פירוט הקורסים

קורסים
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

מבואות שנה א' - מסגרת 120

0671100101 - ארכיאולוגיה מהי?**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו קוךסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן220
 • ניתן גם בסמסטר ב' (יש לקחת אחד מהם)

0671101001 - האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן220

0671103501 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' יובל גדותסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן220
דר' יובל גדותסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן220

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן281

0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן220
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן280

0671112301 - מיומנויות יסוד - סדנה מתודולוגית קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0671100102 - ארכיאולוגיה מהי?**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
 • ניתן גם בסמסטר א' (יש לקחת אחד מהם)

0671123801 - טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן220

0671112501 - מיומנויות יסוד - כתיבה אקדמית באנגלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'סדנהג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0671112001 - ממצא וטקסט מתקופת הברזל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר סרגיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן282

0671121601 - **חפירה לימודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר א'עבודה מעשית00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
 • רישום לקורס יתבצע במזכירות החוג

0671121602 - **חפירה לימודית*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
 • רישום לקורס יתבצע במזכירות החוג

0671112401 - סיורים (חובת 8 ימי סיור במהלך התואר)**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו קוךסמסטר א'+ב'סיור00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
 • הרישום יתבצע על יד מזכירות החוג בתחילת שנה א'

פרוסמינרים (יש לבחור אחד)

0671251201 - חיים על החרב - כלי נשק וציוד צבאי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא שטיבלסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00גילמן260

0671108401 - תעלומת האדם הנאנדרטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רן ברקאיסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0671112201 - מפגשים בין תרבויות בתקופת הברזל: ארכיאולוגיה של זהויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' יובל גדותסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב

קורסי מגוון (הערות)

הערות קורסי מגוון
 • יש לבחור שני קורסים (סה"כ 4 ש"ס) מהאפשרויות הבאות
 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון בחוגי הלימוד אותם לומד התלמי

0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0627101001 - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001

0612100701 - מבוא למקרא (א)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281

0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג002

0677132001 - ארץ ישראל: המושג והמוצג

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102

0672152201 - שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן281

0672110901 - מבוא למיתולוגיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0662101101 - מבוא למחשבה הומאניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0612100801 - מבוא למקרא (ב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן281

0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0677133001 - ריבונות יהודית במבחן: מיהודה המכבי ועד שמעון בן כוסבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102

0677130101 - מי הרג את ישוע? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן220

חובה למסלול ארכיאולוגיה של א"י (שנים ב' -ג') - 121 -

0671101101 - כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
 • דרישת קדם: מבוא לארכ' פרהיסטורית

0671121801 - טיפולוגיה של כלי-חרס א'*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
 • דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י, ארכ' מהי

0671320301 - ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו קוךסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00גילמן307
 • דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
 • חובת השתתפות בארבעה סיורים שיתקיימו בימי ה'

0671206301 - מבוא לארכיאוזואולוגיה - יחסי אדם-חיה-סביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן362
 • דרישת קדם: ארכיאולוגיה מהי

0671222001 - טיפולוגיה של כלי חרס ב'*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' יובל גדותסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
 • דרישות קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י

0671220001 - טיפולוגיה של כלי חרס ג'**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורן טלסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
 • דישות קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י

0671200001 - תולדות המחשבה הארכיאולוגית*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן281
 • דרישת קדם: מבוא לארכ' של א"י

חובה למסלול תרבויות המזה"ק (שנים ב' -ג') - 121 -

0671104501 - מבוא למצרים העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן220

0671103101 - מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה החיתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן220

0671215801 - הארכיאולוגיה של קפריסין הקדם-קלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן281

שפות עתיקות - חובה למסלול תרבויות - 130

0671251501 - Ancient Egyptian for Beginners**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)

0671252301 - Ancient Egyptian Practice **

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גלית טלסמסטר א'שו"תד'16:00–17:00גילמן304

0671251501 - Ancient Egyptian for Beginners**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שו"תד'17:00–18:00גילמן304
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן361

0671252301 - Ancient Egyptian Practice **

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גלית טלסמסטר ב'שו"תד'16:00–17:00גילמן304

0671251501 - Ancient Egyptian for Beginners**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שו"תד'17:00–18:00גילמן304
 • הרישום באמצעות מזכירת החוג
 • השיעור והתרגול מועברים באנגלית
 • מספר מקומות מוגבל

0671239001 - חיתית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אביטל רומחסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

סמינרים א"י - 122

 • רישום לסמינרים מותנה במילוי חובת השתתפות בפרוסמינריון

0671251701 - קברים ונהגי קבורה בא"י במהלך תקופות הברונזה והברזל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)

