לוח בחינות ועבודות  • שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.


  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.


    בהצלחה

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0671100101   ארכיאולוגיה מהי?**   ד"ר עדו קוך   בחינה   28/01/2020  13:00  25/02/2020  09:00 
0671101001   האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית   פרופ' רן ברקאי   בחינה   02/02/2020  09:00  03/03/2020  09:00 
0671101101   כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים*   פרופ' רן ברקאי   בחינה   30/01/2020  09:00  05/03/2020  09:00 
0671103101   מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה החיתית   ד"ר אמיר גילן   בחינת בית   מועד א : 12/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 08.03.2020 שעת לקיחה 13:00

מועד ב : 23/04/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 19.04.2020 שעת לקיחה 13:00

0671103501   הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים   דר' יובל גדות   בחינה   05/02/2020  13:00  06/03/2020  09:00 
0671104301   מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב   פרופ' יורם כהן   בחינה   31/01/2020  09:00  01/03/2020  09:00 
0671104501   מבוא למצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   בחינה   27/02/2020  09:00  27/03/2020  09:00 
0671107101   מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות   ד"ר גיא שטיבל   בחינה   09/02/2020  13:00  08/03/2020  16:00 
0671109101   מבוא לאמנות בקדמת אסיה: 3,500 - 500 לפנה"ס   ד"ר עדו קוך   בחינה   14/02/2020  09:00  19/04/2020  16:00 
0671112301   מיומנויות יסוד - סדנה מתודולוגית קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי   ד"ר ספיר-חן לידר   עבודה   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671121601   **חפירה לימודית   ד"ר בן-יוסף ארז   עבודה   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671121801   טיפולוגיה של כלי-חרס א'*   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   בחינה   27/01/2020  13:30  23/02/2020  09:00 
0671206301   מבוא לארכיאוזואולוגיה - יחסי אדם-חיה-סביבה   ד"ר ספיר-חן לידר   בחינה   11/02/2020  09:00  13/03/2020  09:00 
0671212601   מבוא לארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   בחינה   04/02/2020  09:00  04/03/2020  09:00 
0671215901   הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופר   פרופ' אבי גופר   עבודה   מועד א : 24/09/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671216001   סדנה ארכיאולוג חופר   ד"ר פז יצחק   עבודה   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671216301   שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר   ד"ר לנגוט דפנה   בחינה   20/02/2020  09:00  03/04/2020  09:00 
0671217901   סוגיות בחקר הממלכות הנאו-חיתיות באלף הראשון לפנה״ס   ד"ר אמיר גילן   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671233101   ארכיאובוטניקה: שרידי צמחים ברקורד הארכיאולוגי**   ד"ר לנגוט דפנה   בחינה   18/02/2020  09:00  15/03/2020  16:00 
0671242001   יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה   ד"ר בן-יוסף ארז   עבודה   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671247801   מיתולוגיה, פולחן ומאגיה בעולם החיתי   ד"ר אמיר גילן   בחינת בית   מועד א : 06/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 02.02.2020 שעת לקיחה 13:00

מועד ב : 30/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26.03.2020 שעת לקיחה 13:00

0671251001   ארכיאולוגיה של קבורה בתקופות הקלאסיות   פרופ' אורן טל   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671251401   סיפורי בדים: הבגד לאורך ההיסטוריה   ד"ר גיא שטיבל   בחינה   12/02/2020  09:00  22/03/2020  16:00 
0671251601   ארכיאולוגיה בקהילה**   ד"ר עדו קוך   עבודה   מועד א : 24/09/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671251701   קברים ונהגי קבורה בא"י במהלך תקופות הברונזה והברזל   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671251801   עצמות בעלי חיים במחקר הארכיאולוגי**   ד"ר ספיר-חן לידר   בחינה   16/02/2020  09:00  17/04/2020  09:00 
0671254201   אדריכלות קדומה   פרופ' אורן טל   עבודה   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671320301   ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי*   ד"ר עדו קוך   עבודה   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671416601   מדעי הארכיאולוגיה: סוגיות בחזית המחקר   ד"ר ספיר-חן לידר ,ד"ר בן-יוסף ארז   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671417901   אדם וחיה, אדם ואבן: יחסי בני אדם עם בעלי חיים ואבנים בעבר בפ   פרופ' רן ברקאי ,ד"ר עדו קוך   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671418101   העיר שנבראה מהחולות - קיסריה   ד"ר גיא שטיבל   עבודה   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671418501   הקונטקסט התרבותי של ביות הצמחים ובעלי החיים במזרח הקרוב: דיו   פרופ' אבי גופר   עבודה   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671418601   סמינר מחלקתי: המצאה, חדשנות והפוליטיקה החברתית של הטכנולוגיה   פרופ' אבי גופר   עבודה   מועד א : 24/09/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671418901   קריאה באפוס של גילגמש**   פרופ' יורם כהן   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671429301   תקופת אל-עמרנה במצרים   ד"ר דבורה סוויני   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0671100102   ארכיאולוגיה מהי?**   פרופ' שלמה בונימוביץ   בחינת בית   מועד א : 05/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 05.07.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 02/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 02.08.2020 שעת לקיחה 09:00

