616201301 - קריאה בספר מורה הנבוכים-חלק ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102

0616201101 - Jewish Philosophy in Greek Language

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616351701 - על ספרו של בובר נתיבות באוטופיה ומשמעותו כיום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
 • ניתן להירשם לסמינר כשיעור בחירה.

0616201201 - קריאה בספר הזוהר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג102

0616200901 - השפעות גומלין בין יהדות לאסלם בדיני נישואין, גירושין וירושה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יחזקאל דודסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0618211101 - שיעור יסוד: הפילוסופיה בימה"ב - זרמים מרכזיים וסוגיות נבחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0616201001 - ראשית המיסטיקה היהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616351601 - השיבה אל הטבע בפילוסופיה של א.ד. גורדון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
 • ניתן להירשם לסמינר כשיעור בחירה.

לימודים הומניסטיים (מסגרת 120): שנים א'-ג'

 • תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ף חייבים להשלים
 • לימודים הומניסטיים בהיקף של 8 ש"ס בהתאם לפירוט להלן:

לימודים הומניסטיים: שיעורי חובה (4 ש"ס)

0616126201 - מיומנויות יסוד: קורס קריאה וכתיבה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
 • קורס מומלץ לתלמידי שנה א'.

0616200701 - Between Bible and Mishna: Jewish Thought

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
 • לנרשמים החל משנה"ל תשע"ט חובה להשתתף בשיעור אחד
 • בשפה האנגלית בהיקף 2 ש"ס במהלך התואר. תלמידים שהשלימו
 • חובה זו במסגרת חוג הלימודים השני, יבחרו שיעור בחירה נוסף
 • בהיקף של 2 ש"ס.

לימודים הומניסטיים: קורסי מגוון (4 ש""ס)

 • מקטגוריה זו ניתן לבחור עד 4 ש"ס.
 • לפירוט הקורסים נא ראו בהמשך "רשימת קורסי מגוון"

שיעורים לתואר שני הפתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים

0616600801 - ספרות ההיכלות בעיות מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג102

0616600701 - בין הבעש"ט לר' נחמן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג103

0616600901 - בין האדם החדש לעברי החדש: ניטשה בתרבות העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106

סמינריונים (מסגרת 360)

 • התלמידים ישתתפו בשני סמינריונים, בהיקף של 8 ש"ס. האחד
 • יחייב כתיבת עבודה סמינריונית והשני רפרט. עבודת הרפרט
 • ועבודת הסמינר ייכתבו אצל מרצים שונים ובתחומים שונים!
 • תלמידים הבוחרים סמינריון בהיקף של 2 ש"ס בלבד, ישלימו את
 • השעות בקורס בחירה או בסמינריון נוסף.
 • תנאי קדם לרישום לקורס סמינריוני: השתתפות בקורס בחירה בתחום

0616351301 - מנבואה לחזיונות הקץ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616351601 - השיבה אל הטבע בפילוסופיה של א.ד. גורדון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616351801 - כוח עליון: תורות כוח, שפע ורוחניות בהגות היהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616351401 - הרמב"ם והרמב"ן - ההיענות של מקובל לאתגר הפילוסופי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616351701 - על ספרו של בובר נתיבות באוטופיה ומשמעותו כיום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

רשימת קורסי מגוון (4 ש"ס)

 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון בחוגי הלימוד אותם לומד התלמיד.

0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג002

0612100701 - מבוא למקרא (א)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281

0621121601 - התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0680120301 - מבוא לספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן306

0677106101 - יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002

0672152201 - שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן281

0677134501 - ישראליות: כלים לחשיבה היסטורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג001

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן281

0672110901 - מבוא למיתולוגיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0680130501 - המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0668140201 - תנועות תרבותיות וזרמים אינטלקטואליים בצרפת של המאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורית שילהסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00ווב102

0677106201 - יהודים ונוצרים בימה"ב -ב (ממסעי הצלב ואילך)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001

0677140001 - הנהגה בשואה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן278

0680111601 - שירת ימי הביניים, מזרח ומערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן326

0680100001 - לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן326

0677130101 - מי הרג את ישוע? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן220

0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)

0677138001 - בין קודש לחול: מבוא לתולדות החסידות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דוד אסףסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן307

פילוסופיה יהודית תואר שני (מסגרת 620)

שיעורים לתואר שני

 • במסגרת התואר השני ניתן להשתתף בשיעורים מתקדמים
 • בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס.