0671251001 - ארכיאולוגיה של קבורה בתקופות הקלאסיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורן טלסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)

0671252001 - די לנדודים: ציידים-לקטים של התקופה האפיפלאוליתית ויושבי קבע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
 • פתוח לתלמידי תואר שני והשלמות

0671251101 - שיטות מדעיות בארכיאולוגיה: סינרגיה או חתול בשק?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)

סמינרים תרבויות-122

0671217901 - סוגיות בחקר הממלכות הנאו-חיתיות באלף הראשון לפנה״ס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב

סמינרים מחוגים אחרים

 • ניתן להגיש רק רפראט בסמינרים אלו
 • מספר מקומות מוגבל

0677310101 - איך לכתוב היסטוריה? יוונים, יהודים, רומאים, נוצרים ומוסלמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן262

0677364101 - ספר מקבים א: פוליטיקה, מלחמה ואידיאולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים

שעורי בחירה - 124

0671212601 - מבוא לארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן220

0671216301 - שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן277

0671233101 - ארכיאובוטניקה: שרידי צמחים ברקורד הארכיאולוגי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
 • אינו פתוח לרישום לסטודנטים שלמדו בעבר את "מטבע לתרבות"

0671109101 - מבוא לאמנות בקדמת אסיה: 3,500 - 500 לפנה"ס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו קוךסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט

0671216001 - סדנה ארכיאולוג חופר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פז יצחקסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמןא317

0671215901 - הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבי גופרסמסטר א'עבודה מעשית00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס

0671247801 - מיתולוגיה, פולחן ומאגיה בעולם החיתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן279

0671251801 - עצמות בעלי חיים במחקר הארכיאולוגי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן317
 • אינו פתוח לרישום לסטודנטים שלמדו ארכיאוזאולוגיה (4 ש"ס

0671251401 - סיפורי בדים: הבגד לאורך ההיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן220

0671242001 - יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר א'שיעורג'08:00–12:00גילמן277

0671254201 - אדריכלות קדומה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורן טלסמסטר א'שו"תד'08:00–10:00גילמן304

0671251601 - ארכיאולוגיה בקהילה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו קוךסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן279
ד"ר עדו קוךסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן279
 • פתוח לתלמידי תואר שני. הרשמה דרך מזכירות החוג

0671418401 - **Ancient Typology

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
 • השיעור מועבר באנגלית
 • הרשמה דרך מזכירות החוג. מספר מקומות מוגבל

0671241101 - מגדר וארכיאולוגיה במצרים העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן220

0671206401 - סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00
 • דרישת קדם: ארכיאוזאולוגיה

0671251301 - מאה שנים של בדידות: הארכאולוגיה של קומראן ותופעת הנזירות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא שטיבלסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן220

0671250901 - ארכיאומטלורגיה של המזרח הקדום**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן220
 • דרישות קדם: יסודות הגיאוארכיאולוגיה, או קורס דומה (מבו

0671252201 - ממלכת יהודה במבט היסטורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן282

0671251901 - אתנו-בוטניקה בתקופת המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן220

0671252101 - שיטות תארוך בארכיאולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן317

0671252401 - שחזור בוטאני ואדריכלי של גני פאר בעולם הקדום**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00הגלריה005

שיעורי בחירה מחוגים אחרים

0821100901 - מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות - קורס חתך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל יונגסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00מכסיקוא206

0821190001 - אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שדה נאוה
ד"ר אריה קפיטיקין
ד"ר אילת זהר
ד"ר ברטל רננה
סמסטר א'שיעורא'16:00–18:00קיקואין01

0612100701 - מבוא למקרא (א)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281

0821113101 - מבוא לאמנות קלאסית : יוון ורומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פישר מתיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00קיקואין01

0612100801 - מבוא למקרא (ב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן281

0612602701 - ספר בראשית - סוגיות מפתח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה

0677133001 - ריבונות יהודית במבחן: מיהודה המכבי ועד שמעון בן כוסבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102

0677130101 - מי הרג את ישוע? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן220

לימודי התואר השני -מסגרת 620

0671418501 - הקונטקסט התרבותי של ביות הצמחים ובעלי החיים במזרח הקרוב: דיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבי גופרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן220

0671418101 - העיר שנבראה מהחולות - קיסריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן277

0671418901 - קריאה באפוס של גילגמש**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
 • דרישת קדם: אכדית למתחילים
 • הסמינר פתוח לתואר ראשו באישור המרצה

