לוח בחינות ועבודות  • שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.


  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.


    בהצלחה

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0612100601   הדרכה ביבליוגרפית   ד"ר טליה סוצקובר   בחינה   05/02/2020  09:00  03/03/2020  09:00 
0612100701   מבוא למקרא (א)   ד"ר גיא דרשן   בחינה   28/01/2020  09:00  23/02/2020  09:00 
0612170401   תרגיל נלווה למבוא למקרא (א)   מר מתן אורן   בחינה   02/02/2020  09:00  06/03/2020  09:00 
0612170601   נוסחים ותרגומים של המקרא   ד"ר גיא דרשן   בחינה   09/02/2020  09:00  27/03/2020  09:00 
0612171401   מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א': המזרח וארצות האסלאם   פרופ' מאירה פוליאק   בחינה   17/02/2020  09:00  03/04/2020  09:00 
0612200501   קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום   ד"ר אסנת ברתור   בחינה   13/02/2020  09:00  15/03/2020  16:00 
0612200601   נבואה: עיונים בנביאי תרי-עשר   גב' בורובסקי רחל   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג

0612407801   אהבה ורעות במקרא ובתולדות פרשנותו   פרופ' מאירה פוליאק   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל, יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0612601401   טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה היהודית על המקרא   פרופ' מאירה פוליאק   בחינה   20/02/2020  09:00  17/04/2020  09:00 
0612602001   ארגז כלים לחקר המקרא   ד"ר טליה סוצקובר   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0612602301   From Generation to Generation: The Bible Through Other Eyes   ד"ר דיאנה ליפטון   בחינת בית   מועד א : 21/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 16.02.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 25/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 19.03.2020 שעת לקיחה 09:00

0612999001   בחינת גמר לתלמידי תואר שני     בחינה          

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0612100801   מבוא למקרא (ב)   ד"ר גיא דרשן   בחינת בית   מועד א : 01/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 01/07/2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 31/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 31/07/2020 שעת לקיחה 09:00

0612129401   מיומנויות יסוד: אוריינות אקדמית בחקר המקרא**   גב' בורובסקי רחל   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0612170501   תרגיל נלווה למבוא למקרא (ב)   מר מתן אורן   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0612171201   מגילת רות וספר יונה: עיון בטקסט ובמשמעות   ד"ר טליה סוצקובר   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג

0612171501   מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים ב': ביזנטיון וארצות הנצרות   פרופ' מאירה פוליאק   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

0612171601   ספר תהילים: תרגיל נלווה לפרשנות ימי הביניים   מר אדם לויד אלפיה   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0612200401   לשון המקרא וסגנונו   ד"ר טליה סוצקובר   בחינת בית   מועד א : 06/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 06/07/2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 04/08/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 04/08/2020 שעת לקיחה 09:00

0612214101   הורים וילדים במקרא   ד"ר טליה סוצקובר   בחינת בית   מועד א : 16/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 16/07/2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 16/08/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 16/08/2020 שעת לקיחה 09:00

0612350401   שכר ועונש בחיי היחיד והציבור   פרופ' דלית רום-שילוני   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0612407601   שאלות של זהות: בטקסט ובחומר   ד"ר גיא דרשן ,ד"ר ספיר-חן לידר   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0612407701   דמותה של אסתר בראי פרשנות המקרא   פרופ' מאירה פוליאק   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל. יש לשלוח עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0612407901   תפיסות אלוהים (תאולוגיה) בספרות המקרא   פרופ' דלית רום-שילוני   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל.יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0612602401   חוק וסיפורת   ד"ר אסנת ברתור   בחינת בית   מועד א : 20/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 20/07/2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 19/08/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 19/08/2020 שעת לקיחה 09:00

0612602701   ספר בראשית - סוגיות מפתח   פרופ' מאירה פוליאק   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0612999002   בחינת גמר לתלמידי תואר שני     בחינת בית   מועד א : 24/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 21/08/2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 18/10/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 14/10/2020 שעת לקיחה 09:00

סמסטר בא

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0612350301   "התנ"ך בנוף מולדתו": סיורים לימודיים   פרופ' דלית רום-שילוני   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג

0612350501   ראשית האמונה המקראית   ד"ר גיא דרשן   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל,יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0612407501   הגליות מישראל ומיהודה, על גולים ועל נשארים   פרופ' דלית רום-שילוני   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0612408001   תרגום השבעים לספרי יהושע ושופטים   ד"ר גיא דרשן   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במוגל. יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0612408101   סיפורי יוסף: מחניכה לחינוך   ד"ר אשמן אהובה   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0612600401   ספרות מסופוטמית והמקרא   ד"ר טליה סוצקובר   בחינת בית   מועד א : 12/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 09/07/2020 שעת לקיחה:09:00

מועד ב : 11/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 09/08/2020 שעת לקיחה 09:00

0612602501   ירמיהו הנביא מן הכוהנים אשר בענתות וספרו   פרופ' דלית רום-שילוני   בחינת בית   מועד א : 30/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26.07.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 25/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 20.08.2020 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>