פירוט הקורסים

קורסים
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

שיעורי מבוא (מסגרת 120)

0687111101 - מבוא סין א'-מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי סלעסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0687111201 - מבוא סין ב'-מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי סלעסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0687111301 - מבוא יפן א' - מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0687111401 - מבוא יפן ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0687111501 - מבוא הודו א' -מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0687111601 - מבוא הודו ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

תרגילים מבואיים (מסגרת 120)

התרגילים נלמדים אחת לשבועיים:

בסמ' א: שבוע 1 סין שבוע 2 יפן והודו

בסמ' ב:שבוע 1 יפן והודו, בשבוע 2 סין

0687110003 - תרגיל מבואי- סין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב קושניר ליסמסטר א'+ב'תרגילא'16:00–18:00גילמן361

0687110001 - תרגיל מבואי- סין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מנדל גלסמסטר א'+ב'תרגילב'08:00–10:00גילמן361

0687110005 - תרגיל מבואי- סין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב קושניר ליסמסטר א'+ב'תרגילג'08:00–10:00גילמן361

0687110006 - תרגיל מבואי- סין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מנדל גלסמסטר א'+ב'תרגילד'14:00–16:00גילמן361

0687110007 - תרגיל מבואי סין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב חזון פנינהסמסטר א'+ב'תרגילה'14:00–16:00גילמן361

0687120006 - תרגיל מבואי-יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב הלנה גרנובסקיסמסטר א'+ב'תרגילב'16:00–18:00גילמן277

0687120002 - תרגיל מבואי-יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב אלינור אביטבולסמסטר א'+ב'תרגילב'18:00–20:00גילמן260

0687120001 - תרגיל מבואי-יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב הלנה גרנובסקיסמסטר א'+ב'תרגילג'16:00–18:00גילמן361

0687120003 - תרגיל מבואי-יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מינץ אופירסמסטר א'+ב'תרגילד'08:00–10:00גילמן261

0687120004 - תרגיל מבואי-יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב סקליאר קסניהסמסטר א'+ב'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד211

0687130001 - תרגיל מבואי-הודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב ירדן אמירסמסטר א'+ב'תרגילא'12:00–14:00דן-דוד210

0687130003 - תרגיל מבואי-הודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב ירדן אמירסמסטר א'+ב'תרגילב'12:00–14:00דן-דוד211

0687130005 - תרגיל מבואי-הודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב אביגיל פן לויסמסטר א'+ב'תרגילד'12:00–14:00דן-דוד211

0687130006 - תרגיל מבואי-הודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב אביגיל פן לויסמסטר א'+ב'תרגילד'16:00–18:00גילמן362

0687130004 - תרגיל מבואי-הודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פרנסס עידוסמסטר א'+ב'תרגילה'10:00–12:00דן-דוד102

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' א' מסגרת 121

0687252001 - רב תרבותיות והגירה ביפן הגלובלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דלית בלוךסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן279

0687251001 - דת, חברה, תיירות ואקולוגיה בהימלאיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן278

0687243801 - מוות ואלמוות בהודו הקדומה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר צחי פרידמןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן277

0687250401 - זן בודהיזם הלכה ומעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ארז יוסקוביץסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן282

0687250601 - זהויות תרבויות, לאומיות ואתניות בסין ובטאיוואן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד אבטסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281

0687244701 - היסטוריה דתית של יפן בעת העתיקה ובימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן361

0687252301 - פסיכולוגיה והמדיטציה הבודהיסטית ונדידתם אל המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרן ארבלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן280
 • סגור לתלמידים שלקחו את הקורס תודעה,מדיטציה וטרנספורמציה

0687251101 - העבר שלפנינו:דיונים מודרניים על היסטוריוגרפיה בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן278

0687252801 - סין במרקם העסקי הגלובלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אריאב גדיסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן362
פרופ' אריאב גדיסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן456
 • קורס מרוכז 16.12.19-26.1.20

0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305

0687248301 - היסטוריה של מלחמה וזכרון:יפן במאות ה - 19 וה - 20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעות הרריסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן280

0618104301 - מבוא לפילוסופיה סינית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב001

0687250901 - הודו המודרנית:רקע, אתגרים ותמורות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן280

0618221801 - שיעור יסוד: דיאלוגים ופולמוסים בפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן279

0687202101 - דת ודתיות ביפן המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן317

0618521901 - שיעור קריאה: מנג דזה (מנציוס)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן307

0687252601 - אמנויות אסיה-סוגיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלמית בג'רנוסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן280
 • סגור לתלמידים שלקחו את הקורס "מבוא לאמנויות אסיה"

