פירוט הקורסים

קורסים
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג למקרא - תואר ראשון

לימודי חובה שנה א'

מבואות (מסגרת 120)

0612100701 - מבוא למקרא (א)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281

0612100801 - מבוא למקרא (ב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
 • לתלמידי החוג, שני חלקי השיעור מהווים יחדיו את שיעור המבוא
 • לשני חלקי המבוא תרגיל נלווה, נא ראו במסגרת "מיומנויות"
 • לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'.

מיומנויות (מסגרת 121)

0612170401 - תרגיל נלווה למבוא למקרא (א)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מתן אורןסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג103

0612170501 - תרגיל נלווה למבוא למקרא (ב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מתן אורןסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג103
 • התרגילים הנלווים למבוא, חובה לתלמידי החוג למקרא
 • את התרגיל יש ללמוד בצמוד לשיעור המבוא.

0612100601 - הדרכה ביבליוגרפית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה

קורסי חובה (מסגרת 120)

0612170601 - נוסחים ותרגומים של המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'תרגילא'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה

0612200401 - לשון המקרא וסגנונו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג103

0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג002

0612171401 - מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א': המזרח וארצות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג102

0612171501 - מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים ב': ביזנטיון וארצות הנצרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג209
 • ניתן להירשם לכל חלק בנפרד.

0612171601 - ספר תהילים: תרגיל נלווה לפרשנות ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אדם לויד אלפיה סמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00רוזנברג103
 • הקורסים: "קריאה בין תרבותית בתנ"ך ופרשנות ימה"ב
 • (שיעור +תרגיל) אפשר ללמוד בשנים א-ג.

תרגיל טקסטואלי למתחילים (מסגרת 120)

0612171201 - מגילת רות וספר יונה: עיון בטקסט ובמשמעות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00רוזנברג103

שנים ב'-ג'

תרגילים טקסטואלים למתקדמים (מסגרת 220)

0612200601 - נבואה: עיונים בנביאי תרי-עשר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' בורובסקי רחל סמסטר א'תרגילג'12:00–14:00רוזנברג103

0612602701 - ספר בראשית - סוגיות מפתח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
 • שיעור מ"א פתוח לתלמידי ב"א כתרגיל טקסטואלי למתקדמים.

שיעורי בחירה מהחוג למקרא (מסגרת 225)

0612350401 - שכר ועונש בחיי היחיד והציבור

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה
 • סמינר ב"א פתוח גם כשיעור בחירה.

0612214101 - הורים וילדים במקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102

0671251901 - אתנו-בוטניקה בתקופת המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן220

0612350301 - "התנ"ך בנוף מולדתו": סיורים לימודיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'+ב'שיעור00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
 • הקורס כולל שני סיורים לימודיים, ופגישות הכנה.
 • פירוט מועדי הסיורים והמפגשים נא ראו בסילבוס של הקורס.

לימודים הומניסטיים (מסגרת 120): שניםא'-ג'

 • תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ף חייבים להשלים
 • לימודים הומניסטיים בהיקף של 8 ש"ס בהתאם לפירוט להלן:

לימודים הומניסטיים: שיעורי חובה (4 ש"ס)

0612129401 - מיומנויות יסוד: אוריינות אקדמית בחקר המקרא**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' בורובסקי רחל סמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102
 • שיעור חובה לתלמידי שנה א'.

0612602301 - From Generation to Generation: The Bible Through Other Eyes

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דיאנה ליפטוןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג104
 • על תלמידי התואר הראשון שהחלו ללמוד בשנה"ל תשע"ט חלה
 • חובת השתתפות בקורס שיועבר בשפה האנגלית במהלך התואר.
 • תלמיד שהשתתף בקורס בשפה האנגלית במסגרת חוג לימודיו
 • השני, יבחר קורס בחירה נוסף בהיקף של 2 ש"ס.

לימודים הומניסטיים: קורסי מגוון (4 ש"ס)

 • מקטגוריה זו ניתן לבחור עד 4 ש"ס.
 • לפירוט הקורסים נא ראו בהמשך "רשימת קורסי מגוון"

שיעורי בחירה לתלמידי מ"א פתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים

0612602501 - ירמיהו הנביא מן הכוהנים אשר בענתות וספרו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'+ב'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג102

0612601401 - טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה היהודית על המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג205

0612602401 - חוק וסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג104

סמינריונים (מסגרת 360)

 • החל משנה ב' ניתן להשתתף בקורס סמינריוני. מומלץ בשנה זו
 • לכתוב את עבודת הרפרט ובשנה ג' את עבודת הסמינר.

0612350501 - ראשית האמונה המקראית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'+ב'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה

0612350401 - שכר ועונש בחיי היחיד והציבור

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה

רשימת קורסי מגוון (4 ש"ס)

 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון בחוגי הלימוד אותם לומד התלמיד.

0621121601 - התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0662145001 - מבוא לרטוריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307

0680120301 - מבוא לספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן306

0671100101 - ארכיאולוגיה מהי?**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו קוךסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן220

0671100102 - ארכיאולוגיה מהי?**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן281

0672152201 - שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן281

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרן דובנוב סמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278

0680100501 - מזשיר: מונחי יסוד בשירה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן326

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן281

0616100101 - התנאים - ספרותם ועולמם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעםסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן277

0616100201 - האמוראים - ספרותם ועולמם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעםסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן281

0680130501 - המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

0677132001 - ארץ ישראל: המושג והמוצג

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102

0662101101 - מבוא למחשבה הומאניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0680100001 - לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן326

0677133001 - ריבונות יהודית במבחן: מיהודה המכבי ועד שמעון בן כוסבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102

החוג למקרא תואר שני (מסגרת 620)

שיעורים לתואר שני

 • במסגרת התואר השני ניתן להשתתף בשיעורים מתקדמים
 • בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס.

0612602501 - ירמיהו הנביא מן הכוהנים אשר בענתות וספרו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'+ב'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג102

0612602001 - ארגז כלים לחקר המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102

0612601401 - טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה היהודית על המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג205

0612600401 - ספרות מסופוטמית והמקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
 • שיעור חובה לתלמידי התואר השני

0612602301 - From Generation to Generation: The Bible Through Other Eyes

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דיאנה ליפטוןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג104
 • השיעור יועבר בשפה האנגלית.

0612602701 - ספר בראשית - סוגיות מפתח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה

0612602401 - חוק וסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג104

סמינריונים לתואר שני

0612407501 - הגליות מישראל ומיהודה, על גולים ועל נשארים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
 • סמינר מחקרי-לתלמידי מקרא תואר שני חובה להשתתף בסמינר מחקרי
 • אחד במהלך התואר.

0612408001 - תרגום השבעים לספרי יהושע ושופטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'+ב'סמינרג'08:00–10:00רוזנברג208 ספריה

0612408101 - סיפורי יוסף: מחניכה לחינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה

0612407801 - אהבה ורעות במקרא ובתולדות פרשנותו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג205

0612407901 - תפיסות אלוהים (תאולוגיה) בספרות המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה

0612407701 - דמותה של אסתר בראי פרשנות המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה

0612407601 - שאלות של זהות: בטקסט ובחומר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשן
ד"ר ספיר-חן לידר
סמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן282
 • סמינריון בית-ספרי לתלמידי החוגים של בית הספר
 • למדעי היהדות וארכיאולוגיה.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>