לוח בחינות ועבודות  • שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.


  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.


    בהצלחה

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0607531301   משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחה   ד"ר להד כנרת   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0607531801   תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת   ד"ר תגריד יחיא-יונס   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0607540501   תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים   ד"ר להד כנרת   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0607542301   סדנת קריאה וכתיבה מגדרית   ד"ר גבע שרון   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0607542901   גברים וגבריות בתרבות הפופולרית   ד"ר פדבה גלעד   עבודה   מועד א : 19/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0607599901   בחינת גמר תואר שני     בחינת בית   מועד א : 26/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 19.02.20 שעת לקיחה 10:00

0608100301   תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית   ד"ר טל דקל   עבודה   מועד א : 19/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0608111001   מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים   ד"ר מירי רוזמרין   בחינה   30/01/2020  13:00  27/02/2020  09:00 
0608112201   פמיניזמים, משפט וחברה בישראל   פרופ' דפנה הקר   בחינה   03/02/2020  13:00  05/03/2020  13:00 
0608115501   מגדר וארגונים   ד"ר לרר זאב ,גב' בן אליהו הדס   עבודה   מועד א : 19/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0608330201   קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**   ד"ר משעלי יעל   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות מגדר

0608340101   כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר   ד"ר אפי זיו   בחינה   28/01/2020  13:00  03/03/2020  13:00 
0608360501   מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדר   ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0608410301   'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם   ד"ר רוני הלפרן   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0607510001   תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות   ד"ר מירי רוזמרין   עבודה   מועד א : 03/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0607510101   תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה   פרופ' דפנה הקר   עבודה   מועד א : 12/10/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0607530401   מגדר וטראומה   ד"ר אפי זיו   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0607532101   מגדר ורגשות   ד"ר להד כנרת   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0607536201   כותבות את הגוף: טקסט, סקס, סקסט   ד"ר רוני הלפרן   עבודה   מועד א : 03/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התוכנית למגדר.

0607540201   חיות בסרט   ד"ר רוני הלפרן   עבודה   מועד א : 12/10/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0607542302   סדנת קריאה וכתיבה מגדרית   ד"ר גבע שרון   עבודה   מועד א : 22/07/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0607542801   כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל   ד"ר משעלי יעל   עבודה   מועד א : 12/10/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0607543001   מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי   ד"ר משעלי יעל   עבודה   מועד א : 03/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0607543301   "הנשק היחיד העומד לרשותי": היסטריה והתנגדות נשית   ד"ר חן אדלסבורג   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות מגדר

0607599902   בחינת גמר תואר שני     בחינת בית   מועד א : 15/09/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 08.09.2020 שעת לקיחה 10:00

0608100501   ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות   ד"ר להד כנרת   עבודה   מועד א : 03/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0608100701   בבית ובחוץ: נשים בישראל בשנות המדינה הראשונות   ד"ר גבע שרון   עבודה   מועד א : 12/10/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0608100801   ספרות ומגדר - של מי הספרות הזאת?   פרופ' נוה חנה   עבודה   מועד א : 12/10/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0608113301   שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי   ד"ר וילמובסקי ענבל   עבודה   מועד א : 03/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0608119901   מיומנויות יסוד: אוריינות אקדמית   ד"ר להד כנרת   עבודה   מועד א : 03/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0608360401   למה יש רק מארי קירי אחת: פילוסופיה, פמיניזם ומדע   גב' מאיה רומן   עבודה   מועד א : 03/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0608360701   תקשורת, אקטיביזם ורב תרבותיות - מבט פמיניסטי   גב' אסתי רידר אינדורסקי   עבודה   מועד א : 03/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0608440401   מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית   ד"ר גור זיו חגית   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

סמסטר בא

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0607541801   יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה   ד"ר לרר זאב ,גב' בן אליהו הדס   עבודה   מועד א : 12/10/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר

0607543201   מטרום-חובה ועד י"ב: תהליכי מגדור במערכת החינוך   פרופ' ארהרד רחל לאה   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>