לוח בחינות  • שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.


  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.


    בהצלחה

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0631101001   יסודות הדקדוק**   מר מאדי קבלאן   בחינה   02/02/2020  13:00  01/03/2020  13:00 
0631101002   יסודות הדקדוק**   ד"ר ביאטה שייחטוביץ   בחינה   02/02/2020  13:00  01/03/2020  13:00 
0631112201   דקדוק ב'   ד"ר ביאטה שייחטוביץ   בחינה   30/01/2020  09:00  27/02/2020  09:00 
0631113001   מושגי יסוד באסלאם   ד"ר עליזה שניצר   בחינה   10/02/2020  13:00  04/03/2020  09:00 
0631113201   תרגיל במושגי יסוד באסלאם   מר דוד לסרי   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם.

0631115001   ערבית שימושית**   מר מאדי קבלאן   בחינה   מועד א : בחינה בע"פ. המועד ייקבע על ידי המרצה.

0631121001   ערבית א'   מר עומר חלבי ,מר יוסף הירש ,מר מאדי קבלאן   בחינה   03/02/2020  09:00  05/03/2020  09:00 
0631133001   מבוא להלכה אסלאמית**   פרופ' קמילה אדנג   בחינה   05/02/2020  09:00  08/03/2020  16:00 
0631133301   מיומנויות יסוד**   מר כפיר גרוס   בחינה   28/01/2020  13:00  25/02/2020  09:00 
0631133302   מיומנויות יסוד**   מר כפיר גרוס   בחינה   28/01/2020  13:00  25/02/2020  09:00 
0631133401   המקורות לחקר האסלאם   ד"ר עליזה שניצר   עבודה   מועד א : 31/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם.

0631200501   מבוא לערבית יהודית   ד"ר אבי טל   בחינה   19/02/2020  09:00  22/03/2020  16:00 
0631222001   קווים מאפיינים בספרות הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   בחינה   13/02/2020  09:00  08/03/2020  16:00 
0631222201   תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   בחינה   16/02/2020  09:00  15/03/2020  16:00 
0631223001   קוראן ופרשנות**   ד"ר עליזה שניצר   בחינת ביניים   10/02/2020  13:00  04/03/2020  09:00 
0631224201   הסיפורת הערבית המודרנית   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   בחינה   14/02/2020  09:00  15/03/2020  16:00 
0631225001   תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א'   מר מאדי קבלאן   בחינה   02/02/2020  13:00  01/03/2020  13:00 
0631242001   מבוא לערבית מדוברת   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד ,גב' אחלאם מוחמד   בחינה   מועד א : בחינה בע"פ. המועד ייקבע על ידי המרצה.

0631246301   "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח   פרופ' אוריה שביט   עבודה   מועד א : 05/04/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם.

0631248001   ירושלים באסלאם   פרופ' משה עמירב   עבודה   מועד א : 23/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם

0631248101   מעבר בין תרבויות בתרגומים של יצירות ספרותיות של פלסטינים-ישר   ד"ר סעדיה אגסוס   עבודה   מועד א : 18/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם.

0631331001   שירה ערבית קלאסית   פרופ' ג'יריס ח'ורי   בחינה   03/02/2020  09:00  05/03/2020  09:00 
0631332001   ז'אנרים ספרותיים קלאסיים   פרופ' ג'יריס ח'ורי   בחינה   27/01/2020  13:30  24/02/2020  09:00 
0631435101   השיח האסלאמי במאה ה-21   ד"ר אופיר וינטר   עבודה   מועד א : 05/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם

0631555401   מיומנויות יסוד לתואר שני   מר כפיר גרוס   בחינה   28/01/2020  13:00  25/02/2020  09:00 
0631555402   מיומנויות יסוד לתואר שני   מר כפיר גרוס   בחינה   28/01/2020  13:00  25/02/2020  09:00 

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0631112001   דקדוק א': תורת ההגה והצורות**   מר מאדי קבלאן   בחינה   05/08/2020  13:00  19/08/2020  10:00 
0631112002   דקדוק א': תורת ההגה והצורות**   מר מאדי קבלאן   בחינה   05/08/2020  13:00  19/08/2020  10:00 
0631114001   מבוא לספרות ערבית מודרנית   גב' שיבי מייסון   עבודה   מועד א : 08/07/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל

0631114201   תרגיל לספרות ערבית מודרנית   גב' נארימן כרום   בחינת בית   מועד א : 12/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 12.07.2020 שעת לקיחה: 09:00

מועד ב : 09/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 09.08.2020 שעת לקיחה: 09:00

