• ראשי
 • הנחיות של הפקולטה ללימודי תואר שני

  Image by Gerd Altmann from Pixabay

  לימודי תואר שני- הנחיות הפקולטה

  ברצוננו להביא לידיעתכם כמה מכללי האוניברסיטה החשובים עבורכם למהלך הלימודים התקין:

   

  1. המועד האוניברסיטאי שנקבע להגשת עבודות סמינריוניות בסמסטר א' הוא בחודש מאי של כל שנה אקדמית. לבירור התאריך המדוייק יש לבדוק מול מזכירות החוג. בסמסטר ב' התאריך הוא בחודש ספטמבר של כל שנה אקדמית.
  2. בידיעון תוכלו למצוא הנחיות לכתיבת עבודות רפרט ועבודות סמינריוניות. לא תינתנה דחיות להגשת עבודות במועד מאוחר יותר, אלא במקרים חריגים ביותר.
  3. מצורף קישור לקובץ הנחיות אתיות ומשמעתיות לסטודנטים הכותבים עבודות אקדמיות:​   https://acad-sec.tau.ac.il/academic-paper
  4.  ברוב החוגים, תלמידים במסלול המחקרי יהיו חייבים להגיע לרמת פטור בשפה זרה(שאינה אנגלית). בכל חוג יש לברר את המידע מול מזכירות החוג הרלוונטית.
  5. בלימודי שפה שאינם חלק ממכסת השעות לתואר, על התלמיד הרשום לקורס לקבל ציון חיובי. תלמיד שלא יבטל את רישומו לקורס במועד (שבוע השינויים) ו/או ייכשל – יחויב בתשלום עבור הקורס עפ"י התעריף המפורט בתקנות שכ"ל.   
  6. להלן קבצים עם הנחיות אוניברסיטאיות בנושא התאמות לסטודנטים אשר שבו משירות מילואים והתאמות לסטודנטיות הרות ויולדות
  7. לקראת תקופת הבחינות, ברצוננו להזכיר כי סטודנטית הנמצאת בהריון, זכאית לתוספת זמן של 15 דקות לכל שעת בחינה ואישור יציאה לשירותים בכל שלב בבחינה. בכדי שהפקולטה תוכל לאפשר את התנאים יש לשלוח מסמך רפואי עדכני המתאים לעניין זה.
   ניתן להעביר את האישור למייל meitalab@tauex.tau.ac.il 
  8. ועדת הוראה (בית ספריות ו/או פקולטטית) דנה בפניות אישיות של תלמידים בנושא הלימודים או בנושאים אישיים. על התלמיד להעביר טופס פנייה לועדת הוראה של החוג והחוג יעביר את הפנייה לועדת ההוראה של בית הספר.  להלן קישור לטופס ועדת הוראה-​​  טופס פנייה לוועדת הוראה בית ספרית.docx

  תלמיד שהגיש בקשה לועדת הוראה מתבקש לעקוב ולהתעדכן בתשובה לפנייתכם באתר האמור. אם אינכם רואים תשובה לפנייתכם עד שבועיים לאחר הגשתה - יש לפנות למזכירות החוג ולברר את סטטוס הבקשה.

   

  לתשומת לבכם! אנו מבקשים להדגיש, משך הלימודים לתואר ראשון הוא שלוש שנים ולתואר שני שנתיים. תלמידים שחורגים מעבר לשנות התקן, אם משום שלא השלימו את היקף השעות הנדרש לתואר או שהגישו מטלה אחרונה לתואר בשנת הלימודים העוקבת, ידרשו לשאת בתשלום עבור גרירת לימודים בכפוף לנהלי האוניברסיטה.

   

  שנת לימודים מוצלחת לכולם ולכולן.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive