פירוט הקורסים

קורסים
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תואר שני

תואר שני-קורסי הכשרה - מסגרות 620, 630

0607542301 - סדנת קריאה וכתיבה מגדרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר א'סדנהה'14:00–16:00רוזנברג106

0607510001 - תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן281

0607510101 - תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן304

0607542302 - סדנת קריאה וכתיבה מגדרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר ב'סדנהה'14:00–16:00רוזנברג212

תואר שני-סמינריונים ושיעורים - מסגרות 620, 622, 630, 632

תואר שני-קורסים וסמינרים של התוכנית למגדר

0607542901 - גברים וגבריות בתרבות הפופולרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פדבה גלעדסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן278
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ג' לתואר ראשון

0607541801 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'+ב'סדנהג'14:00–16:00רוזנברג209
 • הקורס מורכב משיעורי כיתה ועבודה מעשית

0607541802 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'+ב'עבודה מעשית00:00–00:00
 • פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ב' ומעלה.
 • הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
 • הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
 • הקורס מוכר כ- 6 נקודות זכות

0607543201 - מטרום-חובה ועד י"ב: תהליכי מגדור במערכת החינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ארהרד רחל לאהסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג212

0608360501 - מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשדסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג211
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני

0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג105
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני

0607531301 - משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג212

0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00גילמן304
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
 • לא לפתוח למי שלמדו קורס "קוויר אופן פמיניסטי"

0607531801 - תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרה'08:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0607540501 - תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00רוזנברג211

0607555301 - מרחב משלנו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'+ב'סדנהה'12:00–14:00רוזנברג205
 • הקורס "מרחב משלנו" אינו מעניק נקודות זכות לתואר

0607532101 - מגדר ורגשות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג212
 • פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'

0607536201 - כותבות את הגוף: טקסט, סקס, סקסט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0607543301 - "הנשק היחיד העומד לרשותי": היסטריה והתנגדות נשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חן אדלסבורגסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00דן-דוד102

0607530401 - מגדר וטראומה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפי זיוסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג212

0607543001 - מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג106
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון

0607540201 - חיות בסרט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן277

0608440401 - מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני

0607542801 - כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורה'18:00–20:00רוזנברג106
 • שיעור לתאר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון

תואר שני-קורסים וסמינרים מחוגים אחרים

1411576001 - חוק התשוקה: מיניות, נטייה מינית וזהות מגדרית בין משפט לחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גרוס אייל סמסטר א'סמינרא'16:00–19:00טרובוביץ205

0810509801 - הנראה והבלתי נראה באמנויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' אלפנדרי עידיתסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00מכסיקו211

0680509201 - מינוריות כפולה: כותבות שחורות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0680425001 - 'אני המזרחית שאתם לא מכירים'- כותבות זהות ב'אזור הגבול'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני

1041379801 - בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוראני חאלדסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00נפתלי426
ד"ר פוראני חאלדסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00נפתלי419
 • סמינר שנתי
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב בקורס בחירה לתואר שני

0612407801 - אהבה ורעות במקרא ובתולדות פרשנותו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג205

0602612201 - "נשים קטנות"? מבטים היסטוריים וספרותיים על ילדוֹת ונערוֹת (1

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טלי ברנר
ד"ר רתם פרגר וגנר
סמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמןא317

0669100101 - מבוא למחקר התרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רותם לשםסמסטר א'שו"תג'12:00–16:00רוזנברג211

1411745101 - Human Trafficking: A Labor Approach

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמיר הילהסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00טרובוביץ202
 • יתקיים בשפה האנגלית
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני

0602614301 - לגדול דיגיטלי: ילדות וילדים בעידן הדיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קמפף רוניתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ברגלס011

0602617501 - דודה של שום-איש: מרכזיותה של לאה גולדברג בקביעת הטעם לילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יעל דרסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן497

0810600601 - תרבות פופולרית: אמנות, פוליטיקה וההמונים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתי שנירסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00קיקואין02

0616411601 - פרשנות מגדרית בטקסטים יהודיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0621653601 - שדות ושדים בחיי היום יום בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0680519001 - מיניות וגוף בשירה העברית החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן449

0851986201 - האתיקה של הדימוי התיעודי בעידן המציאות המדומה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00מכסיקוא119

0851988601 - פמיניזם וקוויר כאן ועכשיו: מגדר, מיניות וקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'סמינרא'10:00–16:00מכסיקו117

0687451001 - סוגיות מגדר בהודו המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן261

0851989701 - Cinema and Migration: Ways of Seeing Refugees

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
prof Von Moltke Johannesסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00מכסיקוא117

0602614601 - המשפחה המוסלמית בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמןא317

0621274101 - מגדר ודת 1700-1300: קדושות, מינים ומכשפות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני

0621904001 - היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני

1041422401 - דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' הרצוג חנהסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00נפתלי425

0621337801 - נשים עניות באמריקה הלטינית במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמןא361
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני

0810510201 - משחק הזהויות: תרבות חזותית במרחב העירוני והפרטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל קרייסברגסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00קיקואין02

0669613801 - בית ושייכות בעולם הגלובלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דלית בלוךסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0612407701 - דמותה של אסתר בראי פרשנות המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה

0621906101 - מחנות שבויים, מחנות ריכוז, מחנות עבודה במחצית הראשונה של המא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0697411801 - החברה החרדית: הלכה, מגדר ותרבות פנאי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' שרה זלצברג
ד"ר סימה זלצברג
סמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0669613501 - תרבות, אתניות ויחסים בין קבוצות אתניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00גילמןא317

0669401401 - מגעים בין תרבויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרית פזסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00דן-דוד101

0810503601 - הסובייקט, קווים לדמותו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אייל דותןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00קיקואין02

0821500901 - הגירה ואמנות בישראל: סוגיות של זהות בעידן של גלובליזציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דקל טלסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00מכסיקו200

1411726130 - משפחות ממושפטות בעידן הגלובליות המוגבלת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' הקר דפנהסמסטר ב'שיעורו'12:30–14:00טרובוביץ304
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>