0687251201 - מבוא לקוריאה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן280

0687252501 - מהמלחמה הקרה למלחמת הסחר:יחסי סין-ארה"ב מ - 1945 ועד היום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נעם כוכביסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן278

0687251301 - הודו של האפוסים הגדולים:מסע מהטקסטים הקלאסיים לספרות וקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן279

1071366101 - פסיכולוגיה בודהיסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורן אלהסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי210

0687243101 - סין הכפרית העכשווית:סוגיות פוליטיות, חברתיות וכלכליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאור רוזנברגסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן279

0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

0687251401 - סדנת אסיה העכשווית:תאוריה ופרקטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'שיעורה'18:00–20:00גילמן262
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'עבודה מעשית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
 • רישום ידני במזכירות בקבלה מיוחדת.
 • שיעור לתלמידי החד חוגי. לתלמידי הדו-חוגי באישור מיוחד
 • המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים

קורסי בחירה מביה"ס להיסטוריה (מסגרת 121)

 • יש לבחור קורס אחד מהרשימה 2 ש"ס

0621121601 - התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621108601 - המאה האמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621116501 - נשים, גברים ומודרניות: מגדר והיסטוריה, 2020-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621110101 - מרומא לביזנטיון: העולם היווני מדיוקלטיאנוס ועד תום המחלוקת ה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

פרו"ס סמ' א' מסגרת 122

0687222001 - דת עממית ביפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'פרו"סב'14:00–16:00גילמןא317
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'פרו"סד'12:00–14:00גילמןא317

0687230801 - גבריות ונשיות בהודו:ממיתוס לתרבות עכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00גילמן260
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר א'פרו"סג'10:00–12:00גילמן260

0687230901 - אהבה, נישואים ומשפחה בספרות ובחברה הסינית המסורתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר שחרסמסטר א'פרו"סג'14:00–18:00גילמן260

0687228801 - הודו המודרנית:פוליטיקת הזהויות בראי תקשורת המונים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'פרו"סד'10:00–14:00גילמן260

סמינרים סמ' א' מסגרת 123

0687345201 - אלוהות ומרחב בהינדואיזם: מקומם של האלים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן261
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן261

0687451701 - אסתטיקה בסין:פילוסופיה,ציור וקליגרפיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואב אריאלסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן304

0687345301 - אסלאם, חברה ופוליטיקה בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן261

0687340701 - יפן בת זמננו בפרספקטיבה של ביקורת חברתית-תרבותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמן262

0687345401 - מגדר ותרבות ביפן וקוריאה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן261
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן260

0687345501 - תרבות ומדיה בסין העכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדיאל פורטוגליסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן261

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' ב' מסגרת 121

0687251501 - הינדואיזם חי:דת, חברה ופוליטיקה בהודו העכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן277

0687246401 - מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז גרינברגסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן278

0687252201 - פילוסופיית הריקות בבודהיזם המזרח אסייתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתן בולוקןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן282

0687245701 - מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה - 21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רחל שאולסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן281

0687241101 - מדיה ומסורת ביפן וקוריאה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0687251601 - חברה ותרבות ביפן המודרנית והעכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן279

0687248601 - מבוא לדתות סין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר שחרסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן280

0687251701 - הלב של הודו:היסטוריה תרבותית של הדרום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן279

0687251801 - נחיתה בדלהי:עיר ועירוניות בהודו המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן281

0687211701 - אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה-19 ועד ימינו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מרק גמזהסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן307

0687218901 - זהויות אזוריות בסין המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מרק גמזהסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן307

0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)

0618243501 - שיעור יסוד: שיטוטים פילוסופיים - מאודאלקה עד הומי בהבה וחזרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278

0687251901 - סדנת יזמות במזרח ודרום אסיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי סלע
מר יאיר סאקוב
סמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן282

0687252101 - דת וממשל בסין המודרנית ובטאיוואן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד אבטסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

0687216601 - עולם העבודה ביפן הגלובאלית:ארגון וניהול בשוק הבינלאומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בייקוביץ אביטלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן220

0687252401 - שווקים ומסחר בהודו העכשווית:כלכלה,חברה ותרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אופיר מזרחיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן279

0687252701 - צורה ושבירת צורה,משמעת וספונטניות באמנות יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יעקב רזסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן282

0687248401 - מדע,רפואה,טכנולוגיה וחברה ביפן:"ממסורת ל"מודרנה"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעות הרריסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