0616600801 - ספרות ההיכלות בעיות מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג102

0616600701 - בין הבעש"ט לר' נחמן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג103

0616600901 - בין האדם החדש לעברי החדש: ניטשה בתרבות העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106

סמינריונים לתואר שני

 • במסגרת התואר השני ניתן להשתתף בסמינרים מהתואר הראשון בהיקף
 • שלא יעלה על 4 ש"ס.

0616411401 - המקדש הצמחוני: הלכה ואגדה במסכת מנחות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר א'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג208 ספריה

0616411601 - פרשנות מגדרית בטקסטים יהודיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616411901 - החוויה המיסטית בקבלת המאה השש עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616411501 - יהדות ומוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
 • יהדות ומוסר הוא סמינר מחקרי - חובה לתלמידי תואר שני בחוג
 • להשתתף בסמינר מחקרי אחד במהלך התואר.

0697419901 - מיסטיקה ואהבה- תורתו של ג'לאל אדין רומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמןא317

0616411801 - הנבואה בפילוסופיה היהודית בימי הביניים: מושגי יסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
 • הרישום בתיאום עם המרצה בלבד.

0616411701 - מיסטיקה ומיתוס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00
 • הרישום בתיאום עם המרצה בלבד.

0612407601 - שאלות של זהות: בטקסט ובחומר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשן
ד"ר ספיר-חן לידר
סמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן282
 • סמינר בין-תחומי לתלמידי החוגים של בית הספר
 • למדעי היהדות וארכיאולוגיה.
 • תלמידים שנרשמו לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח חייבים
 • להשתתף בסמינריון בין-תחומי אחד במהלך התואר.
 • במסגרת סמינר זה ניתן להגיש עבודת רפרט בלבד.

תלמוד - תכנית הלימודים לתלמידי תואר ראשון

לימודי חובה שנים א ו-ב (מסגרת 120)

0616101901 - הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג104

מבואות חובה (מסגרת 120)

0616100101 - התנאים - ספרותם ועולמם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעםסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן277

0616100201 - האמוראים - ספרותם ועולמם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעםסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן281
 • לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים
 • יחדיו את שיעור המבוא למחשבת חז"ל.

0616101601 - משנה ומדרש, הלכה ואגדה: ת"נ למבוא למחשבת חז"ל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג205
 • תרגיל נלווה למבוא למחשבת חז"ל.

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרן דובנוב סמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278

0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה: קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג205

0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה: קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג103
 • השיעור והתרגיל מהווים יחדיו את שיעור המבוא.

לבחירה אחד משני המבואות להלן:

0612100701 - מבוא למקרא (א)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281

0612100801 - מבוא למקרא (ב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
 • שני החלקים (א)+(ב) מהווים יחדיו את שיעור המבוא.

0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר מיכאליססמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

0616131101 - מבוא למיסטיקה יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
 • שני החלקים:מבוא לפיל' של ימה"ב+מבוא למיסטיקה יהודית
 • מהווים יחדיו את שיעור המבוא.

שיעורי חובה (מסגרת 120)

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
 • ארמית בבלית או גלילית
 • השיעור לא יינתן בשנה"ל תש"ף.

מכינות בתלמוד:

יש להשתתף בשתי המכינות להלן:

0616102001 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(א)**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0616102101 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(ב)**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
 • הסדנאות מתקיימות במרכז צימבליסטה

לימודים הומניסטיים (מסגרת 120): שנים א'-ג'

 • תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ף חייבים להשלים
 • לימודים הומניסטיים בהיקף של 8 ש"ס בהתאם לפירוט להלן:

לימודים הומניסטיים: שיעורי חובה ( 4 ש"ס)

0616126201 - מיומנויות יסוד: קורס קריאה וכתיבה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
 • מומלץ לתלמידי שנה א'.

