פירוט הקורסים

קורסים
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לשון עברית - תואר ראשון

לימודי חובה שנה א' (מסגרת 120)

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרן דובנוב סמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278

0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה: קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג205

0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה: קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג103

שנה א' מיומנויות (מסגרת 121)

0614140401 - הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר טל קיטנפלוןסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג103

0614140501 - ניקוד עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג104
גב' עינב פלקסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג104

0614140502 - ניקוד עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג104
גב' עינב פלקסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג104

0614140701 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג104

0614140702 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג104

לימודים הומניסטיים (מסגרת 120): שנים א' - ג'

 • תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ף חייבים להשלים
 • לימודים הומניסטיים בהיקף של 8 ש"ס בהתאם לפירוט להלן:

לימודים הומניסטיים: שיעורי חובה (4 ש"ס)

0614140901 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי - מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אילת קמינצקיסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
 • חובה בשנה א'

קורס ברמה נוספת באנגלית. בתש"ף לא יינתן מטעם החוג.

 • מומלץ החל משנה ב'. תלמיד שהשתתף בקורס בשפה האנגלית בחוג
 • לימודיו השני, יבחר קורס בחירה נוסף בהיקף של 2 ש"ס.

לימודים הומניסטיים: קורסי מגוון (4 ש"ס)

0627101001 - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001

0627101104 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מעיין ויסמןסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102

0627101105 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עולא ג'רה סמסטר א'תרגילד'16:00–18:00רוזנברג104

שנה ב' שיעורי חובה (מסגרת 220)

 • לתלמידי החוג, מומלץ כבר בשנה ב' להשתתף בקורס בחירה
 • בשפה האנגלית. נא ראו מסגרת "לימודים הומניסטיים".

0614215801 - תורת ההגה והצורות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנן אריאלסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג105
ד"ר חנן אריאלסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00רוזנברג103

0614243401 - סמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00ווב102

0614243301 - לשון חז"ל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנן אריאלסמסטר א'+ב'שו"תב'14:00–16:00רוזנברג105

0614243601 - תחביר למתקדמים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00רוזנברג105
 • דרישת קדם ל"תחביר למתקדמים": הקורס "תחביר עברי".

שנים ב' ו-ג' שיעורי חובה (מסגרת 320)

0614300301 - מדקדקי ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנן אריאלסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה

0614300101 - ארמית מקראית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוהד אבודרהםסמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה

0624300101 - מבוא לארמית מדוברת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג103
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג103
 • חובה להשתתף בשיעור אחד בלבד משני השיעורים לעיל.
 • או ארמית מקראית או מבוא לארמית מדוברת.
 • בשיעור שלא נבחר כשיעור חובה ניתן להשתתף כשיעור בחירה.

שיעורי בחירה (מסגרת 225)

 • במסגרת שיעורי הבחירה יבחר התלמיד 8 ש"ס ממבחר השיעורים להלן

0612100701 - מבוא למקרא (א)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281

0612100801 - מבוא למקרא (ב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן281

0614215901 - הוראת הדקדוק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג103

0624100101 - מבוא לבלשנות שמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג001

0624300101 - מבוא לארמית מדוברת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג103
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג103

0624300201 - ארמית חדשה מדוברת וכתובה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג103
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג103

0614300201 - תחביר לשון המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג104
 • דרישת קדם: הקורס "תחביר עברי".

0614301301 - התגבשות התקן בעברית הישראלית: הלכה ומעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג205

שיעורי בחירה לתלמידי מ"א פתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים

0614600501 - תמורות סגנוניות בשירה העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית נובסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104

0614600201 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אילת קמינצקיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104

סמינריונים (מסגרת 360)

 • תלמידי החוג ישתתפו בשני סמינריונים. בשיעור שבו התלמיד לא
 • יכתוב ע"ס ייכתב רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.
 • שימו נא לב: היקף השעות של שני קורסים סמינריונים
 • הוא 8 ש"ס סה"כ. תלמידים הבוחרים סמינריון בהיקף של
 • 2 ש"ס בלבד, ישלימו את השעות בקורס בחירה או
 • בקורס סמינריוני נוסף.

0614360501 - העברית של ספרות ההשכלה ועקבותיה בעברית בת ימינו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרן דובנוב סמסטר א'+ב'סמינרא'18:00–20:00רוזנברג204 ספריה

0614360401 - טעמי המקרא והמסורה למקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנן אריאלסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה

0614350201 - סוגיות בעברית מדוברת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה

0614477201 - מוקדם ומאוחר בלשון המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנן אריאלסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים.

0614476901 - עיונים פרגמטיים בעברית בת-ימינו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.
 • דרישת קדם: הקורס "סמנטיקה".

0614477001 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג204 ספריה
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג204 ספריה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.

0624412701 - עברית ושפות שמיות אחרות:היסטוריה של מגע לשוני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה

לשון עברית תואר שני (מסגרת 620)

שיעורים לתלמידי תואר שני

0699400301 - העברית הנורמטיבית בת-ימינו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג106

0699401001 - הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג106

0614600501 - תמורות סגנוניות בשירה העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית נובסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104

0614600201 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אילת קמינצקיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104

סמינריונים לתלמידי תואר שני

0614510901 - קבוצת מחקר: לקראת מאמר בעברית החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'סמינר00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
 • הרישום לסמינר מותנה בריאיון עם המרצה.