0671108401   תעלומת האדם הנאנדרטלי   פרופ' רן ברקאי   פרוסמינר   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671112001   ממצא וטקסט מתקופת הברזל   ד"ר עומר סרגי   עבודה   מועד א : 27/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671112201   מפגשים בין תרבויות בתקופת הברזל: ארכיאולוגיה של זהויות   דר' יובל גדות   פרוסמינר   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671112501   Advanced English Skills for Archaeology and ANE Students   ד"ר דבורה סוויני   בחינת בית   מועד א : 23/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 19.07.2020 שעת לקיחה 13:00

מועד ב : 27/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 23.08.2020 שעת לקיחה 13:00

0671121602   **חפירה לימודית*   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   עבודה   01/11/2020  09:00     
0671123801   טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ו   ד"ר אמיר גילן   בחינת בית   מועד א : 09/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 05.07.2020 שעת לקיחה 13:00

מועד ב : 20/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 16.08.2020 שעת לקיחה 13:00

0671200001   תולדות המחשבה הארכיאולוגית*   פרופ' אבי גופר   בחינת בית   מועד א : 19/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 19.07.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 16/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 16.08.2020 שעת לקיחה 09:00

0671206401   סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה*   ד"ר ספיר-חן לידר   בחינה   05/07/2020  10:00  29/07/2020  10:00 
0671215801   הארכיאולוגיה של קפריסין הקדם-קלאסית   פרופ' שלמה בונימוביץ   בחינת בית   מועד א : 12/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 12.07.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 09/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 09.08.2020 שעת לקיחה 09:00

0671220001   טיפולוגיה של כלי חרס ג'**   פרופ' אורן טל   עבודה   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671222001   טיפולוגיה של כלי חרס ב'*   דר' יובל גדות   עבודה   מועד א : 02/08/2020 בשעה : 13:00 ; 02.08.2020 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג, לא ינתן מועד נוסף

0671239001   חיתית למתחילים   ד"ר אמיר גילן ,גב' אביטל רומח   בחינת בית   מועד א : 28/06/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 28.06.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 03/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 03.08.2020 שעת לקיחה 09:00

0671241101   מגדר וארכיאולוגיה במצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   בחינת בית   מועד א : 10/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 07.07.2020 שעת לקיחה 13:00

מועד ב : 14/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11.08.2020 שעת לקיחה 13:00

0671250901   ארכיאומטלורגיה של המזרח הקדום   ד"ר בן-יוסף ארז   עבודה   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671251101   שיטות מדעיות בארכיאולוגיה: סינרגיה או חתול בשק?   ד"ר בן-יוסף ארז   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671251201   חיים על החרב - כלי נשק וציוד צבאי   ד"ר גיא שטיבל   פרוסמינר   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671251301   מאה שנים של בדידות: הארכאולוגיה של קומראן ותופעת הנזירות   ד"ר גיא שטיבל   בחינת בית   מועד א : 01/07/2020 בשעה : 09:00 ; 1.07.2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 01.07.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 06/08/2020 בשעה : 09:00 ; 06.08.2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 06.08.2020 שעת לקיחה 09:00

0671251501   Ancient Egyptian**   ד"ר דבורה סוויני   בחינת בית   מועד א : 02/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 28.06.2020 שעת לקיחה 13:00

מועד ב : 20/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 16.08.2020שעת לקיחה 13:00

0671251901   אתנו-בוטניקה בתקופת המקרא   ד"ר לנגוט דפנה   בחינת בית   מועד א : 26/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 26.07.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 23/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 23.08.2020 שעת לקיחה 09:00

0671252001   די לנדודים: ציידים-לקטים של התקופה האפיפלאוליתית ויושבי קבע*   פרופ' אבי גופר   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671252101   שיטות תארוך בארכיאולוגיה   ד"ר לנגוט דפנה   בחינת בית   מועד א : 14/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 14.07.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 10/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 10.08.2020 שעת לקיחה 09:00

0671252201   ממלכת יהודה במבט היסטורי   פרופ' עודד ליפשיץ   בחינת בית   מועד א : 17/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15.07.2020 שעת לקיחה 13:00

מועד ב : 28/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26.08.2020 שעת לקיחה 13:00

0671416001   סדנה לתלמידי מחקר   ד"ר לנגוט דפנה   עבודה   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671418001   ארכאולוגיה של פליטים   ד"ר גיא שטיבל   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671418301   הפניקים במולדתם ובאגן הים התיכון במהלך תקופות הברונזה והברזל   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671418401   **Ancient Typology   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   עבודה   מועד א : 27/08/2020 בשעה : 13:00 ; 27.08.2020 בשעה 13:00 ; הגשה למזכירות החוג לא ינתן מועד נוסף

0671418701   Borders, landownership and Memories   דר' יובל גדות ,פרופ' עודד ליפשיץ   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671418801   חותמות בקדמת אסיה ובמצרים, 4,500 - 500 לפנה"ס   ד"ר עדו קוך   עבודה   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671419001   דרך מדבריות ויערות - הלימס הרומי בארץ-ישראל ובגרמניה - סמינר   פרופ' אורן טל   עבודה   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

0671421701   שימור וחפירה ארכיאולוגית**   מר רענן כסלו   עבודה   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>