לוח בחינות ועבודות  • שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.


  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.


    בהצלחה

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0618101201   מבוא ללוגיקה   פרופ' אלי דרזנר   בחינה   16/02/2020  09:00  07/06/2020  10:00 
0618101601   מבוא לפילוסופיה של הדת   ד"ר נחמה ורבין   בחינה   18/02/2020  09:00  19/04/2020  16:00 
0618101901   מבוא לפילוסופיה פוליטית   פרופ' אסף שרון   בחינה   30/01/2020  09:00  13/03/2020  09:00 
0618103001   מבוא לפילוסופיה יוונית   ד"ר שרון וייסר   בחינה   11/02/2020  09:00  03/04/2020  09:00 
0618103201   מבוא לפילוסופיה חדשה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   בחינה   03/02/2020  09:00  06/03/2020  09:00 
0618103701   מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה   ד"ר ירון סנדרוביץ   בחינה   06/02/2020  09:00  15/03/2020  16:00 
0618104101   מבוא לפילוסופיה של המדע   ד"ר אורי בלקינד   בחינה   13/02/2020  09:00  22/03/2020  16:00 
0618104301   מבוא לפילוסופיה סינית   פרופ' גליה פת-שמיר   בחינה   28/01/2020  09:00  03/03/2020  09:00 
0618106801   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט   גב' ליאת שמלי   עבודה   מועד א : 26/02/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618106802   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט   גב' מיכל יששכר   עבודה   מועד א : 26/02/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618106803   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט   גב' דנה עזריאל   עבודה   מועד א : 26/02/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618106804   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט   מר ארנון רוזנטל   עבודה   מועד א : 26/02/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618211601   שיעור יסוד: גוף ונפש - מאריסטו עד מרלו-פונטי   פרופ' רות רונן   בחינת בית   מועד א : 04/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 28.01.2020, שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 11/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 4.3.2020, שעת לקיחה 09:00

0618214101   שיעור יסוד: פרקים ב"פילוסופיה של המשפט" מאת היגל   פרופ' צבי טאובר   בחינה   10/02/2020  09:00  22/03/2020  16:00 
0618218901   שיעור יסוד: סוגיות בפילוסופיה אפיקוראית וסטואית   ד"ר שרון וייסר   בחינה   18/02/2020  09:00  19/04/2020  16:00 
0618220001   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   פרופ' עילית פרבר   בחינה   02/02/2020  13:00  08/03/2020  16:00 
0618220901   פילוסופיה של הדת - שיעור המשך   ד"ר נחמה ורבין   עבודה   מועד א : 16/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618221101   שיעור יסוד: סמכות פוליטית - בין אנרכיזם לעריצות   פרופ' אסף שרון   עבודה   מועד א : 16/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618221801   שיעור יסוד: דיאלוגים ופולמוסים בפילוסופיה הודית   פרופ' דני רוה   עבודה   מועד א : 16/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618222301   פילוסופיה הודית - שיעור המשך   ד"ר רועי צהר   בחינת בית   מועד א : 17/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 10.2.2020, שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 24/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17.3.2020, שעת לקיחה 09:00

0618235001   תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשך   פרופ' רות ויינטראוב   בחינה   06/02/2020  09:00  15/03/2020  16:00 
0618240001   אסתטיקה - שיעור המשך   פרופ' אלי פרידלנדר   בחינה   20/02/2020  09:00  01/05/2020  09:00 
0618240101   פילוסופיה של השפה - שיעור המשך   ד"ר דנה ריזנפלד   בחינה   14/02/2020  09:00  29/03/2020  16:00 
0618244701   שיעור יסוד: היידגר ולוינס - אונטולוגיה או אתיקה?   פרופ' חגי כנען   בחינת בית   מועד א : 12/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 5.2.2020, שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 30/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 23.3.2020, שעת לקיחה 09:00

0618260101   פילוסופיה של המוסר - שיעור המשך   ד"ר עמיחי עמית   בחינה   04/02/2020  09:00  27/03/2020  09:00 
0618283301   שיעור יסוד: פילוסופיה של ההיסטוריה   פרופ' עילית פרבר   עבודה   מועד א : 16/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618295201   שיעור יסוד: דרידה בשולי הפילוסופיה   ד"ר ענת מטר   עבודה   מועד א : 16/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618521101   שיעור קריאה: ז'אק רנסייר, "חלוקת החושי"   גב' קרן שחר   עבודה   מועד א : 16/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618521301   שיעור קריאה: לודוויג ויטגנשטיין, "על הוודאות"   מר אורן רוז   עבודה   מועד א : 16/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618521901   שיעור קריאה: מנג דזה (מנציוס)   פרופ' גליה פת-שמיר   עבודה   מועד א : 16/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618522401   שיעור קריאה: גילברט רייל "The Concept of Mind"   ד"ר יאיר לוי   עבודה   מועד א : 16/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618717201   חידת התודעה: היבטים אפיסטמיים ואונטולוגיים**   ד"ר ירון סנדרוביץ   בחינה   20/02/2020  09:00  26/04/2020  16:00 
0618745801   לוגיקה - שיעור המשך   ד"ר עפרה רכטר   בחינה   16/02/2020  13:00  05/04/2020  16:00 
0618758501   פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך   פרופ' צבי טאובר   בחינה   30/01/2020  09:00  01/03/2020  09:00 