0671418601 - סמינר מחלקתי: המצאה, חדשנות והפוליטיקה החברתית של הטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבי גופרסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן220
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן220

0671417901 - אדם וחיה, אדם ואבן: יחסי בני אדם עם בעלי חיים ואבנים בעבר בפ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רן ברקאי
ד"ר עדו קוך
סמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' רן ברקאי
ד"ר עדו קוך
סמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
 • פתוח לתלמידי שנה ג' באישור המרצים

0671416601 - מדעי הארכיאולוגיה: סוגיות בחזית המחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספיר-חן לידר
ד"ר בן-יוסף ארז
סמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
ד"ר ספיר-חן לידר
ד"ר בן-יוסף ארז
סמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0671429301 - תקופת אל-עמרנה במצרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן323 ע"ש אלקוב
 • הסמינר פתוח לתואר ראשו באישור המרצה

0671421701 - שימור וחפירה ארכיאולוגית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רענן כסלוסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמןא317
 • פתוח לסטודנטים תואר ראשון שנה ג' ומעלה

0671416001 - סדנה לתלמידי מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)

0671418701 - Borders, landownership and Memories

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' יובל גדות
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
דר' יובל גדות
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
 • סמינר מועבר באנגלית.
 • מספר מקומות מוגבל

0671418301 - הפניקים במולדתם ובאגן הים התיכון במהלך תקופות הברונזה והברזל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)
 • אינו פתוח לרישום לסטודנטים שלמדו סמינר פניקים בעבר

0671418801 - חותמות בקדמת אסיה ובמצרים, 4,500 - 500 לפנה"ס*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו קוךסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן361
 • דרישת קדם: מבוא אומנות המזה"ק/מבואר תרבויות המזהק
 • פתוח לתלמידי שנה ג' על בסיס מקום פנוי (רישום דרך מזכיר

0671419001 - דרך מדבריות ויערות - הלימס הרומי בארץ-ישראל ובגרמניה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורן טלסמסטר ב'סמינר00:00–00:00

0671418001 - ארכאולוגיה של פליטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא שטיבלסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
ד"ר גיא שטיבלסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)

סמינר בית ספרי

0612407601 - שאלות של זהות: בטקסט ובחומר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשן
ד"ר ספיר-חן לידר
סמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן282

שיעורים וסמינרים לתואר שני מחוגים אחרים

0645400801 - פלאחים פלסטינים: תרבות חומרית והיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן449
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן449
 • הקורס פתוח רק לתלמידי תואר שני מחקרי ובאישור המרצים

0612407501 - הגליות מישראל ומיהודה, על גולים ועל נשארים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
 • מספר המקומות מוגבל

ישראל הקדום (הערות)

הערות ישראל הקדום
 • השיעורים משתנים בכל שנה

סמינרים

0671418601 - סמינר מחלקתי: המצאה, חדשנות והפוליטיקה החברתית של הטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבי גופרסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן220
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן220

0671251701 - קברים ונהגי קבורה בא"י במהלך תקופות הברונזה והברזל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)

0671418701 - Borders, landownership and Memories

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' יובל גדות
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
דר' יובל גדות
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)

0671418301 - הפניקים במולדתם ובאגן הים התיכון במהלך תקופות הברונזה והברזל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)

0671418001 - ארכאולוגיה של פליטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא שטיבלסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
ד"ר גיא שטיבלסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)

0671429301 - תקופת אל-עמרנה במצרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0645400801 - פלאחים פלסטינים: תרבות חומרית והיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן449
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן449

0612407501 - הגליות מישראל ומיהודה, על גולים ועל נשארים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה

0671419101 - הנחית תזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'+ב'הדרכה אישית00:00–00:00

סמינר בית ספרי

0612407601 - שאלות של זהות: בטקסט ובחומר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשן
ד"ר ספיר-חן לידר
סמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן282

קורסים

0671416001 - סדנה לתלמידי מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)

0671251401 - סיפורי בדים: הבגד לאורך ההיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן220

0612100701 - מבוא למקרא (א)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281

0677132001 - ארץ ישראל: המושג והמוצג

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102

0671421701 - שימור וחפירה ארכיאולוגית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רענן כסלוסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמןא317

0671418801 - חותמות בקדמת אסיה ובמצרים, 4,500 - 500 לפנה"ס*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו קוךסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן361

0612602701 - ספר בראשית - סוגיות מפתח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה

0671252201 - ממלכת יהודה במבט היסטורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן282

0671112001 - ממצא וטקסט מתקופת הברזל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר סרגיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן282

0612100801 - מבוא למקרא (ב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>