0631114202   תרגיל לספרות ערבית מודרנית   גב' נארימן כרום   בחינת בית   12/07/2020  09:00  09/08/2020  09:00 
0631121401   ערבית ב'   גב' לוראן קאדרי ,מר יוסף הירש ,מר מאדי קבלאן   בחינה   05/08/2020  13:00  19/08/2020  10:00 
0631122001   האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני   ד"ר עליזה שניצר   עבודה   15/07/2020  09:00     
0631200101   טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   בחינת בית   מועד א : 12/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 12.07.2020 שעת לקיחה: 9:00

מועד ב : 09/08/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 09.08.2020 שעת לקיחה 9:00

0631200601   האחים המוסלמים - עיון בהגותם   מר ישראל שרנצל   בחינת בית   מועד א : 15/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה: 15.07.2020 שעת לקיחה: 09:00

מועד ב : 13/08/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה: 13.08.2020 שעת לקיחה: 09:00

0631200701   **מגמות חדשות בסיפורת המודרנית   פרופ' מחמוד גנאים   עבודה   מועד א : 29/07/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם

0631211101   מבוא לתיאולוגיה אסלאמית   פרופ' קמילה אדנג   עבודה   05/07/2020  13:00     
0631222101   חברה ודת במצרים בראי הספרות והקולנוע   מר כפיר גרוס   עבודה   22/07/2020  09:00     
0631223001   קוראן ופרשנות**   ד"ר עליזה שניצר   עבודה   09/07/2020  09:00     
0631224001   יסודות השירה הערבית המודרנית   פרופ' ג'יריס ח'ורי   עבודה   29/06/2020  09:00     
0631225101   תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים ב'   ד"ר עליזה שניצר   עבודה   13/07/2020  09:00     
0631225401   תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים   ד"ר אמיר לרנר   בחינת בית   מועד א : 16/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה:16/07/2020 שעת לקיחה: 09:00

מועד ב : 13/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 13.08.2020 שעת לקיחה: 09:00

0631226001   רעיון ה"רבאט" בקוראן ובמסורת האסלאמית הקדומה   מר אלימלך גרוסמן   עבודה   מועד א : יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם.

0631242301   סוגת "אלפרג' בעד אלשדה"   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   בחינת בית   מועד א : 19/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 19/07/2020 שעת לקיחה: 09:00

מועד ב : 21/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 21/08/2020 שעת לקיחה: 09:00

0631243401   ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים   ד"ר ביאטה שייחטוביץ   בחינת בית   01/07/2020  13:00  09/08/2020  09:00 
0631246101   טקסטים עיוניים קלאסיים   ד"ר אמיר לרנר   בחינת בית   מועד א : 26/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה:26.07.2020 שעת לקיחה:09:00

מועד ב : 16/08/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה:16.08.2020 שעת לקיחה: 09:00

0631246701   קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן   מר מאדי קבלאן   בחינת בית   מועד א : 28/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 28/07/20 שעת לקיחה: 09:00

מועד ב : 16/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה:16/08/2020 שעת לקיחה: 09:00

0631247601   Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies A**   מר פביאן שפנגלר   עבודה   29/06/2020  09:00     
0631247602   Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies B**   מר יונקר קרל   בחינת בית   מועד א : 29/06/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה: 29.06.2020 שעת לקיחה:09:00

מועד ב : 29/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה:29.07.2020 שעת לקיחה:09:00

0631248401   עיון בטקסטים שיעיים קלאסיים   גב' יולנדה יבור   בחינת בית   מועד א : 24/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 24.07.2020 שעת לקיחה: 09:00

מועד ב : 21/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 21.08.2020 שעת לקיחה:09:00

0631249401   השירה הפלסטינית במאה ה-20   פרופ' ג'יריס ח'ורי   עבודה   08/07/2020  13:00     
0631331101   תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים   גב' נארימן כרום   בחינת בית   מועד א : 28/06/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה:28.06.20 שעת לקיחה: 9:00

מועד ב : 28/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 28.07.20 שעת לקיחה: 9:00

0631343801   הנביאים בקוראן   מר יוסף הירש   בחינת בית   מועד א : 10/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה:10/07/2020 שעת לקיחה: 09:00

מועד ב : 14/08/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה:14/08/2020 שעת לקיחה:09:00

0631349501   ערבית מחקרית   ד"ר ביאטה שייחטוביץ   בחינת בית   מועד א : 26/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה:26/07/2020 שעת לקיחה:09:00

מועד ב : 16/08/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה:16.08.2020 שעת לקיחה: 09:00

0631434901   הנביא מוחמד בפרשנות הקוראן ובהיסטוריוגרפיה הסונית והשיעית   פרופ' אורי רובין   עבודה   20/07/2020  09:00     
0631435001   ספרות פלסטינית   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   עבודה   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>