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0618101501   מבוא לפילוסופיה של השפה   ד"ר דנה ריזנפלד   בחינת בית   מועד א : 16/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 13.7.2020, שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 19/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 16.8.2020, שעת לקיחה 09:00

0618101802   מבוא לפילוסופיה של המוסר   ד"ר יאיר לוי   בחינת בית   מועד א : 30/06/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 30.6.2020, שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 05/08/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 5.8.2020, שעת לקיחה 09:00

0618103002   מבוא לפילוסופיה יוונית   פרופ' אורנה הררי   בחינה   מועד א : 08/07/2020 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 09/08/2020 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

0618103202   מבוא לפילוסופיה חדשה   פרופ' צבי טאובר   בחינת בית   מועד א : 29/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 26.7.2020, שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 09/09/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 6.9.2020, שעת לקיחה 09:00

0618104201   מבוא לפילוסופיה הודית   פרופ' דני רוה   בחינת בית   מועד א : 22/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 19.7.2020, שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 02/09/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 30.8.2020, שעת לקיחה 09:00

0618105901   מבוא לאסתטיקה   פרופ' חגי כנען   בחינת בית   מועד א : 12/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 12.7.2020, שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 13/08/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 13.8.2020, שעת לקיחה 09:00

0618106805   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט   מר איתמר פופליקר   עבודה   מועד א : 26/07/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618106806   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט   גב' מונדה קופלב   עבודה   מועד א : 26/07/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618106807   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט   גב' נעמה אנגל   עבודה   מועד א : 26/07/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618106808   מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט   מר ארנון רוזנטל   עבודה   מועד א : 26/07/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618202701   שיעור יסוד: המצאת הדברים - המפנה האריסטוטלי   פרופ' אורנה הררי   בחינת בית   מועד א : 02/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 29.6.2020, שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 05/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 2.8.2020, שעת לקיחה 09:00

0618207301   שיעור יסוד: ולטר בנימין - שפה, טבע והסטוריה   פרופ' אלי פרידלנדר   בחינת בית   מועד א : 29/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 26.7.2020, שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 11/09/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 8.9.2020, שעת לקיחה 09:00

0618211101   שיעור יסוד: הפילוסופיה בימה"ב - זרמים מרכזיים וסוגיות נבחרות   פרופ' יוסף שורץ   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618217101   המעבדה האודיו-ויזואלית לפילוסופיה   מר יורם רון ,פרופ' חגי כנען   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618220002   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   ד"ר דן טנא   בחינת בית   מועד א : 10/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 7.7.2020, שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 14/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 11.8.2020, שעת לקיחה 09:00

0618223001   שיעור יסוד: רעיון האמנה החברתית (הובס, לוק, רוסו)   פרופ' צבי טאובר   בחינת בית   מועד א : 08/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 5.7.2020, שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 12/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 9.8.2020, שעת לקיחה 09:00

0618243501   שיעור יסוד: שיטוטים פילוסופיים - מאודאלקה עד הומי בהבה וחזרה   פרופ' דני רוה   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618273001   שיעור יסוד: המהפך הביקורתי בהגותו של קאנט   ד"ר עפרה רכטר   בחינת בית   מועד א : 24/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 21.7.2020, שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 03/09/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 31.8.2020, שעת לקיחה 09:00

0618285301   שיעור יסוד: סימבולים - שפה, חישוב, מחשבה   פרופ' אלי דרזנר   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618286501   שיעור יסוד: פילוסופיה של הנפש   ד"ר יאיר לוי   בחינת בית   מועד א : 16/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 16.7.2020, שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 19/08/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 19.8.2020, שעת לקיחה 09:00

0618521601   שיעור קריאה: היידגר, "מהי חשיבה?"   מר תום מרגלית   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618521801   שיעור קריאה: ג'ון מקדוואל, "Mind and World"   מר אמיר ירצקי   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618522001   שיעור קריאה: ג'ודית בטלר, "Excitable Speech"   מר גלעד קינן   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618522201   שיעור קריאה: מישל פוקו, "המילים והדברים"   מר רגב יאירי   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618522301   שיעור קריאה: האופנישדות   מר דור מילר   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618717301   מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו   מר יהונתן סופרין   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

0618717401   מושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו*   ד"ר דוד קובץ'   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>