0687247301 - בודהיזם בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

פרו"ס סמ' ב' מסגרת 122

0687230601 - אלות בהינדואיזם העכשווי:ריטואל, חברה וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'פרו"סא'16:00–18:00ווב101
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'פרו"סג'16:00–18:00ווב101

0687230201 - מדע ורפואה בסין המסורתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף גולדשמידטסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00גילמן261
פרופ' אסף גולדשמידטסמסטר ב'פרו"סה'14:00–16:00גילמן261

0687230501 - האימפריאליזם היפני:פוליטיקה, חברה, מדע ותרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעות הרריסמסטר ב'פרו"סב'16:00–18:00גילמןא317
ד"ר רעות הרריסמסטר ב'פרו"סה'16:00–18:00גילמןא317

0687229501 - שיכור, שודד ואישה עם חטוטרת:קריאה בג'ואנג דזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'פרו"סד'10:00–14:00גילמן261

סמינרים סמסטר ב' מסגרת 123

0687337901 - לא רק זאזן:תורה ופקטיקה בבודהיזם היפני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן304
ד"ר אירית אורבוךסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן304

0687343301 - רפואה וגוף בסין המסורתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף גולדשמידטסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן261
פרופ' אסף גולדשמידטסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן261

0687336001 - הפילוסופיה של הבודהיזם המהאיאני:"דרך האמצע" ו"התודעה בלבד"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן260
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן260

0618387601 - פילוסופיה כפרקטיקה: הפרוייקט הניאו-קונפוציאני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0687345601 - מרחב, חברה וסביבה בסין העכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרור קוכןסמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00גילמן281

שיעורי שפה מסגרת 124

יפנית שנה א'

0687168001 - יפנית שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תב'08:00–10:00גילמן317
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00דן-דוד102
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן304

0687168002 - יפנית שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00דן-דוד210
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00דן-דוד209
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00רקנאטי404

0687168003 - יפנית שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תא'08:00–10:00דן-דוד211
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תב'16:00–18:00דן-דוד211
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תה'08:00–10:00דן-דוד211

סינית שנה א'

0687170001 - סינית שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תא'08:00–10:00גילמן362
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן362
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן362

0687170002 - סינית שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן362
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן362

0687170003 - סינית שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תב'08:00–10:00גילמן362
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן361
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן362

0687170004 - סינית שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תה'14:00–16:00גילמן362

הינדי שנה א'

0687920001 - הינדי שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00דן-דוד211
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00דן-דוד211
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד211

סנסקריט שנה א'

0687900001 - סנסקריט שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רפי פלדסמסטר א'+ב'שו"תא'16:00–18:00דן-דוד209
ד"ר רפי פלדסמסטר א'+ב'שו"תג'16:00–18:00דן-דוד209
ד"ר רפי פלדסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00דן-דוד209

יפנית שנה ב'

0687268001 - יפנית שנה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד212
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00דן-דוד209
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד209

0687268002 - יפנית שנה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00דן-דוד212
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00דן-דוד209
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד209

סינית שנה ב'

0687270001 - סינית שנה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן361
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן361
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן361

0687270002 - סינית שנה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן362
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן362
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן362

הינדי שנה ב'

0687921001 - הינדי שנה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד211
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תג'16:00–18:00דן-דוד211
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד211

סנסקריט שנה ב'

0687923201 - סנסקריט שנה ב': נטישה וקינה בשירה הראשונה: קריאה בראמאינה של

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רפי פלדסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד210
ד"ר רפי פלדסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00דן-דוד210

0687923301 - סנסקריט שנה ב':אהבת-אל: על אהבתו של האל והאהבה אליו: קריאה ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רפי פלדסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד210
ד"ר רפי פלדסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00דן-דוד210
 • תלמידי שנה ב' נדרשים להירשם לשני הסמסטרים
 • לתלמידי שנה ג' הקורס בסמ' ב' נחשב כטקסטים

(משוקללים כשיעורים מונוגרפיים)

קורסי העשרה בשפות

 • ניתן לקחת עד 8 ש"ס מסה"כ 16 ש"ס שיעורי הבחירה

קורסי העשרה - סמ' א'

0687923501 - קוריאנית א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ז'אי רוסמן קיםסמסטר א'שו"תא'18:00–20:00גילמן361
מר ז'אי רוסמן קיםסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמן361

0687900801 - סינית שנה ג', חלק א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר א'שו"תא'08:00–10:00גילמן361
גב' חואנג צוליסמסטר א'שו"תג'08:00–10:00גילמן317

0687900802 - סינית שנה ג', חלק א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן362

0687900201 - סינית קלאסית א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף גולדשמידטסמסטר א'שיעורב'14:00–18:00גילמן260