0614477301 - הלשון העברית המדעית בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אילנה ורטנברג סמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0614477201 - מוקדם ומאוחר בלשון המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנן אריאלסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה

0614476901 - עיונים פרגמטיים בעברית בת-ימינו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה

0614477101 - בלשנות ופואטיקה: סוגיות בלשון השירה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית נובסמסטר ב'סמינרג'08:00–10:00רוזנברג204 ספריה
 • שני הסמינריונים להלן הם סמינריונים מחקריים של החוג.
 • חובה להשתתף בסמינריון מחקרי אחד במהלך התואר:

0614476801 - אתגרים בחקר העברית המדוברת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה

0614477001 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג204 ספריה
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג204 ספריה
 • להלן סמינר בין-תחומי לתלמידי החוגים של בית הספר
 • למדעי היהדות וארכיאולוגיה:

0612407601 - שאלות של זהות: בטקסט ובחומר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשן
ד"ר ספיר-חן לידר
סמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן282
 • תלמידים שנרשמו לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח חייבים
 • להשתתף בסמינריון בין-תחומי אחד במהלך התואר.
 • במסגרת סמינר זה ניתן להגיש עבודת רפרט בלבד.

בלשנות שמית

שנה א' מיומנות (מסגרת 121)

 • תלמידים שלא למדו ערבית חייבים להשתתף בקורס:
 • ערבית א'+ב' על פי ייעוץ עם יועץ החוג.
 • 4 ש"ס מלימודי המיומנות ייחשבו כחלק ממניין השעות לתואר.

0631121001 - ערבית א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'12:00–16:00רוזנברג211
מר יוסף הירשסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג209
מר עומר חלביסמסטר א'שו"תה'14:00–18:00רוזנברג209

0631121401 - ערבית ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'12:00–16:00רוזנברג209
מר יוסף הירשסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00רוזנברג209

לימודי חובה שנה א' (מסגרת 120)

0624100101 - מבוא לבלשנות שמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג001

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרן דובנוב סמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278

0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה: קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג205

0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה: קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג103

לימודים הומניסטיים (מסגרת 120) שנים א'-ג'

 • תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ף חייבים להשלים
 • לימודים הומניסטיים בהיקף של 8 ש"ס בהתאם לפירוט להלן:

לימודים הומניסטיים: שיעורי חובה (4 ש"ס)

0614140901 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי - מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אילת קמינצקיסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
 • תרגיל חובה בשנה א'.

קורס ברמה נוספת באנגלית

 • מטעם החוג - לא יינתן בתש"ף.
 • תלמיד שבחר קורס באנגלית בחוג לימודיו השני,
 • ילמד קורס בחירה נוסף במסגרת התוכנית לבלשנות שמית.

לימודים הומניסטיים: קורסי מגוון (4 ש"ס)

 • לבחירה אחד משני המבואות להלן:
 • מבוא למקרא על שני חלקיו או מבוא לבלשנות (ש'+ת')

0612100701 - מבוא למקרא (א)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281

0612100801 - מבוא למקרא (ב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן281

0627101001 - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001

0627101104 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מעיין ויסמןסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102

0627101105 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עולא ג'רה סמסטר א'תרגילד'16:00–18:00רוזנברג104

תלמידי שנה א' יכולים לבחור שיעור בהיקף

של 6-4 ש"ס ממבחר השיעורים התיאורטיים להלן.

שנים ב'-ג'

שיעורים תיאורטיים (מסגרת 220)

0627112001 - פונטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00ווב001
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00ווב001

0627102201 - פונולוגיה מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב001
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב001
 • דרישת קדם: הקורס פונטיקה.
 • תלמידי התוכנית לבלשנות שמית יכולים להשתתף בסמינריונים
 • כשיעורי בחירה. נא ראו להלן מסגרת " קורסים סמינריוניים".

שפות (מסגרת 227)

0624114701 - ערבית מלטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג107
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג107

0624300301 - אמהרית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג107
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107

0624110801 - געז למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג107

0624300101 - מבוא לארמית מדוברת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג103
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג103

0624300201 - ארמית חדשה מדוברת וכתובה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג103
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג103

סמינריון מסגרת (360)(ב"א), (620)(מ"א)

0624412801 - אוגריתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה

0624412601 - המרקם הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג107

0624412701 - עברית ושפות שמיות אחרות:היסטוריה של מגע לשוני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה

0614477001 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג204 ספריה
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג204 ספריה

0677477401 - כיצד מתפתח חוק בנצרות המזרחית - קריאה בסורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00דן-דוד211
 • מותנה בלימודים קודמים בארמית.

0612407601 - שאלות של זהות: בטקסט ובחומר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשן
ד"ר ספיר-חן לידר
סמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן282
 • סמינר בין-תחומי לתלמידי החוגים של
 • בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה.
 • תלמידים שנרשמו לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח חייבים
 • להשתתף בסמינריון בין-תחומי אחד במהלך התואר.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>