חדר אוספים

בחדר האוספים של החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב מוצגים כלי חרס רבים, שברי קרמיקה, וכלי צור מתקופות שונות בהיסטוריה של ארץ ישראל. החדר משמש הן להצגת הממצאים והן ככיתת לימוד לסטודנטים שבה מתאפשר להם לבחון ולהרגיש את הכלים, וכך לרכוש ידע ראשוני לבלתי אמצעי על התרבות החומרית של ארץ ישראל.

 

בחדר מוצגים כלי צור מהתקופות הפרהיסטוריות, וכלי חרס מתקופות הברונזה, ברזל, הלניסטית, ורומית. בחדר האוספים ניתן אף למצוא כלי ייבוא מיוחדים מאנטוליה, מצרים, וקפריסין.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive