תכניות מצטיינים

תכנית מצטיינים שמתמקדת בתחומי הידע הנוגעים לענייני מדינה ומשטר. ההבנה של תופעות חברתיות ופוליטיות כמו גם שאלות של מדיניות ציבורית מערבת שיקולים ממגוון דיסציפלינות.

תכנית מצטיינים, המציעה תואר ראשון בפילוסופיה יהודית ותעודת הוראה במחשבת ישראל. התכנית עוסקת באופן ביקורתי וחילוני בשאלות הנוגעות לתרבות היהודית והישראלית, ומציעה קורסים ייחודיים בסביבה אקדמית מטפחת.

תכנית המצטיינים מיועדת לקבוצה נבחרת של תלמידים בעלי עניין בהיבטים מגוונים של הגות ומחקר התרבות. התכנית מעניקה תואר ראשון בתכנית הרב-תחומית בפקולטה למדעי הרוח ובתכנית הרב-תחומית בפקולטה לאמנויות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive