לוח בחינות ועבודות  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים – תשפ"א:
    סמסטר א': יום ב', 26 באפריל 2021, י"ד באייר תשפ"א.
    סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 12 בספטמבר 2021, ו' בתשרי תשפ"ב.
    סמסטר קיץ (התכניות החוץ-תקציביות): יום א', 28 בנובמבר 2021, כ"ד בכסלו תשפ"ב.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0607531301   משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחה   ד"ר להד כנרת   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607531801   תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת   ד"ר תגריד יחיא-יונס   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607540201   חיות בסרט   ד"ר רוני הלפרן   עבודה   מועד א : 06/04/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607540501   תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים   ד"ר להד כנרת   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607542301   סדנת קריאה וכתיבה מגדרית   ד"ר גבע שרון   עבודה   מועד א : 02/03/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם לנחיית המרצה

0607599901   בחינת גמר תואר שני     בחינת בית   מועד א : 12/04/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 5.4.21 שעת לקיחה 10:15

0608100301   תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית   ד"ר טל דקל   עבודה   מועד א : 12/04/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0608111001   מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים   ד"ר מירי רוזמרין   בחינת בית   מועד א : 18/02/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 15.2.21 שעת לקיחה 10:15

מועד ב : 18/03/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 15.3.21 שעת לקיחה 10:15

0608112201   פמיניזמים, משפט וחברה בישראל   פרופ' דפנה הקר   בחינת בית   מועד א : 04/02/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 1.2.21 שעת לקיחה 10:15

מועד ב : 04/03/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 1.3.21 שעת לקיחה 10:15

0608113301   שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי   ד"ר וילמובסקי ענבל   עבודה   מועד א : 12/04/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0608115501   מגדר וארגונים   ד"ר לרר זאב ,גב' בן אליהו הדס   עבודה   מועד א : 12/04/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0608330201   קוויר באופן פמיניסטי   ד"ר משעלי יעל   עבודה   מועד א : 12/04/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0608340101   כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר   ד"ר אפי זיו   בחינת בית   מועד א : 11/02/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 8.2.21 שעת לקיחה 10:15

מועד ב : 11/03/2021 בשעה : 13:15 ; תאריך לקיחה 8.3.21 שעת לקיחה 10:15

0608360501   מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדר   ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0608360601   נשים בפוליטיקה - בין האישי לפוליטי   גב' אסתי רידר אינדורסקי   עבודה   מועד א : 12/04/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0608410301   'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם   ד"ר רוני הלפרן   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0607510001   תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות   ד"ר מירי רוזמרין   עבודה   מועד א : 18/08/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם בהנחיית המרצה

0607510101   תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה   פרופ' דפנה הקר   עבודה   מועד א : 02/09/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607531101   לב הבית, לב האור: ייצוג המשפחה בספרות   פרופ' חנה נוה   עבודה   מועד א : 13/09/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607531701   סדנה לכותבות תיזה   ד"ר להד כנרת   עבודה   מועד א : 09/09/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607532101   מגדר ורגשות   ד"ר להד כנרת   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607534001   החברתי בפסיכואנליזה   ד"ר אפי זיו   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607540001   נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר   ד"ר גבע שרון   עבודה   מועד א : 18/08/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607542302   סדנת קריאה וכתיבה מגדרית   ד"ר גבע שרון   עבודה   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם לנחיית המרצה

0607542801   כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל   ד"ר משעלי יעל   עבודה   מועד א : 18/08/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607542901   גברים וגבריות בתרבות הפופולרית   ד"ר פדבה גלעד   עבודה   מועד א : 18/08/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607543001   מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי   ד"ר משעלי יעל   עבודה   מועד א : 02/09/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0607599902   בחינת גמר תואר שני     בחינת בית   מועד א : 10/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 3.8.21 שעת לקיחה 10:00

0608116601   היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדר   ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד   בחינת בית   מועד א : 08/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 5.7 שעת לקיחה 10:00

מועד ב : 12/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 9.8 שעת לקיחה 10:00

0608117701   כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי   ד"ר פפרמן טליה   בחינת בית   מועד א : 01/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 28.6.21 שעת לקיחה 10:00

מועד ב : 05/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 2.8.21 שעת לקיחה 10:00

0608118801   'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים   ד"ר רוני הלפרן   עבודה   מועד א : 02/09/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0608119901   מיומנויות יסוד: אוריינות אקדמית   ד"ר להד כנרת   עבודה   מועד א : 18/08/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם בהנחיית המרצה

0608440401   מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית   ד"ר גור זיו חגית   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

0608530801   אני המזרחית שאתם לא מכירים   ד"ר רוני הלפרן   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה

סמסטר בא

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0607541801   יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה   ד"ר לרר זאב ,גב' בן אליהו הדס   עבודה   מועד א : 02/09/2021 בשעה : 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>