0616200701 - Between Bible and Mishna: Jewish Thought

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
 • לנרשמים החל משנה"ל תשע"ט חובה להשתתף בשיעור אחד
 • בשפה האנגלית בהיקף 2 ש"ס במהלך התואר. תלמיד שבחר
 • קורס בחוג הלימודים השני, יבחר קורס בחירה רגיל בנוסף.

לימודים הומניסטיים: קורסי מגוון (4 ש"ס)

 • מקטגוריה זו ניתן לבחור עד 4 ש"ס.
 • לפירוט הקורסים נא ראו בהמשך "רשימת קורסי מגוון"

שיעורי בחירה מהחוג לתלמוד (מסגרת 225)

0616200801 - ריטואלים בהלכה, מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו212

0616600801 - ספרות ההיכלות בעיות מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג102
 • שיעור לתואר שני, פתוח לתלמיד תואר ראשון מתקדמים.

0616201101 - Jewish Philosophy in Greek Language

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0677130101 - מי הרג את ישוע? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן220

0616200901 - השפעות גומלין בין יהדות לאסלם בדיני נישואין, גירושין וירושה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יחזקאל דודסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0677133001 - ריבונות יהודית במבחן: מיהודה המכבי ועד שמעון בן כוסבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102

0616201001 - ראשית המיסטיקה היהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

סמינריונים (מסגרת 360)

 • התלמידים ישתתפו בשני קורסים סמינריונים בהיקף של 8 ש"ס.
 • האחד יחייב כתיבת עבודה סמינריונית והשני רפרט.
 • העבודות תיכתבנה אצל מרצים שונים. תלמידים הבוחרים
 • סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, ישלימו את השעות בקורס בחירה נוסף.

0616351301 - מנבואה לחזיונות הקץ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0677310101 - איך לכתוב היסטוריה? יוונים, יהודים, רומאים, נוצרים ומוסלמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן262
 • בסמינר זה ניתן להגיש עבודת רפראט בלבד.

0616411401 - המקדש הצמחוני: הלכה ואגדה במסכת מנחות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר א'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג208 ספריה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.

רשימת קורסי מגוון (4 ש"ס)

 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון בחוגי הלימוד אותם לומד התלמיד.

0621121601 - התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307

0680120301 - מבוא לספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן306

0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001

0677106101 - יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278

0671100101 - ארכיאולוגיה מהי?**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו קוךסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן220

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן278

0627101001 - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001

0672152201 - שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן281

0672154701 - הדרמה היוונית והרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278

0677134501 - ישראליות: כלים לחשיבה היסטורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג001

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן281

0662101101 - מבוא למחשבה הומאניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0677106201 - יהודים ונוצרים בימה"ב -ב (ממסעי הצלב ואילך)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001

0677140001 - הנהגה בשואה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן278

0680111601 - שירת ימי הביניים, מזרח ומערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן326

0621121701 - מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב001

תלמוד- תכנית הלימודים לתלמידי תואר שני (מסגרת 620)

שיעורים לתואר שני

0616600801 - ספרות ההיכלות בעיות מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג102

סמינריונים לתואר השני

0616411501 - יהדות ומוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
 • סמינר מחקרי - חובה לתלמידי החוג להשתתף בסמינר מחקרי אחד
 • במהלך התואר.

0616411401 - המקדש הצמחוני: הלכה ואגדה במסכת מנחות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר א'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג208 ספריה

0616411601 - פרשנות מגדרית בטקסטים יהודיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0612407601 - שאלות של זהות: בטקסט ובחומר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשן
ד"ר ספיר-חן לידר
סמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן282
 • סמינר בין-תחומי לתלמידי החוגים של בית הספר
 • למדעי היהדות וארכיאולוגיה.
 • תלמידים שנרשמו לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח חייבים
 • להשתתף בסמינריון בין-תחומי אחד במהלך התואר.

0677477301 - כיצד מתפתח חוק בנצרות המזרחית- סמינר בינאוניברסיטאי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00דן-דוד211
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר ב'סמינרו'08:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0677477401 - כיצד מתפתח חוק בנצרות המזרחית - קריאה בסורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00דן-דוד211
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>