0687910901 - יפנית קלאסית, חלק א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00רקנאטי404

0687901901 - יפנית שנה ג', חלק א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רקנאטי404
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00רקנאטי404

0687923401 - הינדי שנה ג': הינדי של בוליווד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00דן-דוד212
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00דן-דוד212

קורסי העשרה - סמ' ב'

0687923601 - קוריאנית ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ז'אי רוסמן קיםסמסטר ב'שו"תא'18:00–20:00דן-דוד102
מר ז'אי רוסמן קיםסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102

0687910801 - סינית שנה ג', חלק ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר ב'שו"תא'08:00–10:00גילמן361
גב' חואנג צוליסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן317

0687910802 - סינית שנה ג', חלק ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן362

0687910201 - סינית קלאסית ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר ב'שיעורג'14:00–18:00גילמן317

0687902001 - יפנית שנה ג', חלק ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00רקנאטי409
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00רקנאטי409

0687911001 - יפנית קלאסית, חלק ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר ב'שו"תב'08:00–12:00רקנאטי404

סמינרים לתואר שני

 • תלמידי התואר השני נדרשים להשתתף בסמינר

06870000 - סמינר מחלקתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן449

סמינרי מחקר

 • באישור ועדת הוראה ניתן להרשם לסמינר מהתואר הראשון

0687451701 - אסתטיקה בסין:פילוסופיה,ציור וקליגרפיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואב אריאלסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן304

0621920101 - אלים, קדושים ופולחנים: מבט השוואתי על סין הקלאסית ועל המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברג
פרופ' מאיר שחר
סמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן262

0687450801 - מכובש לנכבש : יפן ומלחמת העולם השנייה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעות הרריסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00דן-דוד210

0687450901 - גבולות השפה בהגות הודו הקלאסית:מין,אלימות, והחוויה המיסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמןא361

0618408701 - פאזלים פילוסופיים: הודו והמערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0687450701 - אסיה במונחיה היא ?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00גילמן261

0687451601 - ההיסטוריה החברתית,כלכלית ואינטלקטואלית של תקופת צ'ינג בראי ה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אנדריו פלאקס סמסטר א'סמינרה'08:00–12:00גילמן260

0687451001 - סוגיות מגדר בהודו המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן261

0687441001 - קאמי בודהה ומה שבינהם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן260

0687451101 - דבקות בהינדואיזם:טקסט ופרקטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד101

0687400301 - תרבות קוריאה העכשווית בראי המסורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג212

0687450601 - רוסיה וסין:היסטוריה תרבותית השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מרק גמזה
פרופ' יגאל חלפין
סמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00דן-דוד210

סמינרים משותפים של ביה"ס להיסטוריה

 • תלמידי התואר השני נדרשים להשתתף בסמינר אחד מהרשימה

0621920101 - אלים, קדושים ופולחנים: מבט השוואתי על סין הקלאסית ועל המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברג
פרופ' מאיר שחר
סמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן262

0687450601 - רוסיה וסין:היסטוריה תרבותית השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מרק גמזה
פרופ' יגאל חלפין
סמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00דן-דוד210

מעבדות מחקר לתלמידי התואר השני

0645400801 - פלאחים פלסטינים: תרבות חומרית והיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן449
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן449

0645400701 - המעבדה להיסטוריה שבע"פ: חיים תחת דיכוי בארצות מתפתחות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנר
ד"ר השש יאלי
סמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0645400601 - מעבדת יחידי סגולה: מגדר והבניית סמכות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציג
ד"ר עינת קלפטר
סמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן449
פרופ' תמר הרציג
ד"ר עינת קלפטר
סמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן449

0645400901 - המעבדה לחכמה שבדיעבד: היסטוריה ספקולטיבית של שינוי אקלים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברק
ד"ר אבנר וישניצר
סמסטר א'+ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן449

סמינרים של קריאה מתקדמת בטקסטים

0687451201 - קריאת טקסטים ביפנית קלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שיעורה'14:00–18:00גילמןא317

0687451301 - קריאת טקסטים מתקדמת בסנסקריט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אלכס צרניאקסמסטר א'שיעורא'12:00–16:00גילמןא361

0687451401 - קריאה בטקסטים סיניים מודרניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר א'שיעורג'08:00–12:00דן-דוד212

0687451501 - קריאה מודרכת בהינדי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00דן-דוד212
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00דן-דוד212

סמינרי דוקטורנטים

0645102001 - סמינר דוקטורנטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן449

0645102101 - סמינר דוקטורנטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן449
 • מתקיים אחת שלבועיים
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>