סגל זוטר

שם ומעמד

מייל

כותרת הקורס

ד"ר מוחמד חמודי ח'לאילה (בשיתוף פעולה עם רשות העתיקות) 

hamudi@israntique.org.il

ראשיתן של החברות החקלאיות בדרום הלבנט והתמורות החברתיות-כלכליות בתקופה הניאוליתית

ד"ר יצחק פז (בשיתוף פעולה עם רשות העתיקות)

Issac.paz@beitberl.ac.il

סדנה ארכיאולוגית לארכיאולוג חופר

מר אביעד אגם

aviadkra@post.tau.ac.il

סביב המדורה: על מקומה של האש בקרב חברות פרהיסטוריות

מר אסף קליימן 

kleimana@post.tau.ac.il

הממלכה הנשכחת: הארכיאולוגיה וההיסטוריה של ממלכת הצפון

גב' דבורה ראם 

deborareem@mail.tau.ac.il

שוברים את הכלים: כיווני מחקר חדשים בתרבות החומרית של התקופה הקלאסית

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive